HOME INDEX
JÉZUS ANNYIT JELENT, MINT SZABADÍTÓÜzenet Biarritz részére Franciaországban:
(Ezeket az üzeneteket azért kaptam, hogy felolvassam ott a Nagyhéten)

Béke legyen veletek! Én vagyok az Úr, szeretteim. Szolgálóm által jövök hozzátok, és rajta keresztül fogok beszélni. Szeretteim, az én békémet adom ennek a háznak; jöjjetek és figyeljetek rám! Istenetek és Teremtőtök vagyok, aki életet lehelt belétek. Én szenteltelek meg titeket szeretettel, én vagyok a magasztos Szeretet forrása. Én teremtettelek benneteket szeretetből, hogy szeressetek engem, a ti Isteneteket! Lelkek! Hozzám tartoztok, az én ivadékaim vagytok. Azt szeretném, hogy teljesen értsétek meg Szavaimat. Higgyetek végtelen szeretetemben, higgyetek szent műveimben, higgyetek végtelen szeretetemben és túláradó irgalmamban! Higgyetek Bennem! Irgalomból szállok le, hogy életre keltselek, hogy kiemeljelek ebből a közömbösségből, amely most fátyolként takarja szemeteket. Én vagyok Jézus, és Jézus annyit jelent, mint Szabadító. Nem nézhetem végig, hogy egyre mélyebb sötétségbe kerüljetek anélkül, hogy ne sietnék segítségetekre. Én, aki az Úr vagyok, a Szentek Szentje - akit minden rendből megszámlálhatatlan angyal vesz körül, arcra borulnak előttem, és szüntelen imádnak -, elhagytam dicsőségemet és égi trónomat, hogy leszálljak hozzátok és megmentselek az örök tűztől: Eljöttem az égből, az én királyságomból, hogy a ti pusztaságotokba, ebbe a földi pusztulásba jöjjek. Igen, elhagytam kerubokkal körülvett trónomat, hogy eljöjjek, és a szegénységben megszülessek, és megmentselek titeket. Én, az Uralkodó, akit öröktől fogva dicsérnek az egek; elfogadtam, hogy az emberek megalázzanak, odatartottam nekik hátamat megostorozásra. Megengedtem nekik, hogy töviskoronával koronázzanak. Megengedtem nekik, hogy kigúnyoljanak és Szent Arcomra köpjenek. Megengedtem nekik, hogy keresztre feszítsenek. Mindezt irántatok érzett szeretetemből tettem. Ó ti, gyermekei a keresztre feszítettnek! Hogyan tudjátok elfelejteni mindazt, amit értetek tettem? Azért szállt le a Bölcsesség, hogy elfogják az erőszak alapján és a törvény szerint. Azért vetettek meg, és azért utasítottak vissza az emberek, hogy a ti szenvedéseiteket hordozzam. Azért szegeztek fel a fára, hogy titeket megszabadítsalak. Megengedtem nekik, hogy keresztül szúrjanak a ti szabadulásotokra. Elfogadtam egy rettenetesen fájdalmas halálnemet, azért hogy a ti lelketek éljen és részesülhessen királyságomban. Patakokban hagytam folyni Véremet, hogy ti elnyerjétek az örök életet. A ti kedvetekért engedtem meg, hogy engem bűnösnek tartsanak. Ma újra felszakadnak Sebeim e nemzedék bűnei miatt. Végtelennek tűnő órákon át hívlak benneteket, hogy térjetek meg, forduljatok vissza hozzám! Örökké tartó szeretettel szeretlek benneteket! Jöjjetek és kössetek békét velem! Megszabadítalak és nem büntetlek meg benneteket. Többé nem hívlak istentelennek, hanem enyéimnek nevezlek. Nem vagytok apátlanok, van már Atyátok a mennyben, igen gyengéd Atyátok. Mindössze annyit kérek tőletek, hogy ezt ismerjétek el. Forduljatok vissza hozzám, és örökre eljegyezlek benneteket. Őszinteséggel, hűséggel, tisztasággal és nagy gyengédséggel koronázlak titeket. Megtanítalak arra, hogy hűségesek legyetek hozzám, és én foglyul ejtem és Szívembe rejtem szereteteteket, hogy szebbé tegyem. Jegyeshez hasonlóan felékesítelek benneteket szeretetemmel és békémmel. Szeretteim, ne féljetek tőlem! Ó jöjjetek! Jöjjetek hozzám, boruljatok a Szeretet karjaiba, és nem teszek nektek szemrehányást. Azért vagyok itt, hogy felejtsek és megbocsássak . Ne igyekezzetek annyira a Sátán csapdáiba! Nyissátok ki szemeteket és lássatok! Nyissátok ki fületeket, és halljátok meg föntről jövő kiáltásomat! Nyissátok ki szíveteket, és értsétek meg, hogy én vagyok az, Jézus, aki titeket hív: Azért teremtettem lelketeket, hogy örökké élien! Elmélkedjetek ezen! Szent vagyok. Boldogok azok a lelkek, akik szentségbe öltöztek, mert a mennyország kapuja nem marad zárva előttük. De jaj azoknak a lelkeknek, akik nem mosták tisztára magukat, hanem tele vannak folttal, mert ezek képtelenek bejutni királyságomba. Térjetek meg és kövessétek útjaimat! Hallgassátok meg irgalmas hívásomat. Elmélkedjetek üzenetemen, éljetek üzenetem szerint! Én, az Úr Jézus Krisztus, szeretlek, teljes Szívemből szeretlek és megáldalak benneteket!

previous index next