HOME INDEX
OROSZORSZÁG, MARADJ BENNEM! -
FELAJÁNLÓ IMA A KÉT SZENT SZÍVHEZ


1993. szeptember 18.
Oroszország válsága - Moszkva

Uram?

ÉN VAGYOK. Béke legyen veled! Ne feledd Vassulám, hogy én vezetlek téged! Nem kell félned, mivel én vezetem lépteidet, de légy okos, nehogy elfelejtsd megemlíteni, hogy fel kellene ajánlaniuk Oroszországot a mi két Szívünknek... és el fog jönni a diadal. El fogok jönni hozzájuk, hogy Szentlelkemmel együtt megöntözzem kiszáradt földjüket. Ez nem lesz felfordulás és áldozat nélkül. 1 Én, az Úr, mondom neked, hogy minden bűnbánó szívtől megkapom dicsőségemet. Maradjatok bennem és engedjétek meg, hogy véghezvigyem bennetek terveimet! 2Megáldalak benneteket. IC

1993. szeptember 21.
Moszkva

Uram, kérlek, ha lehetséges, diktálj nekem felajánló imát a két Szívhez, mivel azt kérted tőlem, mondjam meg az oroszoknak, hogy ajánlják fel országukat Szíveteknek. Megtennéd Uram, hogy elküldhessem nekik?

Gyermekem, nem kell haboznod 3 Nagyon szívesen adok felajánló imát. Írd:

Urunk, Szavad megjövendölte nekünk,
ezért tudjuk, bízunk benne és hisszük,
hogy a közeli időkben bekövetkezik
Szentséges Szíved
és Szűz Mária Szeplőtelen Szívének
diadala.
Ezért alázattal felajánljuk
magunkat, családunkat és országunkat
Szent Szíveteknek.
Hisszük, hogy ha országunkat Nektek ajánljuk,
többé nem emel kardot nép nép ellen,
és nem lesz több háborús készülődés.
Hisszük, ha felajánljuk országunkat
szerető Szíveteknek,
eltűnik minden emberi gőg és büszkeség,
istentelenség és keményszívűség.
Szeretet és jóság lép a gonoszság helyébe.
Hisszük, hogy Szent Szívetek
nem utasítja el sóhajainkat és kéréseinket,
hanem lángoló szeretetetekben meghallgattok minket,
eljöttök, hogy begyógyítsátok mély sebeinket
és békét hoztok nekünk.
Ó Jézus Szentséges Szíve,
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve,
adjatok egyetlen szikrát
Szívetekből,
és lángra lobban szívünk!
Legyen nemzetünk Szentségetek
végleges lakóhelye!
Lakozzatok bennünk és mi Bennetek,
hogy Szívetek szeretetében
békére, egységre és megtérésre leljünk! Amen.

Szenvedésem Vassulája, veled vagyok. Az Egyedüli, a Mindenható, a Rendíthetetlen, a Hűséges, az Igaz, az Amen kísér téged. Figyelj rám! Jogar és trón sohasem gyakorolt rám hatást. Ezért kedvez a Bölcsesség a szegénynek és tanulatlannak. Szent Arcomat a te semmiséged segítségével fedem fel. Örök emléket hagyok azokban, akik előtt önként felfedtem magamat. 4 Meg fogok mutatkozni társadalmatokban, nem fogom elrejteni, hogy az „Igaz élet Istenben” üzenet szerzője ÉN VAGYOK. Ez is a Magasságbeli adománya... 5 És te, gyermekem, tisztelj engem, a te Istenedet azáltal, hogy félelem nélkül elmész a gyülekezetekbe, kinyilvánítod nagyságomat, átadod a tanítást, amelyet tőlem kaptál, és én villámként eljuttatom azokat a világ négy sarkába.

Légy nagylelkű azzal, hogy nekem adod idődet! Menj oda, ahol segítségre van szükség! Ne légy soha részrehajló! Menj most hittel, és légy tanú mindörökre! Én, az Úr, a Szent Isten, mindig szólni fogok hozzád. Ily módon is. 6 Igen! Jöjj!


1 Négy nappal később, szeptember 22-én a válság Moszkvában elérte csúcspontját.
2 Jézus O’Carroll atyához, Rolf atyához és hozzám fordult.
3 vonakodtam erre kérni őt!
4 Jézus arra a gyakori jelenségre utal, amikor az emberek helyettem Jézust vagy Szűz Máriát látják a találkozókon.
5 Hogy ily módon jelenik meg.
6 Jézus azért fűzte hozzá, hogy „ily módon is”, mert bizonytalan voltam, nem értettem, hogy csak szavakkal fog szólni hozzám, vagy írásos formában is.

previous index next