HOME INDEX
MONDD NEKEM, HOGY REMÉLSZ BENNEM


1991. február 4.

Leányom, fogadd békémet!

Könyörülj rajtam, Uram! Kereslek, de nem talállak. Szólítalak, de mintha nem hallanám hangodat. Nem tudom, merre járok. Üldözőim vadásznak rám. Ha erőd meg nem véd, bizonyosan eltipornak.
  Bárcsak galambszárnyam lenne, és Hozzád repülhetnék, Uram!
  Mennyire szeretlek, Uram!

Béke leányom! Jöjj! Azt akarom, hogy fontosabb dolgokkal törődj! Folytonosan segítelek, hogy az ima magasabb szintjére juss. Én mindig melletted vagyok. Légy erős! Szenvedélyesen szeretlek, és szeretetem megmarad.
  Drága lélek, légy türelmes! Mindent felfedek a maga idején, igen, mindennek megvan a maga ideje. Szentlelkem leszállt rád, hogy megpihenjen benned, ezért ne aggódj semmiért!
 E világ fejedelmének 1 nagy a hatalma, és azért kapta, hogy beigazolódjon az Írás. Azért mondom neked ezt, hogy megértsd... Soha ne kételkedj jelenlétemben! Veled vagyok, hogy a tökéletesség útján vezesselek, de senki sem éri el a tökéletességet, Vassulám, csak keresztem által.
 Értsd meg, hogy az önmegtagadás visz a tökéletesség útjára! Engem megdicsőítesz, te pedig megtisztulsz. Tudom, hogy milyen vonakodva és nehezen fogadja el lelked e rendkívüli utat, amelyet neked adok. Ez is egyik oka annak, hogy téged választottalak. Arra vágytam, hogy egyszerű és gyenge eszköz, egy semmi legyen a kezemben, hogy megszégyenítsem a bölcseket és a tanultakat. Olyan lelket akartam, akinek nincs semmi tudása.
 Én választottalak téged, és nem te választottál engem. Szent Istened vagyok! Azért jöttem, hogy sátrat készítsek benned. Úgy leptelek meg hirtelen mint lágy szellő, mint szél, amelyről senki sem tudja honnan fú. Támaszkodj rám most! Vezetni fogom lépteidet. Sohasem hagylak el. Az én világosságomban élsz, megörökölted szeretetemet, lélek. Ezért:
  Remélj leányom, mondd nekem, hogy bennem van reményed!

Jahve Uram, Benned van reményem.

Higgy leányom! Mondd nekem, hogy mindenek felett hiszel bennem, és mondom neked, hogy lelked elnyeri jutalmát. Higgyél bennem! Azzal magasztalj engem, hogy felajánlod nekem hitedet.

Jahve Uram, hiszek Benned, és hiszek ígéretedben. Bízom Benned.

Szeress leányom! Mondd nekem, hogy teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből szeretsz engem. Mutasd meg nekem, hogy szereteted tiszta. Kedves, mutasd meg nekem, hogy úgy szereted felebarátodat, mint magadat.

Taníts meg engem Jahve Uram, hogyan szeresselek Téged, és hogyan szeressem felebarátomat úgy, mint magamat!

ÉN VAGYOK. Tanítvány?

Igen Uram?

Higgy bennem, szeress, és juss el a tökéletességre!
 Nem vagy egyedül! Még alvás 2 közben is melletted vagyok. Tudd, hogy a menny örvendez, mert szenvedéseid 3 árán megmentettem egy lelket. Irántam való szereteted által felmelegítettem egy szívet. Ne félj Vassula leányom! Fogadd békémet, és tisztelj azáltal, hogy hűséges maradsz hozzám! Vess meg mindent, ami nem szent! Szomjazz mindenre, ami én vagyok! Megmunkáltam talajodat, hogy jó termésed legyen, és kitartásod által 4 én munkálkodtam és küszködtem benned.
 Én emeltem magamhoz lelkedet. Mondom neked, nagy az én irgalmam! Bárcsak tudnád, és teljesen felismernéd, hogy mit kínáltam fel neked! Olyan vagyok hozzád, mint az anya. Úgy óvlak, mint egy igen gondos anya a gyermekét. ÉN VAGYOK. Az elmúlt években felfedtem előtted Arcomat.

Igen Uram, felfedted.

Én, a Világosság, eljöttem hozzád, és világosságot gyújtottam sötétségedben. Boldog vagy, hogy velem voltál ezekben az években?

Igen Uram, olyan boldog vagyok, mintha a Paradicsomban lennék.

Várj, és meglátod, hogy milyen boldog leszel a Paradicsomban! Imádkoztam érted az Atyához, hogy nézze el igen nagy gyengeségedet, Vassulám, és hogy tartsa meg erődet azáltal, hogy saját erejét adja neked. Megmondtam, hogy végül meg fogsz dicsőíteni engem. Imádkozz gyermekem, hogy legyen béke ezen a világon! Szeress engem, légy áldott!


1 a Sátánnak
2 lelki alvásod
3 fizikai fájdalmam volt hátamban, és lelkileg is szenvedtem
4 ezt se tulajdonítsd magadnak!

previous index next