HOME INDEX
BÁNJ KEMÉNYEN TESTED TERMÉSZETES KÍVÁNSÁGAIVAL!
A VILÁG ÉRTÉKTELEN UTÁNZATRA CSERÉLTE ISTENSÉGEMET1992. április 19.

Városok keletkeznek szájad egyetlen áldásától, romba dőlt oltárok épülnek újjá egyetlen pillantásodtól, és holtak kelnek életre egyetlen leheletedtől, hogy magasztalják Szent Nevedet. Békét köt Veled mindenki, akire ragyogó harmatodat ráhullatod, de a gonosznak szája mindent lerombol. A halál nem magasztal Téged, csak az élő dicsér nappal és éjjel.

Jól mondtad, leányom, tiétek a győzelem díja.1 Kétszerezd meg imáidat, áldozataidat és böjtödet! Bánj keményen tested természetes kívánságaival, bánj keményen testeddel, és ne engedd, hogy eleget tegyen vágyainak! Tanítsd testedet arra, hogy neked engedelmeskedjen.
Szüntelenül imádkozz hozzám és minden utadon gondolj rám! Én vagyok a te Istened! Imádkozz testvéreidért, akik hamis vallást2, egy rólam készült hamis képmást követnek. Az ördög haraggal támadt e nemzedékre. E szektákat megjövendölték a Szentírásban. Vassula, ezek a hamis vallások úgy elterjedtek Egyházamban3, mint rákos daganat a testben. Ezek a szekták rákos daganatot képeznek Testemben. Bár azt állítják, hogy bennük található az igazi bölcsesség, a Sátán az, aki lehetőleg az egész világot, még a választottakat is igyekszik megtéveszteni.
A világ nem akar bűnbánatot tartani, és ez a makacssága okozza tévedését. Nemzedéked ismer engem, mégsem akar elismerni. Elsötétült elmével inkább a Sátán tanítását követi. Felajánlottam békémet, de a világ visszautasította az én békémet. Dicsőségemet hazugságra, örök Áldozatomat vészthozó undokságra:

a lázadás lelkére

cserélte, amit a lázadó ad. Istenségemet a világ értéktelen utánzatra: a halandó emberre cserélte. Elhagyta az isteni igazságot a hazugság kedvéért. De hallottátok, hogy az idők végén a Sátán munkához lát.4 Mindenféle csoda, hamis jelek, jelenségek sokasága5 és sokféle gonoszság lesz, ami megtévesztheti azokat, akik a pusztulás felé tartanak, mivel nem akarták elfogadni az Igazság szeretetét, ami meg tudta volna menteni őket. Ezért megengedem, hogy olyan hatalom tévessze meg őket, amely elhiteti velük a valótlant, és ítéletet mond mindazok felett, akik nem akartak hinni az igazságban és a gonoszságot választották helyette. A lázadó6 hatalma olyan, hogy félelem nélkül, nyíltan megjelenik mindenki előtt. Ez az, amiről Ezekiel próféta beszél7, ő az, aki fölfuvalkodott gőgjében, aki azt állítja magáról, hogy Isten. Ő az, aki majmolja az Igazságot, aki egyenlővé teszi magát velem és azt mondja, hogy az én trónomon foglal helyet.
Egyházamnak valóban ellensége a lázadó, az Antikrisztus, az az ember, aki tagadja a Szentháromságot. Nem olvastátok: "Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Messiás? Ez az Antikrisztus: tagadja az Atyát és a Fiút. Mindaz ugyanis, aki tagadja a Fiút, nem ismeri el az Atyát sem. Aki megvallja a Fiút elismeri az Atyát is."8 A Sátán tanai azt tanítják, hogy higgyetek a lélekvándorlásban, pedig nincs lélekvándorlás. Gyermekem, ők a vallásosság külső látszatát keltik, de elvetik belső erejét:

a Szentlelket és a szentáldozást.

A Sátán körüljár a világosság angyalának öltözve, hogy sokakat megtévesszen. A lázadóval9 együtt nagy megbecsülést nyújt azoknak, akik elismerik őt, nagy tekintélyt ad nekik és fizetség fejében átadja nekik gazdálkodásra a földet.10
Bizony mondom nektek, hogy hamarosan megnyílik az ég, rájuk hull tüzem, és felemészti őket.

ÉN VAGYOK a Hűséges és az Igaz,
a Bíró és az Igazság.
Isten Igéje vagyok,
a királyok Királya
és az urak Ura.
Megismétlem ígéretemet:
hamarosan valóban veletek leszek.

1 Vagyis: tőlünk függ a győzelem.
2 Szektákat, mint a Jehova tanúi, a New Age, a Moonies stb.
3 Mi vagyunk mindannyian az Úr Egyháza.
4 vö. 2Tessz 2,9-12
5 A Sátán, aki Istent utánozza még stigmákat is képes előidézni, ahogyan egy New Age követő esetében megtette.
6 A szabadkőművesség.
7 Ez 28,1
8 1Ján 2,22-23
9 A szabadkőművesekkel.
10 vö. Dán 11,39

previous index next