HOME INDEX
Ó, MILY KEVÉSSÉ ISMERITEK A SZENTHÁROMSÁGOT!1991. január 8.

A Szűzanya üzenete az imacsoportnak 1991. január 19-re:

Béke legyen veletek, szeretett gyermekeim!
Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok az egységért!
Az egyesüléshez szeretetre van szükségetek, az egyesüléshez alázatosnak és engedelmesnek kell lennetek! Ne hagyjátok, hogy más tanítással bárki félrevezessen benneteket! Maradjatok hűségesek, és nem fogtok megbotlani.
Ma a földek nem teremnek sem boldogságot, sem erényt, mivel nemzedéketek elhagyta az Urat, és ennek következménye a bűn. Boldog az az ember, aki védelmet nyer ellene. Ha nemzedéketek Isten útján járt volna, békében élt volna.

Ó, gyermekeim! Hívlak titeket. Kiáltásom minden nemzethez szól! A halottak
1 nem tudják sem meghallani, sem dicsérni az Urat, de ti, akik hallgattok hívásomra, dicsérjétek az Urat, dicsőítsétek az Urat szeretetekkel, hitetekkel és reményetekkel!
A mennyország a tiéd, gyermekem, ezért kérlek téged, akinek van ajkad, hogy szólj az Úrhoz, és áldjad Őt! Te, akinek van szemed, tekints szépségére!
Szenteljetek több időt arra, hogy szemlélődjetek Sebein, amelyeket a ti üdvösségetek érdekében kapott!
Te, akinek van füled, hallgasd meg kérlelésünket! Te, akinek van szíved, szeresd az Urat, imádd Őt, és ajánld fel Neki szívedet! Nem, a halottak nem látnak, nem hallanak, és nem éreznek.
Kedvesem, ő jön hozzád, aki téged teremtett, kezében hozza Szívét, és felkínálja neked. Ahogyan a vőlegény nyújtja menyasszonyának szövetsége jeléül a gyűrűt, úgy kínálja fel neked a Szent Isten szeretete jeléül Szentséges Szívét, hogy egybekeljen veled. Ahogy a menyasszonyt
felékesítik, úgy fog téged is feldíszíteni az Úr, a Királyok Királya az ő ékszereivel
2   Ne aludjatok, maradjatok ébren! Drágalátos Vérével váltott meg és fizetett meg értetek. Ne sodródjatok el az első áramlattal! Hadd emésszen fel tüze égő fáklyaként Egyházában, hadd alakítson titeket saját képmására, hogy hűségesek és szilárdak legyetek, akkor majd fel fog használni benneteket, és új Egyházának oszlopai lesztek.
Ó, gyermekeim! Ne féljetek! Isten mindig nagy dolgokat művelt. Bízzatok Benne!
Most angyalküldöttség érkezik hozzátok, hogy az egész világon elhintse a mennyei magokat, és elhozza a béke és a szeretet üzenetét nagy megpróbáltatástok idején. E magokat úgy várják már, ahogyan az esőt a szomjas talaj.

Nem vettétek észre, hogy Isten kitárta a menny kapuit, hogy rátok esőzze a mennyei mannát? Igen, az ő Szent-lelkét!
A Mindenható megkönyörült rajtatok, és így szólt: "Hadd egyen népem! Hadd egye a menny Kenyerét!"
Isten kiadta parancsát a magasságból. Mint Mózes idejében, úgy táplálta népét az Atya mannával a pusztaságban. Többet adott annál, mint amennyit meg tudtak enni.
És Jézus az ő Fia, nem szaporította-e meg e kenyereket és a halakat? Nem evett-e a nép, amennyit csak akart?
És ma miért okoz egyeseknek meglepetést, hogy a Szentlélek teljes erejével leszáll rátok, és mennyei mannával táplálja nemzeteiteket?

Ó, mily kevéssé ismeritek a Szentháromságot! Sohasem hagy benneteket ínségben és éhségben, és nem kell elhagyatottan és kiéhezve vándorolnotok ebben a sivatagban. Korszakotok sötétsége nem tart örökké. Bűneitektől hamarosan megtisztultok, és a vadállat nemsokára megbénul. Fajtájával együtt a porban fog fetrengeni, mert a láthatáron világosság kél.

Ez lesz a nagy jel!

Ezért, ha lábatok még ingadozik a jó és a rossz között, imádkozzatok, nehogy kísértésbe vigyen titeket! Ha szívetek még nem akarja a szeretet énekét énekelni az Úrnak, imádkozzatok, nehogy megtévesszen a gonosz lélek!
Ha szemetek még nem akar az égre nézni és mennyei dolgokat keresni, imádkozzatok, hogy lakóhelyetek a mennyben majdan befogadjon benneteket.
Ha lelketek még a világhoz tartozik, imádkozzatok, nehogy befogadjátok a világ bűnét, mert kígyót melengetnétek magatokban. A szívetekkel imádkozzatok! Örömmel hozzatok áldozatot! Munkátok legyen érdemszerző, és megígérem, hogy éjszaka nem alszik ki lámpástok.
Szomjazzátok az Istent! Őrködöm felettetek, e percben odalépek hozzátok, és megáldalak benneteket.1 A lelki halottak.
2 Töviskoronájával, szögeivel, és keresztjével.

previous index next