HOME INDEX
BENNED ÉLŐ SZAVAM ÉLET ÉS LÉLEK


1992. április 18.
"Átkot szór és nem éri baj,
szája álnoksággal és hazugsággal tele,
nyelve alatt romlás és gazság rejtőzik.
A nádba bújva les, hogy az ártatlant orvul megölje,
szeme a szegényt fürkészi." 1
Szegény, nyomorúságos eszközöm! Növekedj szeretetemben! Én vagyok az, aki téged örökbe fogad. Ezért maradj szeretetemben, és növekedj szeretetemben! Gazdagságomból fogsz táplálkozni, hogy kinyilváníts és megdicsőíts engem.
  Lelkem áldottja, írd:
  Ahol bizalmatlanság és racionális gondolkodás uralkodik, ott vita és veszekedés támad. Az ilyen emberek szellemileg sötétségben élnek és elidegenednek a Lélek műveitől. Leányom, ők még nem figyeltek föl szépségemre... A te szívedet arra választottam gyermekem, hogy írótáblám legyen, amelyre ráírhatom minden gyermekem számára szeretetem énekét. Szeretet-himnusszá alakítottalak. Nem csupán nyomtatott szó az én szavam, benned levő szavam élet és Lélek. Igaz tanítást adtam neked. Ne bosszankodj azok miatt, akik végnélküli érvekkel jönnek hozzád, mindent betegesen megkérdőjeleznek és szavakon vitatkoznak. Ezeket az embereket zsákmányul ejtette a kísértő. Helyet adtak a kísértőnek, mivel megengedték neki, hogy nagyravágyásukon keresztül kelepcébe ejtse őket. Tedd rá kezedet ezekre az emberekre, és áldd meg őket "az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében"! Tisztelni és dicsőíteni fogsz engem.


1 Zsolt 10,7-8.

previous index next