HOME INDEX
EZ A HITEHAGYÁS TETT KOLDUSSÁ BENNETEKET


1992. december 7.
Ausztrália

Isten, a mi Atyánk adta nekem ezt az üzenetet közvetlenül a találkozó előtt:

Írd! Mondd meg nekik, hogy én igen gyengéd Apa vagyok.

Mondd meg nekik, mennyire lehajolok most, hogy elérjem őket!
  A Szeretet és a Hűség száll most le, hogy átöleljen titeket, hogy megújítson, életre keltsen és kiemeljen a fásultságból, amely e Földet betakarja. Ne mondjátok, hogy túl messze vagyok ahhoz, hogy elérjetek engem, hogy nyomorúságotok nem indít meg és nem válaszolok hívásotokra. Ha lángba borulnak országaitok és tűz pusztítja el a Föld népeit, az mind a ti nagy hitehagyástoknak tulajdonítható, ami egymás után vette birtokba a nemzeteket, és behatolt törvényem szívébe. Ez a hitehagyás tett koldussá benneteket és hitette el veletek, hogy apátlanok vagytok... mennyire sajnállak benneteket!

  Ó nemzedék, még meddig kell várnom?Figyelmeztetéseimet és felszólításaimat visszhangozza a Föld, és bár nagy az én bánatom, és túlcsordul igazságosságom, még meg tudok engesztelődni és el tudom fogadni hódolatodat, ha felajánlod nekem. Fiam kiontott Vére és áldozata árán kész vagyok megbocsátani, ha megszívleled Szavaimat. Én, aki szeretetből teremtettelek, megkérdezlek

Fogom-e hallani bűnbánatod kiáltását?...

Leányom, dicsőíts engem és szeretettel fedd fel Szent Arcomat minden ember előtt!
Megáldalak téged és mindenkit, aki kíséretedben van.

previous index next