HOME INDEX
BENNED VILÁGOSSÁG VOLT


1991. február 5.

Uram, merre vagy megint? Miért rejtőzöl el? Vagy talán én vagyok ismét sötétségben, és nem veszlek észre? Megvonod kegyelmeidet?
  Pedig tudom, hogy nem lehetsz távol.
"Hogyha lépéseim letértek az útról,
és ha szívem netán szememet követte,
vagy ha a kezemhez mákszemnyi folt tapadt" 1
bocsáss meg nekem!

Gyermekem, légy áldott! Béke legyen veled!
 Igazodj hozzám Vassula, és ne hallgass a kísértőre! Mondom neked: Közeledj hozzám, közeledj hozzám, gyermekem! Én adok neked igazi tudást. Ó Vassula! Benned már felragyogott a világosság, hogyan kételkedhetsz? Én vagyok az, az Úr, aki megmentett téged.
Megmondtam prófétáim által, hogy még a legkisebbnek és a legnyomorultabbnak is megadom Lelkemet, pedig ez ígéretemnek csak kezdete, gyermekem.
Hűséges vagyok. Ó gyermekem, örvendezz, örvendezz! Hamarosan az egész emberiségre kiárasztom Lelkemet. Kristálytiszta víz fakad majd 2 minden élő teremtményből.
Vassula, csak néhány napra rejtettem el előled Arcomat, hogy keress. Nem hagytalak el.

Uram, megrémültem!

Ne ijedj meg! Különben hogyan tudnám feléleszteni benned a figyelem lelkét?
A végső dolgokra figyelj! Emeld fel fejedet, és nézz az égre! Keress engem, a Szent Istent! Te lentről jöttél, én a magasságból! Olyan helyen élsz, ahol lelked éhsége nincs kielégítve, mert ami körülvesz téged, az nem én vagyok. Engem ott találsz meg, ahol lelked epekedve, vágyódva lenni szeretne. Lelkem áldottja, amíg meg nem tanulod, hogy állandóan keress engem, és vágyakozz utánam, továbbra is próbára teszlek néha. Úgy tetszik nekem, hogy ma árasszalak el Lelkemmel, és nem tegnap vagy holnap, és nem holnapután. Érted?

Igen Uram, azt hiszem, végre értem.

Te, akit világosságomban fürdetlek, a mennyei dolgokat keresd! Tartsd magadat elveimhez! Nélkülem egyedül vagy, és semmit sem tudsz megtenni, még gondolataidnak sem vagy ura. Ezért mondom: Ne engedd álomba merülni szemedet! Nincs szándékomban kedvedet szegni, Vassula, de az én ajkamról tanítás és bölcsesség származik.

Azt akarom, hogy mellettem járj az erények útján! Gazdaggá akarom tenni lelkedet, hogy általad mutathassam meg tanításomat, és hogy dicsőíts engem. Emeld tekintetedet az égre, és nézz rám, leányom! Ha újból meglátod Szent Arcomat, újból ragyogni fogsz, és szíved repesni fog az örömtől. Érted? Szíved fenséges díszbe és szentségbe öltözik, mihelyt meglátod dicsőségemet. Támaszkodj rám! Csak próbára tettelek gyermekem. Megáldalak. Áldj te is engem, és szeress!


1 Jób 31,7
2 vö. Jel 22,1

previous index next