HOME INDEX
SOHA NE ENGEDD EL RUHÁM SZEGÉLYÉT!


1992. december 2.
Ausztrália,

Mutasd meg nekem Szent Arcod fényességét, emeld magasba lelkemet, hogy láthassalak!

Viszonzásul evangelizálj szeretettel a Szeretetért! Áldott lesz minden szó, amelyet Szent Nevem dicsőségére mondasz. Szárnyra kel és eljut oda, ahol otthonra lel.
IC, Jézus 1

Viszonzásul add nekem idődet, gondolataidat, kezedet és szívedet, hogy dicsőségemre legyenek! Majd figyeld ajkamat, érintsd meg Szívemet, és írj! Soha ne engedd el ruhám szegélyét!

Jézus a következőket mondta suttogva, amikor aláírta és lepecsételte ezt a levelet: „Szarajevo el fog veszni.” 2


TÁRSAK VAGYUNK UGYE?
SZENTLELKEM EREJE FEL FOG EMELNI TÉGED


1992. december 3. Ausztrália   Ausztráliai küldetésem előtt,

Nézz rám! Fogadd azt, aki legjobban szeret téged! Bárányom, veled vagyok, és szájadba adom Szavamat, amely meg fogja nyitni szívüket és beléjük fog hatolni. Meg fognak hallgatni téged a jók és a rosszak is. Beszélni fogsz, és megtanítod őket arra a tudásra, amelyet én magam adtam neked ezekben az években. Kitartásra van szükséged, leányom?

Igen, Uram!

Veled leszek, hogy újból életre keltsem lelkedet. Jelenlétem bátorságot önt szívedbe és kitartást ad neked. Társak vagyunk, ugye?

Igen!

Akkor ne félj! Én és te, te és én, és Szentlelkem ereje fel fog emelni téged, füledbe fogja súgni és emlékezetedbe fogja idézni az igaz tanítást, amit adtam neked. Ne félj, sohasem hagytalak el téged. Ékesszólást adok neked, hogy tiszteletet nyújts Királyodnak.


DÍCSŐSÉGEM MEGOSZTOM AZ ÁRTATLAN LELKEKKEL


1992. december 3. Ausztrália

Krisztusom, Neked szólnak dicséreteim összejöveteleinken. Kincset ér nekem a tanítás, amelyet ajkadról kapok. Szentséges Szívedet kérem most, hogy segítsen bemutatnom a mindenható Isten, a mi Atyánk végtelen gyengédségét, szeretetét, a Te Szentséges Szíved jóságát és Lelked végtelen gazdagságát.

Sietve elhagytam a mennyet és lejöttem a szobádba. Csatlakozz most a szentek kórusához és teljes szívedből énekelj, igen, teljes szívedből! Dicsőségemet megosztom az ártatlan lelkekkel, a szegényekkel és azokkal, akik szívüket egyesítették az én Szívemmel. Ki fogom nyilvánítani szeretetemet, és mindenkinek megmutatom, hogy nem fogtok az én szeretetemnél nagyobb szeretettel találkozni. Látod, hogy mi van birtokodban? Maga a Szeretet jön a szobádba, hogy beszéljen veled. Szemtől szembe láttál engem. Én, Jézus, megáldalak teljes Szívemből. Érezd, hogy szeretlek! Én, Jézus Krisztus feltámadtam, élek és a közeledben vagyok, most ... IC


1 „IC” jelölés található azokon az ikonokon, amelyek Jézust ábrázolják. „IC” rövidített formája a „Jézus” névnek.
2 Szarajevo város az egykori Jugoszlávia területén. 1992. december 5-én, három nappal később, megtámadták Szarajevót.

previous index next