HOME INDEX
SZERESS ENGEM ÉS VÍGASZTALD MEG E SZÍVET!


1992. október 6.

Uram, amikor szavaid hozzám eljutnak, eltelek velük. Te adtad nekem ezt az égi mannát, hogy életben tarts. Gyönyörűségemet lelem minden egyes Szóban, amit kiejtesz, és ez számomra szereteted megmentő bizonyítéka. Szavad az én lelkem öröme, vigasztalásom kelyhe és szívem elragadtatása.

  A világ csak megtévesztést örökölt, de szájadból származó Szavad megfosztotta a világot ettől az örökségtől és mindattól, ami a világban van. Emlékszel, miként álltam jelenlétedben törvényellenesen és ruhátlanul? És ahelyett, hogy elképesztő és megvetendő magatartásom miatt megbüntettél volna, Szavad áttört a vastag, sötét felhőkön, és meghódítottál mint várost hódító király, felállítva bennem dicsőséges trónodat. Pusztaságom száraz helyein az élő víz forrását fakasztottad, megmutattad jóindulatodat és azt, hogy attól kezdve szabad nekem ÉN VAGYOK-kal járnom.

Igen, leányom. Sohasem parancsoltam neked, hogy vétkezz. Ismerd fel, ki szól hozzád és kinek jelenlétében vagy! Megmutattam Szívemet neked és mindannyiatoknak. Eljövök, hogy kigyomláljam, amit a világ vetett, megtévesztést megtévesztés után, a hamisság vetését! A halál bekúszik ajtótok alatt, csendben utat készít magának szobátokba 1 , és szeretteimet holttestekké alakítja, megrostálja őket, mint a kalászokat, amelyeket otthagyott az arató, és amelyeket senki sem szed fel.

A világ bűnei mindennap megostorozzák Testemet. Kis követem, a te Urad, aki most veled beszél, mondja neked: Szeretetre szomjazom! Szeress és vigasztald meg e Szívet, amelyet oly kevéssé szeretnek és annyira félreértenek! Imádkozz a bűnösökért!

Uram, Pásztorunk! Jöjj és egyenként gyűjtsd karodbcorpa bárányaidat! Tartsd őket Szíved közelében! Minden test erőtlen Uram, és Te tudod ezt, de van közöttük sok jó ember is.

Vassula, senki sem jó, csak az Isten.

Ezenkívül egész sor jóságos lélek van, akinek jó műveit nem kellene elfelejteni. Tudom, hogy senki sem tud Téged érdemed szerint dicsőíteni, de mivel gyengék vagyunk, szeretetedre kérlek, hogy siess visszatéréseddel, hatalmas Istenem! Újítsd meg szentélyed falait!

Újjá fogtok épülni! 2 Gyermekem, akit nagyon kedvelek, téged fenyegetéssé tettelek ellenségeim számára. Ezek az ültetők elültették, amit akartak, saját gyümölcsüket fogják leszedni és megenni... 3 Beszélj!

Ó Uram, Te örömmel és nagy hatalommal alkottad az eget és a Földet. Örömödben teremtettél minket, és örökké tartó szeretettel szerettél. Ébressz gyengédségedre való vágyakozást ellenségeidben! Ragyogj fel minden szívben, és fordíts magadhoz MINDEN kőszívet!

Rájuk is ki fogom árasztani Lelkemet, Vassulám. A lázadóból hűséges szolga lesz, arra fog vágyódni, hogy szolgáljon és imádjon engem. Minden szívnek meg fogom mutatni szentségemet és édes mannámmal fogom táplálni őket. Jöjj, élj szentül, mert én Szent vagyok.
  Mi ketten?

Igen Uram, mi ketten.


1 megértettem, hogy a szoba lelket jelent
2 Isten nagy fenséggel mondta e szavakat.
3 Haboztam és ezért Jézus abbahagyta az írást.

previous index next