HOME INDEX
SZERETNI ANNYI, MINT MEGTENNI ISTEN AKARATÁT1993. december 6-8.

Szent Édesanyánk szól hozzánk:

Én, "i Panayia"1 vagyok veletek. Engedd, hogy Jézus olyan képmássá alakítson téged, amilyennek szeretne. Ha felajánlod akaratodat Fiamnak, Jézus Krisztusnak, és ha teljesen felajánlod magadat, az igazán tetszik Neki, és akkor az ő akarata teljesedik benned. Ne félj! Lelkesen dolgozz, és keltsd újból életre Egyházát! Ismerje fel teremtése, hogy az Ige él és fáradhatatlanul munkálkodik. Mint Édesanyátok mindig bátorítani foglak benneteket, hogy emeljétek fel a keresztet, amelyet Jézus bízott rátok. Írd most, leányom:

Ezekben a napokban több üzenetet adtam, mint bármikor, hogy felélesszem hiteteket és a mennyei dolgokra emlékeztesselek benneteket. Szüntelenül békére szólítottalak, és üzeneteket adtam a testvérek közötti egység és kiengesztelődés érdekében. Mély aggodalomban és könnyezve jöttem a mennyből, hogy megmondjam, milyen messze vagytok Istentől. Azért jöttem hozzátok, hogy megkérjelek, engesztelődjetek ki Istennel és egymással, és ne tegyetek továbbra is különbséget egymás között, mert: "Senki szégyent nem vall, aki hisz benne."2 Soha senkit nem hagytam el. Békeszándékkal jöttem még a legkisebbhez is, hogy Isten békéjét hirdessem, és arra kértem e nemzedéket, hogy emelje fel szemét, keresse Istent, és ajánljon fel áldozatokat Istennek. Azért jöttem el napjaitokban, mert közületek nagyon sokan eltértek az Istennek tetsző élettől. Azért jöttem, hogy emlékeztesselek titeket: Isten igazi apostola megteszi Isten akaratát, mivel:


Szeretni annyi, mint megtenni Isten akaratát.


Vassula, Isten azért küldött engem, hogy sokakat meggyógyítsak közületek, de nem becsültétek meg és nem értékeltétek felhívásaimat. Azért küldött a Magasságbeli, hogy sokakat összegyűjtsek, és megtanítsam nektek, hogy a törvény lényege a szeretet. Leányom, szomorú a lelkem, mert a mai napig sem veszik figyelembe az ég áldásait. Az emberek mind a mai napig nem ismerik fel az üzenetek igazságát és lényegét, amely Istentől származik, és saját gondolataikat helyezik előtérbe. Ily módon ügyesen elhallgattatták a Szót, és az ember keze elrejtette lábnyomaimat, mivel féltek a világ szájától. Bárcsak reméltek és bíztak volna bennem! Milyen sok jó fakadhatna azok megtéréséből, akiket nap mint nap visszautasítanak!

...Munkálkodj az Úrnak, kicsim! Engedd meg, hogy egész tervét beléd vésse! Eljönnek azok a napok, amikor ezeket a kérdéseket teszi föl mindegyikteknek az Úr:
  "Úgy szeretted felebarátodat, mint önmagadat? Hogyan lehetséges, hogy még nem ismerted fel Isten akaratát? Mindent megtettél a béke megőrzéséért? Amikor ellenséged éhes volt, megkínáltad-e, hogy egyen asztalodnál? Amikor szomjas volt, adtál-e neki inni? Hogyan lehetséges, hogy szeretet nélkül adod, amit adsz?"
  Imádságot kértem tőletek. Sokan imádkoznak közületek, de szeretet nélkül. Sokan böjtölnek, de szeretet nélkül. Oly sokan beszélnek üzeneteimről, de nagyon kevesen követik, mert hiányzik szívetekből a szeretet. Mélyen meghajoltok és követitek a törvény betűjét, de nem értitek meg a törvény szívét. Sokan beszélnek közületek az egységről, de elsőként ítélitek el azokat, akik meg is valósítják, mert nincs bennetek szeretet. Ha mindazt, amit kértem tőletek, szeretet nélkül teszitek, akkor még sötétségben vagytok. Ti még a háború pártján álltok és nem a béke oldalán. Azt hiszitek, hogy mindent tudtok, a valóságban azonban semmit sem tudtok. Amikor kiengesztelődésre szólítottalak titeket, mivel mindannyian egymás részei vagytok, nem hallgattatok meg. Mind a mai napig azt mondom nektek, hogy

éljetek üzeneteim szerint!


Újuljatok meg Istenben, az Ő szeretetében, és tanuljátok meg egymást szeretni! Legyetek jók és szentek! Ne hazudjatok magatoknak, és ne kövessetek csalfa vágyakat!
  SZERETNI annyi, mint igazságban élni. Nem olvastátok: "Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek, s vessem oda testemet, hogy elégessenek, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem"? Nem értettétek meg, hogy ha egyet közületek megbántanak, akkor Krisztus Testének valamennyi részét megbántják, és valamennyi együtt szenved az eggyel? Ha megbántod felebarátodat, akkor Krisztus Testét bántod, nem felebarátodat! Mondhatod-e: "Tisztelettel, őszintén és szeretettel jöttem Istenhez"? "Mikor?" - kérdezi majd Jézus - "Mikor jöttél tisztelettel, őszintén és szeretettel hozzám? Megcsonkítottad Testemet, megítéltél, sértésekkel illettél, megrágalmaztál és hazugsággal elárultál. Megvetettél és visszautasítottál, ajkad igen tiszteletlenül beszélt rólam. Mikor jöttél hát tisztelettel, őszintén és szeretettel hozzám? Azt kérem, hogy add kézzelfogható jelét irántam való szeretetednek!"

Gyermekeim, ismerjétek föl, hogy miért húzott hasznot a Sátán a ti gyengeségetekből és miért bujtott fel háborúra! Krisztus éhesen jött hozzátok, és ti nem adtatok Neki enni. Szomjasan jött hozzátok és nem adtatok Neki inni. Úgy jött hozzátok, mint az idegen, és nem fogadtátok szívesen, hanem úgy bántatok Vele, ahogyan nektek tetszett.
  Gyermekeim, ne csupán ajkatokról elhangzó szó legyen a ti szeretetetek, hanem fakadjon a szívetekből! Szeretetetek legyen élő és cselekvő! Veletek vagyok, hogy segítsek nektek.
  Megáldalak benneteket, és azt mondom, hogy a szívetekkel, szeretetben tegyétek mindazt, amit tesztek!1 "A Boldogságos Szűz, az egészen Szent" (gör.)
2 Róm 10,12

previous index next