HOME INDEX
EGYSÉG-ÜZENET - MEGOSZTOTTSÁGUK ELVÁLASZTOTTA SZÍVEMET AZ ÖVÉKTŐL
LÉGY VÉDELMEZŐJE AZ IGAZSÁGNAK!


1991. október 7.

A Te dicsőségedre szeretném felajánlani mindenemet, amim van! Nincs sok mindenem, valójában alig van valamim, mert elégtelen vagyok, szegény, gyenge és igen nyomorúságos, de amim van, mindazt fogadd el Uram!

Közelségem 1 tüzet gyújtott benned, megőrzött téged és másokat is. Szabad akaratodat kérem. Kínáld fel nekem, és folyókat fakasztok belőled. Nagy szegénységre van szükségem ahhoz, hogy műveimet napvilágra hozzam. Támogatni fogom lelkedet, mivel az én menyasszonyom vagy. Vassula, városaitok halottakkal vannak tele, és bűzük az égig hatol. Milliószámra oszlik fel testük.
  Imádkozz, imádkozz békéért, szeretetért, hitért és egységért!
  A szent Isten gyötrődik amiatt, aminek be kell következnie. Leírhatatlanul szomorú. Rá kell majd ejtenem kezemet e bűnös nemzedékre.
  Leányom, az én kedvemért vedd fel az egység keresztjét, és mondd meg azoknak, akik beszélnek ugyan az egységről, de folytonosan mást gondolnak, és továbbra is másképpen élnek, hogy megosztottságuk elválasztotta Szívemet az övéktől.
  Kiálts, talán még áttöri hangom süketségüket.
  Veled vagyok ebben az elhagyatottságban, ezért ne félj! Rád bíztam keresztemet. Ez a kereszt meg fog szentelni és meg fog védeni téged. Ezért hordozd szeretettel és alázattal! Szüntelenül hívd segítségül Nevemet!
  A te küldetésed gyermekem az, hogy tégy tanúságot a Szeretet mellett és hirdesd szentségemet az ő szeretetlenségük és hűtlenségük közepette. Félelem nélkül haladj előre, és légy a visszhangom! Örömmel, buzgón, szeretettel tégy tanúságot a Szeretet mellett! Örvendezz, amikor ellenségeim keresztül szúrnak! Ajánld fel nekem sebeidet, és azonnal meggyógyítalak. Irgalomban gazdag Szívem sohasem fog ellenállni neked, amikor felemeled szemed, hogy engem keress. Te az én gyermekem vagy, akit örökbe fogadtam, felneveltem és tápláltam. Ezért ne félj az emberektől, mert nem árthatnak neked! Hamarosan megszabadítalak. Addig járj körbe az egység keresztjével és dicsőíts meg engem! Légy
védelmezője
  az igazságnak és az egyetlen Egyháznak, amelyet én magam alapítottam! Menj el minden nemzethez, mutatkozz be nekik! Mondd meg nekik, hogy Szent Nevemben békét és egyetlen Egyházat szeretnél! Mondd meg nekik, hogy aki magát igaznak tartja, és mégis megosztott marad, annak gyümölcsét fogja enni, aminek magját elvetette, és el fog pusztulni! Mondd meg nekik azt is, mennyire irtózom az álnok szívektől!
  Fáraszt mesterkéltségük és beszédük; Mondd meg nekik, hogy elfordulok gőgjüktől és merevségüktől! Véleményük valóban nagyszerűnek és hatásosnak mutatkozik az emberek előtt, de előttem nem! Nem üdvözölhetek egy széthulló, haldokló Egyházat.
Mondd meg azoknak, akik hallani akarnak, hogy
amíg le nem halkítják hangjukat nem fogják meghallani az enyémet! Ha lehalkítják hangjukat, akkor majd kezdik hallani az enyémet, és megteszik akaratomat.
  Én Egy vagyok, mégis mindegyikük saját krisztust alkotott magának.
  Én vagyok Testem Feje, mégis csak az ő fejüket látom, a magamét nem.
 Mondd meg nekik, hogy hajtsák meg fejüket, akkor majd meglátják az enyémet! Mondd meg nekik, hogy váljanak kicsivé, hogy magamhoz emelhessem őket! Ne engedd, hogy megfélemlítsenek, gyermekem!
  Légy oly türelmes, amilyen én! Légy okos és maradj mellettem! Az én ékszereimet fogod viselni 2, hogy hűséges maradj hozzám, ezek majd emlékeztetni fognak énrám. Imádkozz menyasszonyom, imádkozz Vőlegényedhez, és végül megjutalmazlak. Dicsőíts engem, és mondom neked, nem lesz hiábavaló a fáradság és az áldozat. Mondd meg mindenkinek, hogy a szegénység közepette fogom megalapítani országomat, azok között, akiknek van idejük arra, hogy meghallgassák Lelkemet, imádjanak engem és megtegyék akaratomat! Őbennük örvendez Lelkem!

Leányom, nyomorúságod ellenére is szeretlek! Engedd meg, hogy folytassam benned műveimet! Úgy igazodj hozzám, ahogyan én tehozzád, és meg fogják érezni rajtad jelenlétemet. Benned fogom egységre vezetni ezt a nemzedéket. Bízzál, mert veled vagyok! Pecsétem a homlokodon van. Ezzel a pecséttel és kegyelmemmel fog megalakulni országom a Földön, úgy, ahogyan én akarom.

Fogadd békémet! Ne feledd, hogy veled vagyok egész idő alatt! Jöjj, térj be Sebeimbe!


1 az Úr bensőséges megnyilatkozásai
2 az Ő keresztjét, szögeit és töviskoronáját

previous index next