HOME INDEX
IMÁDSÁG AZ EGYSÉGÉRT


1991. április 8.

Uram?

Én vagyok. Kicsim, béke legyen veled! Szeress engem, és kapaszkodj belém, mert a legfontosabbat még nem láttad. 1

Ez örömet és megkönnyebbülést ad nekem.

Nem engedem, hogy erőd megfogyatkozzon. Mindig meg fogom adni neked táplálékomat, ahogy eddig is megadtam. Virágom, mai üzenetem minden nemzethez szól, üzenetem imádság az egységért. Jöjj, írd!
Dicsérünk Téged Urunk a mennyei táplálékért 2 , amelyet nekünk adsz, hogy beteljesedjék az Írás, és műved befejezést nyerjen. Egyszerű gyermekeknek adtad tudományodat, nem a tanultaknak, mert így tetszik Neked, Uram.

Dicsérünk Téged Urunk, mert utat nyitottál nekünk, népednek, hogy azon eljussunk Hozzád és betöltsük házadat. Bár elküldted Fiadat a világba, és a világ teljes valóságában láthatta a Világosságot, nem fogadta el mindenki, hanem inkább a sötétség felé fordult és elhagyta hitét. A világ hitehagyott lett, mivel visszautasította az Igazságot, és inkább hazugságban akart élni. Igen Uram, Te annyira szereted a világot, hogy gonoszságunk ellenére is fenntartás nélkül küldöd nekünk Szentlelkedet, hogy buzdítson bennünket, és - minden teremtményt megújítva - újból életre keltse a világot, hogy mindenki meglássa dicsőségedet, higgyen és megtérjen.

Dicsérünk Téged Urunk, mert megnyitottad a menny kapuit, hogy előhozd éléstáradból ezt a rejtett mannát 3 , melyet a mi időnk számára tartottál fenn. Nem, nem Mózes volt az, aki kenyeret adott az égből, hanem Te voltál az, Atyám, aki az igaz Kenyeret adtad és ahogy Fiad, Jézus Krisztus az élet Kenyere, a Szentlélek is hasonlóképpen táplál bennünket, mert élet mindaz a kenyér, ami a mennyből származik. A Szentírás szerint: "Fiaid mindnyájan az Úr tanítványai lesznek" 4 . Test és vér nem tudja kinyilatkoztatni az igazságot, csak ha maga az Isten adja meg, aki megalkotta és szívünkbe véste az igazságot.

Atyám, szóljon folytonos dicséret és dicsőítés Nevednek! Juttasd sötétségből világosságra, hazugságból teljes igazságra, közömbösségből buzgóságra a világot!

Atyám, Ég és Föld Teremtője, elérkezett az óra, hogy megmutasd nekünk az új Eget és az új Földet, ahol a Szentlélek fog bennünk lakóhelyet készíteni.

Gyengéd Atyám! Ahogy Te megdicsőítetted Fiadat, és Fiad megdicsőített Téged, dicsőítse meg az igazság Szentlelke újból Fiadat! Atyám, az Írások szerint az első Ég és az első Föld hamarosan elmúlik, hogy bebizonyítsd a világnak, Igéd él és cselekszik, és hogy Jézus valóban meghódította a világot. Amikor eljön az a nap, Fiad imája is beteljesedik, mert mindannyian egyek leszünk Benned, ahogy a Szentháromság is Egy és ugyanaz. Nem teszünk többé különbséget egymás között a Te Szent Neved alatt.

Dicsérünk Téged Urunk, dicsőség a Magasságbelinek, hogy nagy hitehagyásunkban elküldted nekünk Szent Édesanyánkat! Te magad egyesítetted szeretetben az ő szívét Jézus Szívével, és a két Szív együtt szenvedett. A két Szent Szív most ismét együtt akar megújítani és Benned új életre hívni bennünket. Az elveszett bárányok megkerülnek, a tévelygő bárányokat pedig emlékeztetni fogják igazi nyájukra és igazi Pásztorukra, aki nem hagyja el nyáját, és nem hagyja magára az elveszettet, hanem meggyógyítja a sebesültet, és támogatja a megfáradtat.

Dicsérünk Téged Urunk, akinek Szentlelkében kapjuk a keresztséget. Valóban élő vízforrások fakadnak, és ihat, aki szomjas, mivel szabadon folyik Szentélyedből 5 , amelyet három nap alatt felépítettél. A Te teljességedből kapjuk a végső napokban Szentlelked kegyelmeit, hogy újból életre keltsen bennünket. Ez a Te mennyei mannád, a lelki táplálék, amely a Lélektől származik.

Add Atyám, hogy néped megértse, az átkot hamarosan feloldják, a Bárány trónja és a Te trónod hamarosan a helyére kerül, ide közénk. Készíts fel ezért bennünket, igazságos Atyám, arra a dicsőséges napra, amikor majd mindannyian egy Szent Tabernákulum körül dicsérhetünk és dicsőíthetünk Téged.

Atyám, köszönöm, hogy meghallgattad imádságomat, és Szavaidat adtad nekem, hogy Szentséges Szíved gazdagságát hirdessem a világnak. Amen.
Jöjj most, leányom, jöjj most kis barátom! Szüntelenül szeress engem!
Bátorító szavakat mindig kapsz tőlem.
Légy ezért bizakodó és bízzál bennem!


1 Jézus arra utal, hogy ily módon, bensőleg és lokúciókban hallva Őt.
2 lelki táplálékért
3 Jel 2,17
4 Iz 54,13
5 Jézus mellkasából, Testéből

previous index next