HOME INDEX
A RACIONALIZMUS A FEGYVERÜK ISTENSÉGEM ELLEN


1990. július 6.

Béke legyen veled! Íme üzenetem:

Béke legyen veletek! Megváltótok beszél hozzátok. Én vagyok az, aki benneteket a legjobban szeret. Azért jöttem el nemzedéketekhez, hogy látást adjak a vakoknak, és elvegyem azok látását, akik azt állítják, hogy látnak... Azért jöttem, hogy hallgassátok hangomat, Szentlelkem hangját. Szentlelkem folyamatosasan emlékeztet benneteket Szavamra és mindarra, amit nektek adtam. Figyeljetek rám!
Föld lakói, mennyire szeretlek benneteket! Rettentő gonoszságotok és irántam való közömbösségetek ellenére, én, a ti Jézusotok szeretlek benneteket ! Szeretteim, ma eljövök, és úgy állok előttetek, mint Pásztorotok, hogy megmondjam, országom közel van, és mielőtt még e nemzedék elmúlik, mindaz beteljesedik , amit prófétáim jövendöltek. Imádkozzatok azokért, akiknek azért adtam ajkat, hogy dicsérjenek engem, de csak arra használják, hogy bemocskolják Szent Nevemet.
Imádkozzatok azokért, akiknek szemet adtam, hogy meglássák szépségemet, szentségemet és csodáimat, de vakká váltak, a bűn hályoga fedi szemüket.
Imádkozzatok azokért, akiknek azért adtam fület, hogy meghallják Szavamat és a szeretet himnuszait, de süketté váltak félelmükben, hogy meghallanak, és megtérnek.
Imádkozzatok azokért, akiknek ajka hamis tanúságot szól, de nincsenek tudatában. Vezetőik elesnek, és az igazságossággal kell szembenézniük.
Imádkozzatok azokért, akik mérges nyilakkal támadják egymást. Rá kell döbbenniük, hogy mennyire megsebzik Testemet.
Imádkozzátok azt az imát, amelyet Szent Édesanyátok adott nektek előző üzenetében 1 , hogy enyhítse és visszatartsa Atyám igazságosságát.
Kérjétek az Atyát, hogy nyissa meg nemzedéketek fülét a hallásra! Engeszteljetek azokért a megáltalkodott lelkekért, akik folyton gonoszat tesznek.
Imádkozzatok, kicsi szíveim, azokért a lelkekért, mert ti vagytok a föld sója. Én, Jézus mondom nektek: Szedjétek össze bátorságotokat, kicsi szívek, mert veletek vagyok!
Gondoskodni fogok róla, hogy megszenteljék Nevemet, annak ellenére, hogy ellenségeim nagy hitehagyást idéztek elő az Egyházban, vészt hozó undokságot állítottak fel szentélyem szívében, és kevélységből ragaszkodnak hozzá. Bizony mondom nektek, hogy a régi romokon épül fel lakóhelyem! Közel a nap, amikor eljövök, és megsemmisítem a bölcsek áltudományát és megfékezem istenségem iránti ellenségességüket. Gyökeresen kitépem, nehogy újból felnövekedjen. Elhagytak engem, igen, megszokták, hogy a hitehagyás útján járjanak. Vezetőül és utitársul a racionalizmust viszik magukkal. Ez a fegyverük istenségem ellen.
Ha valaki szomjas a tudásra, jöjjön hozzám, és igyék. Én élő vizet adok neki.
Ne igyatok az emberek tanaiból, amely saját elméjükből származik!
Azok az emberek jobban szeretik, ha emberek becsülik őket, mintha maga az Isten becsüli őket. Azt mondom nekik: Jaj nektek, ha jót mond rólatok a világ! Eljön az a nap, amikor a föld porából kell majd szólniuk, de nem ér hozzám hangjuk, mert elvész a porban és bűneik vastag kérgében.
Az igazságosság fog uralkodni !
Bizony mondom nektek, hogy az eljövendő napokban a Sátán és a gonosz lelkek már nem fognak olyan rejtve működni, mint azelőtt. Nem, mert eljön az idő, amikor a gonosz lelkek nyíltan megmutatkoznak a Föld minden lakója előtt. A Sátán hamis prófétákat küld és úgy megsokasítja őket, mint a homokot. Békétlenséget kelt közöttetek, és még a választottakat is megtéveszti. Ezért vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen benneteket! Ez a jel mutatja, hogy a bekövetkezendő nagy jelek előestéjén vagytok. A gonosz lélek olyan ma, mint a vadállat amelyet megsebeztek, ezért még veszélyesebb.

