HOME INDEX
ÜZENET LENS SZÁMÁRA


1990. április 10.

Béke veletek!... Szent Istenetek vagyok, aki a magasból figyel rátok. Legyetek összeszedettek, és érezzétek jelenlétemet! Érezzétek jelenlétemet, érezzétek rajtatok nyugvó tekintetemet! Bizony mondom nektek, hogy embernek nincs nagyobb szeretete az enyémnél. Én vagyok az, aki a legjobban szeret benneteket, az élő Isten. Szeretteim, nemzetetek ma sötétségben él, de végtelen irgalmamban leszállok, hogy helyreállítsam házamat, és visszahozzalak benneteket magamhoz. Valóban kiárasztom Lelkemet az egész emberiségre, hogy Szavammal tápláljam az éhező nemzeteket, és arra emlékeztesselek benneteket, hogy Szent vagyok. Azért jövök, hogy a jóra bátorítsalak, és megakadályozzalak rossz törekvéseitekben. Ajtód előtt állok, lélek, és zörgetek. Én vagyok az, akit kerestek. Én vagyok az, aki felemeli lelketeket, és ujjongásra készteti. Bizony mondom nektek, hogy a Szeretet már visszatérőben van. Hamarosan eljövök. Imádkozzatok a lelkek megtéréséért, imádkozzatok értük, hogy még eljövetelem előtt megtérjenek! Buzgón imádkozz, hogy ebben a pusztaságban elérjen hozzájuk kiáltásom, és áttörje süketségüket! Imádkozz az Atyához, nehogy túlcsorduljon igazságosságának kelyhe, mielőtt megtérnél, nemzedék! Kiálts hozzám, és meghallgatlak!

Ó nemzedék, nemzedék, nincs kifejezés gyalázatodra! Leírhatatlanul tisztátalan vagy. Bűnöd öl meg téged! Romlottságod és hűtlenséged, nemzedék, megrendítette az örökkévalóságot, és megrázta az ég oszlopait. Gonoszságotok megfosztotta lelketeket minden bölcsességtől. Ha tudnátok, hogy angyalaim mennyire remegnek attól, ami rátok vár! Remegnek attól, hogy látniuk kell a Földet, amelyen a ti véretek folyik majd hitehagyástok miatt, azt a Földet, amely angyalaim szeme láttára tép darabokra benneteket! Ha felfognátok, milyen rémület vár rátok, nem pazarolnátok lélegzeteteket üres szavakra és istentelenségre, ahogy most teszitek.

Én, az Úr, kiárasztom Lelkemet, hogy felkészítselek benneteket, és tanítást adjak nektek a mennyről, hogy bűnbánatra és megtérésre szólítsalak. Az irgalom Istene vagyok, aki a kegyelem e napjaiban egészen lehajol hozzátok, hogy megmentsen benneteket. Hallgassatok aggódó kiáltásomra! Szeretteim, azért jövök, hogy felébresszelek benneteket! Nem fáradok bele, hogy kéréseimet megismételjem. Ajkam soha nem fárad bele, hogy hívjon benneteket, pedig azalatt is szenvedek, amíg veletek beszélek... pedig közel van hozzátok a világosság, hogy elűzze sötétségeteket, nemzedék...

