HOME INDEX
SZENTÉLYEMEN KÍVÜL ÜRES AZ ASZTALUK


1993. október 6.

Vassula, gyermekem, én Jahve, az én békémet adom neked. Ne vedd le rólam tekintetedet, és élni fogsz. Mondd, kész vagy-e megújítani előttem szolgálatod és hűséged fogadalmát?

Kész vagyok teljesíteni, amit teljesítenem kell, Jahve, Uram. Kész vagyok szolgálni Téged, és hűséges maradok Hozzád, Jahve Istenem és Szabadítóm. Jöjjön el a Te országod, és legyen meg a Te akaratod!

Kész vagy-e továbbra is elmenni azokhoz, akikhez küldelek? Kész vagy-e arra, hogy visszhangom légy?

Igen, kész vagyok mindaddig, amíg el nem veszítelek szemem elől, Istenem.

Mindig veled vagyok... Én és te kézen fogva fogunk együtt haladni. Kész vagy-e továbbra is új szőlőskerteket ültetni és gondozni azokat, amelyeket elhagytak?

Kész vagyok, Abba, amíg kezemet vezetve Te végzed az ültetést. Kész vagyok gondozni szőlőskerteidet, amíg isteni világosságod meleg sugarai ragyognak felettük.

Előtted vagyok, hogy vezesselek. Kövesd lábnyomaimat! Fel fogom fedni Szent Arcomat, és rátok fogok ragyogni. Kész vagy-e öntözni szőlőskertjeimet?

Igen, Uram, amíg a víz a Te forrásaidból folyik.

A víz az én forrásaimból, trónomból és a Bárányból fog fakadni. 1 Szőlőskertjeim gyümölcsöt fognak hozni, és levelei sohasem száradnak el. 2 őrködni fogok új szőlőskertjeim felett. Nem veszem le róluk szememet. Kegyelemteljes hajtásokat fognak hozni, és vesszőik bőséggel teremnek gyümölcsöt minden éhező száj részére. Gondoskodom minden élő teremtményről.

Hiszen megmondtam, leányom 3hogy „Szavam olyan lesz, mint a patak, amely először csak csörgedezik, azután hömpölyög, majd kiárad és óceánná válik, a szeretet óceánjává”. Látod, miként válnak valóra a jövendölések? Hiszen megmondtam, hogy a Bölcsesség lesz Nevelőd, tanítani fog téged, és tanításom próféciaként fog kiáradni. Megmondtam 4 hogy én, az Isten foglak alakítani, és elvezetlek gyülekezetembe, hogy tanúságot tégy mellettem, a Magasságbeli mellett. Megmondtam, hogy Szavam 5páraként fogja betakarni a világot. Megmondtam gyermekem, hogy keresztülviszlek a tenger hullámain és az egész Földön, minden népen és nemzeten, hogy hirdesd szeretetem himnuszát 6 és dicsőíts meg engem. Ujjongj hát énbennem! Jöjj, és dicsérj, gyermekem! Látod, miként igazolódtak be korábbi jövendöléseim? 7

A te Atyád a te Parancsolód. Én parancsolok a mennynek és a Földnek. Én parancsolok az egész teremtésnek. Hatalmas vagyok, senki és semmi nem múl felül engem. Elég vagyok önmagamban. Ivadékom?... enyém vagy, senki sem ér fel az én dicsőségemmel. Hiszed-e, hogy megdönthetek királyokat és országokat, ha azok akadályt jelentenének szeretet-himnuszomnak 8 Mindezt beteljesedésük előtt, előre megígértem neked, és ma ezt mondom: Én, az Isten, saját erőmet adom neked és jó emlékezetet, hogy el ne felejtsd a tanításokat, amelyeket a Bölcsességtől hallottál. Bár jégesőként fognak érni a heves vádak, ne félj! Annál jobban Szívemre szorítalak és megvédelek. A Sátán elhatározta, hogy háborút indít ellened, és te lettél legfontosabb céltáblája. Elszántan akadályoz téged a prófétálásban. Ne félj fenyegetéseitől, segíteni fogok neked, segíteni fogok, légy bátor! Akadálytalanul fogsz haladni, és azok a sértések, amelyekkel a Sátán embereket felhasználva bánt meg téged, erősíteni fognak téged.

Váratlan csodákat fogok tenni gyülekezeteimben, hogy emlékeztessem gyermekeimet arra, hogy ÉN VAGYOK az Atya, akit ők elhagytak, aki azonban sohasem hagyta el őket. Emlékeztetni fogom őket arra, hogy jelenlétem megmenti őket, és hogy Szentlelkem, akit ők elfelejtettek, megnyugvást ad nekik. Emlékeztetni fogom gyermekeimet, hogy könyörületem nem halad el érzéketlenül mellettük, mert Atyjuk vagyok. Arra fogom késztetni szívüket, hogy énekeljenek nekem, és fel fogják ismerni, hogy szentélyemen kívül üres az asztaluk. Meg fogják érteni, hogy szentélyemen kívül megfulladnak a szomorúságtól és a terhektől. Két karomon kívül pusztulás és halál vár rájuk. Nemzedéketek kiváltsága, hogy hallhatja hangomat. Szóra nyitottam szájamat, hogy tanítsam a tanulatlant. Az én békémet akarom adni nektek, hogy megmentselek benneteket. Tudtotokra akarom adni, hogy Atyátok vagyok, és ti az én ivadékaim.

A fügefa ágai már megteltek nedvvel és levelet hajtanak. Még mindig nem ismeritek fel az időket? Hogyan lehetséges, hogy közületek sokan nem tudják olvasni és értelmezni a Szentírást? Hogyan lehet, hogy közületek a legtöbben elveszítették felismerő képességüket? Hiszen megmondtam, hogy maradjatok ébren! Gyermekeim, ma felajánlom nektek országomat. Ne haladjatok el mellette anélkül, hogy tudomást vennétek róla! Ne engedjétek, hogy országom meglepjen benneteket! Ne vegyétek semmibe szeretetemet! Jöjj! Mindig veled vagyok.


1 Utalás arra, hogy a népet (a vizet) lelkileg a Szentlélek (Isten forrása) fogja életre kelteni.
2 A szőlőskert Isten népét jelenti, a forrás a Szentlelket, az el nem száradó levél az isteni örök életet.
3 1987. III. 20-án,1987. V. 20-án,1987. XI. 5-én,
4 1986-ban,
5 az üzenetek
6 az üzeneteket
7 A legtöbb 1986-ból való.
8 az üzeneteknek?

previous index next