De ti, akik szerettek engem, ne féljetek! Megadom nektek azt a biztonságot, amely után sóhajtoztok.
De jaj azoknak, akik bemocskolták szentélyemet nagy hitehagyást hozva Egyházamba! Kénkő és tűz hull rájuk! Bizony mondom nektek, a sakálok oduján át 2 hamarosan egy tiszta út vezet, amelyet szent útnak fognak nevezni. A tisztátalanok nem járnak majd rajta, csak az élők, mert ők tudják hogyan kell engem imádni. Térdet hajtanak, és azt mondják nekem: amen... amen... Kis gyermekeim, ne legyetek gyűlölettel egymás iránt! Egyesüljetek, legyetek egyek! Én, Jézus kérem ezt tőletek! Megáldalak benneteket. Szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon. Ez a sóhaj jelzi, hogy enyémek vagytok.


VAN-E NAGYOBB AJÁNDÉK AZ Ő SZERETETÉNÉL?

A Szűzanya üzenete:

Béke legyen veletek, gyermekeim!

Ma azt szeretném, ha Lukács 15,4-7. versét olvasnátok, és azon elmélkednétek.
Igen. Jézus nem akarja, hogy egy is elvesszen közületek! Ezért keresi szüntelenül szíveteket.
Úgy imádkozzatok kis gyermekeim, ahogyan eddig még sohasem! Tartsátok szentnek Isten Nevét, és ne feledjétek, hogy aki keresi az Urat, megtalálja! Aki zörget, annak ajtót nyitnak. Dolgozzatok üdvösségetekért!
Imádkozzatok mindenért, amire szükségetek van . Azt akarom, hogy boldogok és békések legyetek az Úrban, mert nektek adta szeretete ajándékát. Van-e nagyobb ajándék az Ő szereteténél? Leljetek békét az Úrban! Azt a békét, amely sokakból hiányzik. Mélyüljetek el Isten szeretetében, és Ő megtisztítja lelketeket.
Dicsérjétek az Urat, mert jó és türelmes.
Ne csak saját érdeketekben jöjjetek Hozzá! Ne jöjjetek figyelmetlenül, vagy csupán kötelességből, hanem azért, hogy dicsérjétek és szeressétek Őt!
Vegyétek számba az áldásokat, amelyeket naponta ad nektek Isten. Gondolkozzatok el azokon az áldásokon, amelyeket az Úr mindennap megad nektek, és ajánljátok fel Neki szíveteket! Köszönjétek meg Neki szeretteim, és mutassátok ki hálátokat is! Jézus Szeretet, Jézus Reménység, és Jézus azt jelenti, hogy "Az, aki megment". Ezért ne kételkedjetek szeretete nagyságában!
Higgyetek Benne! Eljön, hogy a legkisebbet is megmentse. Tanúsítsátok a nemzetek előtt nagy szeretetét, és terjesszétek üzenetét a Föld négy sarkában! Én, a ti Szent Édesanyátok, mindig közeletekben vagyok, gyermekeim. Megáldalak benneteket! Fiam békéje uralkodjék szívetekben!1 1990. május 15.
2 itt Jézus a szentélyében lévő szabadkőművesekre utal

previous index next