HOME INDEX
A HŰSÉG TÖKÉLETES GYÜMÖLCSE


1991. január 8.

Áldott legyen a mi Urunk, aki szüntelenül a szeretet csodáival ajándékoz meg minket! Meghallod könyörgésünket és kéréseinket, amikor segítségért kiáltunk Hozzád. Áldott legyen Szent Szűzanyánk, aki születésnapi ajándékul egy templomot kínál fel nekem, ahol összegyűlhetünk és imádkozhatunk. 1 Te vagy védelmezőnk és reménységünk!

Virágom, légy velem! Még tíz nap, és itt van születésnapod, az a nap, amelyen hívtalak és elültettelek, virágom! Ó, tekints rám, örömöt szerzel vele. Az én tulajdonom, az enyém vagy. Én, az Úr, oly nagyon szeretlek! Gyönyörűségemet lelem benned! Lelkileg halott voltál, de felébresztettelek, hogy az én világomban élj! Légy boldog! Nézd, mit adtam neked! Nézd, milyen kincset adtam neked! Elmélkedésed igen értékes. Párbeszédünk olyan kincs, amelyet sokan keresnek, de én neked hoztam és neked kínáltam fel. A mennyből szálltam alá egészen a szobádba, hogy adományként neked adjam. Kincsemet sokan keresik, de kevesen kaphatják meg. Vassula, Vassula, légy egységben velem, de vágyakozz is utánam, mert ez a hűség tökéletes gyümölcse! Mennyire örülök, ha ilyen gyümölcsöt kapok! Ajánld fel nekem idődet, ajánld fel kezedet, légy írótáblám! Hiszen Szentségemben szenteltelek meg. Viszonzásul ajánld fel nekem magadat, akaratodat, erődet! Engedd meg, hogy igénybe vegyelek kicsim! Engedd, hogy betakarjon szeretetem, galambom! Szeress engem!


1 Az imacsoporttal a havonkénti találkozókon.

previous index next