HOME INDEX
IMÁDKOZZ TESTVÉREIDÉRT!


1991. június 22.

Mennyire eláraszt engem szüntelenül az irgalom és a szeretet, és mennyire megáld!... A Bölcsesség az én személyes tanítóm. Tanít engem és másokat is. A Te állandó szent jelenléted megnyugtat engem, reményt és bátorságot ad nekem. Ó Jahve, én Atyám, vágyódom utánad, annyira vágyódom utánad! Jahve, én Abbám, csontom velejéig megigéztél engem!

Tudásomat prédikáltam neked. Tanulj ajkamról, ingyen adom. Egyszer majd az én kezembe fogod visszaadni lelkedet.

Uram, ahogy engem megigéztél kegyelmeddel, igézd meg kegyelmeddel az egész világot is, azaz a pogányokat, az istenteleneket és különösen azokat, akik bölcsességük miatt istennek tartják magukat, és azokat, akik azt állítják, hogy Veled egyenlőek.

Segítségükre fogok jönni. Most még tehetetlenül fekszenek foglyul ejtve, a Sátán hálójában. Imádkoznod kell testvéreidért, hogy előttük is felfedhessem Szent Arcomat.

previous index next