HOME INDEX
FELHÍVÁS AZ EGYSÉGRE


1992. március 27.

Üzenet, felhívás az egységre:

Vassulám, írd: Kedves barátaim, kedves társaim, kedves testvéreim, nincs más olyan szeretet, mint az enyém! Mit tettetek a szeretettel? Testvéreim, egyesüljetek abban, hogy követitek Szívem szabályait, a szeretetet és az alázatot! Azok a dolgok, amelyekről ti azt gondoljátok, hogy egyesíteni fognak benneteket, azok földi dolgok, és nem visznek benneteket egységre. Semmit sem tudnak tenni és semmit sem tudnak nyújtani. Közületek sokan lettek elméjük rabjai. Ameddig alázattal ki nem engesztelődtök egymással és úgy nem szeretitek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket, megmarad megosztottságotok. Gyermekeim, újból el kell szenvednem a fájdalmat ebben a húsvéti időben? 1
  Közületek sokan látták, hogy a néma beszél, a béna jár és a vak lát, mégis csak ajkatokkal dicsértek engem. Bizony mondom nektek, ahogy egykor már mondtam: "aki a Szentlélek ellen káromkodik, nem nyer bocsánatot" 2. Ha Szentlelkemet üldözitek, megkeményedik szívetek, és ha szívetek megkeményedett a bűn csábításától, nem tudjátok felismerni a rosszat. 3 Így ítéletet és könyörtelen bírálatot vontok magatokra, mivel ti magatok sem voltatok könyörületesek.
  A magasból figyellek benneteket, mindenkire figyelek.
  Mondom nektek, aki továbbra is saját érdekéért és saját dicsőségére dolgozik, már elveszítette Szívemet. Az ő meggyőződésük nem az én meggyőződésem 4, mert elméjükben ugyanolyanok, mint a Sátán. Elméjüket vetélkedés és a földi javakért való versengés pusztítja. Az önzés és a gőg már elítélte őket. E földi dolgok használata hoz pusztulást számukra. Ritkán hallom imájukat.
  Ma hamis tanítók 5 vesznek körül benneteket, akik nyíltan és félelem nélkül állnak előttem, és a Sátán tudományát tanítják, amelynek alapja a hazugság. Azáltal tagadják meg istenségemet, hogy tagadják feltámadásomat. 6 Imádkozz e hamis tanítókért, hogy elkerüljék a kárhozatot! Mondom nektek:
"Aki azt állítja, hogy világosságban van,
de testvérét gyűlöli,
az még most is sötétben van." 7
Aki azt hiszi sötétségében, hogy megdicsőít engem, az annak hisz, aki először szüleiteket kísértette meg. 8 Jeleket adtam nektek, de ti nem hisztek jeleimnek, mert hangotok elfojtja az én hangomat, amely szócsöveim által szól. Hamarosan rátok szakad az éjszaka, és sokan belehaltok, mivel sohasem álltatok az igazság alapjain, hanem hazugságra építettetek.
  E jelek által jövök hozzátok, hogy megnyissam szemeteket és meggyógyítsalak.
  Amikor az igazságról beszélek és felfedem, hogy én vagyok az, akiről ti azt mondjátok: "Ő a ti Uratok, aki hozzátok szól", ti mégis elfordultok és a Sátánra figyeltek, hogy ő használhasson fel benneteket. Nem, ti nyelvemet sem értitek jobban, mint csodáimat, mert jobban szerettétek az ördögöt. Amit mondok vagy kérek, az nem hatol belétek, mert elfelejtettétek Szentlelkem nyelvének értelmét.
  Szomjúhozom üdvösségetekre!
  Szomjazom arra, hogy megoszthassam veletek országomat, szomjazom arra, hogy béküljetek ki egymással, és őszintén mondhassátok: kibékültem Istennel.
Bűn a ti megosztottságotok, és senki sem állíthatja, hogy igaz, amikor ajka nemcsak testvéreit, hanem mindannyiuk vezetőjét 9 is rossz hírbe hozza. Igazságosság, irgalom, jó hit! Ezeket kellene gyakorolnotok anélkül, hogy elhanyagolnátok törvényem másik részét. És nektek, akik örvendeztek megosztottságotokban, esküsztök trónomra és rám, aki azon ülök, mondom, ahogy már egykor mondtam:
"Fehérre meszelt sírhoz hasonlíttok,
amelyek kívülről ékesnek látszanak,
de belül holtak csontjaival
és mindenféle undoksággal vannak tele." 10
Hogyan hihetitek, hogy elkerülitek a kárhozatot? Nem igyekeztek nekem tetszeni. Holttesteitek beborítják ezt a sivatagot, amelyben éltek. Amikor megosztottságotokban egymás ellen vétkeztek, énellenem,
a Bárány
ellen vétkeztek. Megosztottságotok bűne gyötri mindennap Testemet. Én vagyok az, a Bárány, akit ti erőszakkal és saját törvényetek alapján elővezettek, hogy újból keresztre feszítsetek. Az én Testemet csonkítjátok meg és töritek össze.
ÉN VAGYOK az Áldozat.
Nem látjátok? Nem látjátok, hogy gonosz lelkekkel vagytok közösségben? Nem látjátok, hogy kivel esztek asztalotoknál? Hogyan örülhetnék, amikor csupa gonosz lélekkel ültök egy asztalnál? Amíg megosztottságotoknak örültök, addig a Sátán hatalmában vagytok, aki szüntelenül hazugsággal keni fel azokat, akik megosztottságukban örvendeznek. Ti mindannyian csak a másikra néztek, hogy megerősítést kapjatok az egység-üzenettel kapcsolatban, és nem törődtök azzal, hogy ezen a húsvéton a ti megosztottságotok miatt Testem újból átéli a keresztre feszítés szenvedését. . 11
  Higgyétek, hogy én vagyok az! Ne legyetek elmétek rabjai! Jöjjetek hozzám, amíg még tart a nappal! Hamarosan éjszakába merül ez a világ.
  Én kértem, hogy meglátogathassalak benneteket, és beszélhessek hozzátok, és így tettem, mert az egyesítés érdekében buzdítottalak benneteket egység-üzeneteimmel. De milyen nehéz bejutniuk bölcsességem misztériumaiba azoknak, akik elméjük rabszolgái! Milyen nehéz a lélekben gazdagnak bejutni az én országomba! Mondom nektek:
Sokan lesznek az elsők közül utolsók,
és az utolsók közül elsők!
Gyermekem! Légy mennyországom, add át magadat nekem! Veled vagyok.


1 Mivel külön ünnepeljük a húsvétot.
2 Lk 12,10
3 Ebben az állapotban nem tudják felismerni saját bűnüket, nem tudják megbánni, hogy bocsánatot nyerhessenek.
4 Jézus ezekről az emberekről beszél
5 a modernisták
6 Ezért zavarja őket annyira a szent lepel is.
7 Ján 2,9.
8 Ádámot és Évát.
9 a pápát
10 Mt 23,27.
11 Krisztus misztikusan szenved.

previous index next