HOME INDEX
KÉRD AZ ATYÁT, HOGY ENGESZTELŐDJÉK MEG
KANADA AZ ENYÉM


1992. március 4

Figyelek, Uram.

Gyermekem figyelj és írd:   Végtelen Gyengédség és Könyörület vagyok, de népem árulást árulásra halmoz Egyházamban. Csendben kellene maradnom? Nagy fájdalom járja át Testemet tetőtől talpig. Feltűnő sebeket kaptam, és enyéim kigúnyolnak.

Megszámlálhatatlanul nagy sokaság jár a kárhozat útján. Papi lelkeim közül sokan semmibe veszik a vallásosságot. Figyelmeztetéseket adok Fatima ideje óta a mai napig.

Kiöntöttem rád Szívemet, nemzedék, de közületek sokan megfeledkeztetek a váltságdíjról, amit azért adtam, hogy megszabadítsalak benneteket.

(Jézus itt hírtelem abbahagyta a beszédet. )

Vassula, te nem figyelsz, azt akarom, hogy figyelj! !...

( Jézus hangnemet váltott, mintha könyörögne. )

Szeretetem kedvéért gyermekem, szólj hozzám!
Ne veszítsd el bátorságodat! Szeretlek!

Uram, üldözőim most valamit kinyomtatnak ellenem.

Ők az én üldözőim is, nem csak a tieid. De mondom neked, hogy bizonyosan elpusztítják magukat saját pusztító művükkel, ha nem imádkozol értük, és rosszat fognak kapni azért a rosszért, amit tesznek. Szívem a szeretet és a megbocsátás hatalmas óceánja.

Tudom Uram, de újból kísértésbe ejtik azokat, akik éppen most menekültek meg az ördögtől.

Leányom, a Bölcsesség olyan adományt adott neked, hogy meghalljad, leírjad és megértsd a Szeretet kívánságait, melyeket leányom, a nem lelki embernek nem könnyű megérteni. Soha semmit sem fognak elfogadni Lelkemtől. Az egészet értelmetlennek látják. A világ folyása szerint fognak továbbra is tanítani, ahogyan a filozófiát tanítják. Nem olvastad, hogy Szentlelkem lelki adományait nehéz lesz megérteniük, amíg úgy gondolkodnak és úgy jönnek hozzám mint filozófusok? Nem olvastad, hogy ezeket a pontokat mindaddig elferdítik az emberek, amíg nem élnek a Lélekben? Ugyanúgy elferdítik, ahogyan á Szentírás többi részét. A Szentírás óvott benneteket ezektől az emberektől. Higgy és növekedj abban a kegyelemben, amelyet neked adtam! Hamarosan rátok hull tisztító tüzem, hogy lánggal eméssze fel a világ bűneit. Fatima napjától kezdve Szent Édesanyátok és én is, kiöntöttük rátok Szívünket, de nem teljesítitek kéréseimet, és csak egy maradék figyel rám. Ez a nemzedék becsapja magát, megszegi minden parancsolatomat. Hogyan tehetném meg, hogy ne tűzzel jöjjek hozzátok, és ne dörögjek rátok, ahogy Szodomára és Gomorára?

Talán azért, mert tíznél többen vagyunk, Uram?

(Rövid csend következett.)

Megdöbbentesz! Megdöbbentesz, mert kezdtem azt hinni, hogy ajkad sohasem meri kiejteni Ábrahám alkudozását. Arra ösztönöztelek benneteket, hogy irgalomért kiáltsatok, mielőtt a halálos óra eljön. Arra ösztönöztelek, hogy ajánljatok fel nekem imákat, de nem elegendő ...
Mit kell tennem Uram? Egész nap Veled vagyok, Veled dolgozom
és céljaidat szolgálom.
Te vagy Életem és Lélegzetem
ebben a száműzetésben.
Tudom, hogy nyomorúságos vagyok
és bűnös, amíg csak lélegzem.
Te mégis eljöttél hozzám,
és magadhoz emelted lelkemet,
hogy megízlelje édes tudásodat,
ahogy a tanítványok is megízlelték.
Életre keltetted szívemet,
és Szentséges Szíved
felé fordítottad fülemet.
Hatalmas kezed
megsimogatta fejemet,
és arra indított, hogy azóta
szívem dicséreteket énekeljen Neked.
Szenvedek a magánytól,
és a keresztre feszítés fájdalmától
szinte megszakad a szívem,
amikor időről időre
elfordítod tőlem Szent Arcod
és egyedül hagyod lelkemet
a sötét éjszakában,
de kitartok, mert
felfoghatatlanul szeretlek.


