HOME INDEX
ÁLDOTT, AKI AZ ÚR NEVÉBEN JÖN!


1991. október 1.

A kanadai zarándokokhoz Lensben. Száznegyven hívő és kilenc pap jött el, hogy egy hetet töltsenek velem.

Mondd meg nekik, hogy megáldom őket ma éppúgy, mint tegnap és mindenkor. Nyissák ki fülüket és figyeljenek! Nyíljék meg minden szív, hogy befogadja Szavamat: mindössze szeretetet, hűséget és folytonos imát kérek tőlük. Hamarosan veletek leszek. Jöjjetek!

Este:

Uram, eljöttél, és életre keltetted lelkemet. Azóta új élet csörgedez bennem, mivel e folyam a Te szentélyedből fakad.
  Nézz gyermekedre Uram! Újból él! Megváltottál, újból lábra állítottál és megmutattad kimeríthetetlen szeretetedet. Illatod elbűvölt, szépséged mindörökre elkápráztatott és magával ragadott. Gyengédséged és jóságod forrást fakasztott bennem. Áldott legyen Neved mindörökké! Áldott lesz Benned minden nép. Végül egy napon minden nemzet egyesülni fog és így kiált:
  "Áldott, aki az Úr Nevében jön!"   Mert ahogy az eső rügyeket fakaszt a földből, úgy fogja a szentélyedből fakadó folyó 1 megöntözni városaidat 2.


ELMÉLKEDJETEK IZAJÁS 54,5. VERSÉN!

1991. október 2.

A kanadai zarándokokhoz:

Béke legyen veletek! Legyen ez a nap az öröm napja! Hamarosan megszabadítalak benneteket. Készüljetek fel fogadásomra! Rajtatok kívül, akiket már összegyűjtöttem Nevemben, vannak mások is, akiket össze fogok gyűjteni. Kérd meg gyermekeimet, hogy elmélkedjenek Izajás 54,5. versén!
"Mert maga Teremtőd lesz a hitvesed,
a Seregek Ura a neve."
Mindenki nevezzen engem ma Vőlegénynek! Imádkozz a világ békéjéért! Imádkozz szándékainkért!


ELKÜLDTEM HOZZÁD BARÁTAIMAT

1991. október 3.

Ma a szentmise alatt, amelyen a kanadai zarándokokkal vettem részt, Jézus így szólt hozzám lokúcióban:
"Elküldtem hozzád barátaimat."

ÚGY FOGADJATOK ENGEM, AHOGY ÉN FOGADLAK TITEKET!

1991. október 4.

A kanadai zarándokokhoz:

Támaszkodjatok rám! Adjátok át nekem minden gondotokat, tegyétek Szívembe és megsemmisítem őket. Úgy áldjatok engem, ahogyan én áldalak benneteket. Úgy szeressetek engem, ahogyan én szeretlek benneteket.
  Teremtés! Fontold meg, hogy mindössze a szeretet viszonzását kérem tőled!
  Örökké tartó áldást adok nektek. Ezért ma is és minden nap bízzatok bennem!
Merítsetek Szívem forrásából, és eltöltelek, az én ragyogásomba öltöztetlek benneteket. Ismerem bajaitokat és végtelen szegénységeteket, ezért ne féljetek, jöjjetek hozzám úgy, amilyenek vagytok.
A szegénység elbűvöl engem.
Úgy fogadjatok engem, ahogy én fogadlak titeket! Menjetek békével és legyetek tanúim, mert jobban szeretlek benneteket, mint az emberek. Legyetek tanúi annak, aki felkínálta nektek Szentséges Szívét.


ÚGY KÜLDELEK BENNETEKET, MINT BÁRÁNYOKAT A FARKASOK KÖZÉ

1991. október 5.

A kanadai zarándokokhoz:

Béke legyen veletek! Állítsátok helyre házamat! Úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé, de ne féljetek! Én vagyok veletek van.
  Tegyétek széppé házamat Szentséges Szívem és Édesanyám Szeplőtelen Szíve iránti tisztelettel!
  Megáldalak benneteket és szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon.


1 a Szentlélek
2 a mi lelkünket

previous index next