HOME INDEX
ÜLDÖZÖTTEN AZ ÜLDÖZTETÉSBEN


1989. szeptember 4.
Benned talál lelkem meleg oltalomra,
míg újból lecsendesül a vad vihar.
Az ég felé fordítom fülemet,
hogy meghalljam
gyengéd, vigasztaló hangodat.
Nincs mitől félnem,
szent jelenléted megvigasztal.
Senki sem hűségesebb Nálad.
Most már Te vagy Tanítóm,
a Magasságbeli, az urak Ura,
az én Megváltóm.
Teljesen Rád bízom magam,
lelkemet és szívemet isteni kezedbe teszem.
Amen.
Gyermekem, a Bölcsesség a te Tanítód és Nevelőd. Jöjj, siess Abbád karjaiba vigasztalásért! Jobbat nem találhatsz. Bízzál bennem! Ajánld fel nekem bánatodat, jóra fordítom. Jöjj, hadd legyek én a te rejtekhelyed!
Azt mondtam: "Őrködni fogok feletted." Sohasem engedem, hogy üldözőid, akik valójában az én üldözőim, elsodorjanak vad hullámaikkal. Minél inkább üldöznek téged, gyermekem, annál inkább magamhoz emellek és megáldalak. Ezt soha ne feledd! Támaszkodj rám, imáid legyenek olyanok, mint a tömjén! Engedd meg, hogy csalétkül tegyelek az istentelenek elé. Nem lesz hiábavaló mindez az áldozat!
Ne feledd, hogy Szentséges Szívem a te otthonod! Mi ketten?

Mi ketten, Uram.

Légy jó!ÚGY JÖJJETEK HOZZÁM, AMILYENEK VAGYTOK!

1989. szeptember 4.

(Szűzanyánk üzenete az imatalálkozóra:)

Béke legyen veletek! Egyedül az Isten a Bölcsesség. Figyeljetek a Bölcsesség hangjára, amely hozzátok kiált ebben a pusztaságban. Nyissátok ki fületeket, és ismerjétek fel hangját! Jézus egymás után hív benneteket, hogy forduljatok vissza Hozzá! Forduljatok vissza a Szeretethez, és kövessétek lábnyomát! Fiam ismeri gyengeségeiteket és hibáitokat, de nem kell bánkódnotok, ha teljesen isteni kezére bízzátok magatokat és bíztok Benne. Jöjjetek Hozzá úgy, amilyenek vagytok, és ajánljátok fel Neki akaratotokat! Ajánljátok fel Neki szereteteteket, ajánljátok fel Neki szenvedésteket, bánatotokat, aggódásaitokat, nehézségeiteket, mindent ajánljatok fel Neki, bízzatok meg Benne! Engedjétek, hogy Szentséges Szíve mélyére vezessen benneteket, ahol megtaláljátok az Ô békéjét, azt a békét, amelyre lelketeknek oly nagy szüksége van.
Azt akarom, hogy mindig legyetek óvatosak az ördöggel szemben, aki nehézségeket támaszt, megosztottságot és zavart kelt, és most még inkább küzd Isten megmentő terve ellen, mint valaha. Még a választottakat is megtéveszti, összezavarja őket, de mindazok, akik az Úr Nevét hívják segítségül, megmenekülnek az elbukástól. Azok azonban, akik az ördög hangjára hallgatnak, nem tudják majd felismerni az Istentől származó igazságosságot, nem tudják majd felismerni a Szeretet hangját.
Ne feledjétek, milyen örömmel halljuk annak lépteit, aki jó hírt hoz. A szívetekkel imádkozzatok szeretett gyermekeim, és fogadjátok szívesen a Szentlelket, aki most sok nemzetre kiárad. Érezzétek, hogy mennyire közeledik a Szeretet eljövetelének napja, és hogy milyen bőséggel árad ki sokakra a kegyelem! Üzenetem befejezéséül arra szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy Isten szeretetből, és a Szeretet számára teremtett titeket, hogy szeressétek Teremtőtöket. Arra is emlékeztetlek, hogy mindazt, amit létrehívott, saját magának teremtette. Dicsérjétek tehát és dicsőítsétek Őt, aki titeket megteremtett! Szerezzetek örömet nekem, Édesanyátoknak, elmélkedjetek üzeneteinken, és éljetek üzeneteink szerint! Megáldalak benneteket, megáldom családjaitokat. Én, a ti Szent Édesanyátok szeretlek benneteket.


previous index next