Szentséges Szívem Vassulája, azért keltettelek életre,
hogy vezesd egységre Egyházamat! 1
Azért keltettelek életre, hogy enyhítsd az Atya igazságosságát. Azért keltettelek életre, hogy tedd széppé Egyházamat. Megengedem, hogy csarnokomba lépj, és dícsőíts engem. Kedveskedtem neked, hogy szeress. Kihoztalak Egyiptom földjéről, hogy kivesselek mint hálót, és lelkeket fogj nekem. Azáltal kell enyhítened az Atya igazságosságát, hogy imádsz engem, imádkozol, bűnbánatot tartasz, áldozatokat hozol, böjtölsz és lemondasz magadról. Nincsenek érdemeid, de alázatos kérésed elérhet az Atyához. Akarsz - e most abból a kehelyből inni, amelyet az Atya adott nekem? Ne félj, már nem maradt sok benne. Időnként megitattalak belőle, leányom. Óvatosan kelyhemhez vontam fejedet, most ne fordulj el megvetéssel! Szeresd azt, amit én szeretek! Ne félj és ne képzeld soha, hogy keresztem nélkül foglak magamhoz vezetni téged. Törődj azzal, amivel én törődöm! Kérd, hogy gyógyítsam meg a többi embert is! Kérd kegyelmeimet! Kérd áldásaimat! Kérd az Atyát, hogy engesztelődjék meg!

Kérni az Atyát, hogy engesztelődjék meg..... hiszen közel állunk a pusztító tűzhöz!

Pszt! Kérd az Atyát, hogy engesztelődjék meg! 2 Ezért buzdítalak benneteket folytonosan imára. Ne félj azoktól a gonosz vádaktól, amelyekkel téged illetnek.
Légy békében és ne adj teret a szomorúságnak!
  Egyházam megújítására hívtalak meg, és nem foglak elhagyni téged. Szüntelenül imádkozz! Légy mindvégig türelmes! Az én napom igen közel van, és úgy jövök el, mint a tolvaj, éjszaka. Gyermekem, ezért támadja a Sátán a vadállattal 3 együtt szüntelenül azokat, akik tőlem jönnek és indít háborút szócsöveim ellen, de végül le lesznek győzve 4. Az ördög a vadállattal együtt őrjöngve rátok rontott, de a Szeretet le fogja győzni a gonoszságot.
  Kanada az enyém! A vadállatnak nagy zajt kell keltenie, hogy ebben az országban elnyomja hangomat, mert tudja, hogy ez az a nép, amelyet Szentséges Szívem szeret. Én, az Úr, azonban itt fogok maradni! Mondom nektek, hogy ebben a nemzetben már minden kószáló gonosz lélek fél lépéseim neszétől és Szentséges Szívem hangjától. Szentlelkem nem fog meghátrálni a vadállat elől, és azok elől sem, akiket a vadállat meggyőzött. Egyre több kegyelmet adok most, hogy
"sem angyalok, sem fejedelemségek,
sem jelenvalók, sem jövendők,
sem magasság, sem mélység,
sem egyéb teremtmény" 5
ne állhasson közétek és szeretetem közé. Senki sem tudja megakadályozni Szentlelkem kiáradását. Hozzájuk 6 küldelek, hogy emlékeztesd őket nagy szeretetemre. Elegendő erőt adok, hogy helyt tudj állni.
  A Szeretet van veled.


1 Jézus ezt nagyon békésen mondta!
2 Jézus igen lágyan mondta e szavakat, nagy reményt öntve belém.
3 a szabadkőművesekkel, lásd Jel 13
4 a Sátán és a vadállat
5 Róm 8,35-39
6 a kanadaiakhoz

previous index next