HOME INDEX
EGYHÁZAM GYÖKERE A SZERETET


1989. július 6.

Uram, ezekben az elmúlt napokban bizonyosan elrejtetted előlem Arcodat, nem érzem világosságodat úgy, mint azelőtt. Miért hagysz el engem Uram?

Én vagyok. Soha ne hagyd abba az imádkozást! Én vagyok a te Megváltód, az Egy Szent. Irántad való szeretetem nagy, és arra tanítalak, ami a te lelkednek jó. Én vagyok, aki nevel téged, ne gondold, hogy elhagylak, ne bánkódj! Hallgass meg, Vassulám, nem küszködsz hiába. Szeretlek és soha nem hagyok fel azzal, hogy Kenyeremmel tápláljalak. Figyelj rám! Nagy könyörületemben gyönyörű szőlőskertet készítek e nemzedék számára: Rügyeket hajtottam, mint a szőlőtőke. 1 Virágaim a béke és a szeretet gyümölcseit termik. Jöjjetek utánam, akik utánam vágyódtok, lakjatok jól mind gyümölcseimből! 2 Aki megízlel, még jobban megkíván, s aki iszik belőlem, még jobban szomjazik. 3 Ó, leányom mennyire vágyódom arra, hogy minden lélek éhezzen és szomjazzon engem! Akkor nem heverne romokban az Ecclesia úgy mint most, mert mire jók nekem külsőséges szertartásaik, ha hiányzik a szeretet? Megélhet-e a fa gyökér nélkül? Egyházam gyökere a szeretet, hogyan élhet meg az Egyház, ha hiányzik a szeretet?

Jézus, szeretnélek megvigasztalni.

Pihentesd meg fejemet szereteteddel! Szeress, és engedd meg, hogy megpihenjek benned! Szívből örülök, hogy ott foglak látni benneteket tabernákulumomnál.
4 A Szeretet szeret téged. Én vagyok az Úr, érezd tehát magad biztonságban!


1 Sir 24,17
2 Sir 24,19
3 Sir 24,21
4 Jézus azokra utalt, akik eljönnek a szentségimádásra

previous index next