HOME INDEX
ÉN VAGYOK LELKED ŐRE - A MENNY A TE OTTHONOD


1993. szeptember 3.
Dánia, Koppenhága

Uram?

ÉN VAGYOK. Ne félj! Én vagyok lelked őre. A Szeretet van veled. Ne feledd, hogy nem te akartad, hogy most itt légy. Én küldtelek ehhez a nemzethez, hogy dicsőíts engem. Én indítottam választott lelkeimet arra, hogy munkálkodjanak és nyissák meg az utat Svédország, Dánia és Hollandia felé. Lelkem, az Életadó keresztül fog haladni városaitokon, és újból életre fog kelteni mindenkit 1 Megáldalak benneteket. IC

1993. szeptember 5.

Köszönöm Neked, szeretett Atyám, hogy nekünk adtad Fiadat, az élő Igét! Teljes szívemből köszönöm Neked, szerető és gyengéd Atyám! Irántam való szereteted olyan nagy és olyan nyilvánvaló, hogy mindenütt a Te szeretetedről szeretnék beszélni, bárhová küldesz. Küldj a feledés országába, a halottak közé, és a bűn gonosz mélységeibe, hogy csodáidat tanusítsam! Küldj el oda, ahol rosszá lett minden jó! Küldj el oda, ahol a nyomorúság öli meg lassan gyermekeidet! Küldj oda, ahol nem akarják látni keresztedet, és elutasítják Fiad áldozatát! Küldj a sírokba, hogy Szavaddal felébresszem azokat, akik már elenyésztek! Küldj, hogy hűségedet hirdessem a hűtlenek előtt, kiálthassak nekik, hogy térjenek meg, és megmondhassam, hogy

közel van már az Isten országa!


Hűséges szolgálóm, én, Jahve, megáldalak. A menny a te otthonod. Ne késlekedj, légy nagylelkű a bűnösökhöz, az megdicsőít engem. Szavam törje meg sziklaszívüket, és én húsból való szívet adok nekik... Menj, tégy tanúságot, gyermekem, és minden sikerülni fog 2 Ne figyelj rá! Az én dicsőségemre támasztottalak fel! Mindörökké szeretlek. Vassula, ne veszítsd el bátorságodat! Szavam átjárja a szíveket, és életre kelti őket. Én, Jahve, továbbra is kiárasztom rád tanításomat. Jöjj!


1 mindenkit, akit a Szentlélek megérint.
2 hallottam, amint a Sátán ezt kiáltja: „Átkozott vagy!”.

previous index next