HOME INDEX
ÉN, A MAGASSÁGBELI, AZÉRT EMELTELEK FEL, HOGY AZ EGYSÉG PÉLDÁJA LÉGY


1993. szeptember 30.

Uram, Te Szent és Hűséges!
Igaz tanításod
világosságot adott nekem.
Te vagy a világ Világossága.

Te, a Magasságbeli Fia,
engem, az érdemtelent
választottaid
sorában neveltél.
Neved legyen áldott!

Szent Istenem!
Te légy életem Ura,
hogy eljussak a Neked tetsző
tökéletességre!

Vezess és uralkodj fölöttem,
építsd fel bennem országodat,
hogy istenséged és Szentséged
végleges lakóhelye lehessen
lelkem!

Amen.


Ó, az élet koronáját a hűségesek kapják. Maradj bennem, és eljutsz a tökéletességre és az életre! Válj még kisebbé, és nehogy jobbra vagy balra nézz! Veled leszek futásod végéig... Vassula, sokak lelkét újból életre keltettem, mialatt lelked az enyémet kereste. 1 Gyógyítottam és csodákat tettem megpróbáltatásod árán. Úgy tetszett nekem, hogy vezeklésedet felajánljam az Atyának, és elégtételed árán istenteleneket nyertem meg.

Ó... kedves barátom, a te nagylelkűségedre van szükségem ahhoz, hogy megtisztítsam a tisztátalant annak árán, hogy mindent ideadsz, amid van. Gyermekem, te lelkeket nyertél azáltal, hogy nekem adtad legkedvesebb óráidat. 2 Vassula, az egység nem szavak által valósul meg a testvérek között, hanem Szentlelkem munkálkodása által. Azért vezettelek, hogy úgy keresd és éld az egységet, ahogy én kívánom. Megmentettelek attól, hogy kísértésbe ess, mert azt akarom, hogy élő példája légy annak, hogy milyen lesz az egység, és aki rád tekint, úgy láthassa az egységet, amilyennek Szívem szeretné. Ne veszítsd el bátorságodat azok miatt, akik nem ismerték fel tervemet benned! Amit adományként adtam neked, felülmúlja a gyöngyök és a világ minden kincsének értékét!

Ó Vassulám, én, az Isten, nem az egység miatt hibáztatlak, amelyet te megélsz, hanem azt az embert hibáztatom, aki megakadályoz küldetésedben. Cselekedete olyan, mintha követ dobna szemembe... Én, a Magasságbeli, azért támasztottalak fel, hogy az egység példája légy. Ti vagytok az egység első gyümölcsei. 3 Mondom nektek: Terjesszétek üzenetemet mindenütt, ahol lehetséges! Ne feledjétek: az egység az alázat és a szeretet által fog megvalósulni. És most értékelje szívetek, amit mondok: az egység megvalósulásához vezeklésre van szükségem...

Tőlem, Uram?

Tőled, és mindenkitől, aki nagylelkű. Nem engem szeretsz a legjobban?

De igen, Uram.

Én vagyok az, aki üdvösségre vezetlek. Ne félj tőlem ! Elegendő erőt adok neked ahhoz, hogy elviseld a megpróbáltatásokat, amelyek azért érnek, hogy megfosszanak a békétől, amelyet én adtam neked. Békém veled fog maradni, angyalom. Szent Arcom úgy fog időnként megnyilvánulni általad és rajtad, mint tenger felett a felkelő Nap. Miközben te érdekeimben fáradozol 4 ily módon is meg fogok nyilvánulni, hogy elhiggyék a szigetek, a hegyek és a síkság, hogy téged a Magasságbeli küldött és ÉN VAGYOK az „Igaz élet Istenben” üzenet szerzője, te pedig az én szócsövem vagy, és amit te beszélsz, azt én mondtam neked. Aki téged visszautasít, engem utasít vissza. Az ördög már rávette vádlóid lelkét, hogy megrágalmazzanak téged, de hagyj mindent a kezemben! Szolgálj hűségesen, és bocsáss meg vádlóidnak, hogy az Atya és én befejezhessük benned művünket! Élj szentül, és munkálkodj békében! Én, Jézus szeretlek, és megáldalak a mennyből.


1 Jézus saját hallgatására utal, amikor gyakran több napra megvonta tőlem jelenlétét. Időleges hallgatása és rejtőzése rettenetes volt lelkem számára.
2 A szemlélődés és diktálás óráit az Ő jelenlétében. Az Ő társaságában eltöltött órákat.
3 Én és mindazok, akik úgy élik meg az egységet, mint én.
4 gyakran válik láthatóvá az emberek előtt Jézus vagy Szűz Mária arca, amikor én a háttérbe vonulok,

previous index next