Nyissátok ki szemeteket, és megláttok ragyogásomban ! Kész vagyok világosságot adni szemeteknek, hogy lássatok, nehogy halálos álomba merüljetek. Nemzedéketek cselekedetei romlottak és gonoszak. Nemzedéketek messze van attól, hogy képmásom legyen, messze a szeretettől, messze a szentségtől . Szent Istenetek vagyok, de ti minden percben újból keresztre feszítetek engem. Én vagyok az, aki ma oly nagy szeretettel ölellek két karomba, és gyengéden táplállak benneteket Szavammal, hogy visszaadjam istenségeteket 1 , gyenge nemzedék. Azért jövök, hogy megszabadítsalak a bűntől. Nem azért jövök, hogy fenyegesselek, hanem azért, hogy végtelen irgalmamban figyelmeztesselek. Szívem vágyódik arra, hogy birtokába vehessen, hogy enyéim lehessetek az örökkévalóságra, és ragyogó fehér ruhába öltöztessen titeket. Szívem elszántan igyekszik elvonni benneteket utálatos cselekedeteitektől. Hívlak benneteket, de ma sokan nem akartok válaszolni nekem. Gyenge eszközök által szólok, de sokan vannak, akik nem akarnak rájuk hallgatni. Ezek csalóként kezelik küldötteimet. Legszívesebben azt tennék, ami nekem legkevésbé tetszik: kioltanák életüket. 2 Azt gondolják, hogy szent szolgálatot tesznek nekem. Lelkük sötétségben van, és most éppúgy nem ismerik fel kegyelmem Szentlelkét, mint ahogy annak idején a zsidók sem ismerték fel, hogy én vagyok a Messiás.

Nem ujjonganak nekem, hanem megsértenek. Tövisekkel és tüskés bozóttal torlaszolják el utamat, tisztátalanságot és szabad szerelmet terjesztenek ebben az istentelen és érzéketlen nemzedékben. Érezd fájdalmamat, érezd bánatomat! Szemem könnybe lábad és megdagad a sírástól. Nagy szeretettel jövök hozzátok, hogy felajánljam nektek szeretetem ajándékát, és istenségem ajándékát. Azért jövök, hogy emlékeztesselek szentségemre. Ti, akiket Szentséges Szívem annyira szeret, és akikért Szívem dobog, mondjátok, hadd halljam, mikor hagyjátok el ezt a pusztaságot? Térjetek vissza hozzám, hogy ne kelljen tovább gyötrődnöm arra várva, hogy meghallom-e léptetek neszét. Nem teszek nektek szemrehányást, nem, csupán hagyom majd, hogy keblemre vessétek magatokat, és örömkönnyek közt foglak ringatni benneteket, gyermekem. Elárasztalak szeretetemmel, és lelketeket eltöltöm békémmel... Vigyázni fogok rátok, hiszen én vagyok Pásztorotok! Értsétek meg, hogy a nektek megígért napok kezdetét élitek át. Azt mondtam, hogy kegyelmem Lelke rálehel halottaitokra. Az a szándékom, hogy felkeltselek benneteket sírotokból, és saját birtokotokra vezesselek benneteket az én Szentséges Szívembe! És eltöltelek Lelkemmel, meggyógyítalak benneteket, és ti elismertek engem Isteneteknek. Nyissátok ki szíveteket és szemeteket! Hagyatkozzatok rám! Adjátok át nekem akaratotokat, és én magam teszem meg a többit . Ne feledkezzetek meg szent jelenlétemről! Legyetek világosságom edényei, hordozzátok Szavamat, és terjesszétek üzeneteimet!

Én az Úr megáldalak benneteket, szeretetem leheletét hagyom homlokotokon. Legyetek egyek!


1 a szerk. megj.: isteni életeteket
2 "Kioltanák életüket"... csupán két szó, de sokkal többet jelent ennél. Azt is jelenti, hogy akik megtámadják a Szentlelket, azok Őt fojtják el, mivel Ő szól a küldötteken keresztül. Elfojtják Istennek e néphez küldött figyelmeztetését, és felelősek azokért a lelkekért, akik elvesznek. A kegyelem Szentlelke választotta ezt az utat, így akar felébreszteni bennünket, mert nemzedékünknek erre van szüksége; sokasodnak a kinyilatkoztatások, üzenetek érkeznek a jelenések által. Fatima felhívását nem vették komolyan. Tizenhárom évig hallgattak róla, pedig figyelmeztetés volt. Az eredmény a második világháború és a kommunizmus lett.

previous index next