HOME INDEX
ISTEN AZ ALAPVETŐ IGAZSÁGOKRA EMLÉKEZTET BENNETEKET


1989. március 3.

(Szűz Mária üzenete a találkozóra:)Béke legyen veletek. Szeretteim, ma azt kérem tőletek, hogy tartsatok ki szeretettel... Bátorítani szeretnélek benneteket . Dicsőítsétek Istent azzal, hogy hűségesek maradtok Hozzá! Adjátok át magatokat teljesen Istennek! Hadd éledjen fel az a kis láng, amelyik most csak pislákol, és legyen élő fáklyává, hogy mindenki láthassa! Legyetek szilárdak hitetekben, teljesen nyissátok meg szíveteket az Úrnak, és fogadjátok Őt örömmel! Dicsérjétek az Úrat, amiért ezeket az irgalmas üzeneteket küldte nektek. Ne várjatok új kinyilatkoztatást!

Az Ő felszólításai az isteni igazságra emlékeztetnek. Arra emlékeztetnek, hogyan kell szentül élni, arra emlékeztetnek, hogy az Isten Szeretet. Isten az alapvető igazságokra emlékeztet benneteket, töltsétek tehát meg elméteket mindennel, ami igaz és tiszta! Ne hagyjatok üres teret magatokban, nehogy eljöjjön a kísértő és félrevezessen benneteket! Töltekezzetek tehát Isten szeretetével, mivel szeretetre vagytok teremtve! Imádkozzatok a békéért, imádkozzatok testvéreitek megtéréséért! Imádkozzatok, hogy nagyobb legyen a szeretet, és közben fogok értetek járni. Ne habozzatok tehát, jöjjetek hozzám! Én vagyok Édesanyátok, aki mindig segít rajtatok . Szeretettel iöjjetek az Úrhoz, és Ő betölt benneteket az Ő békéjével. Szeretettel kérjetek, és adnak nektek. szeretettel imádkozzatok, es meghallgatást nyertek.

Fogadd békémet, ne feledkezzetek meg arról, hogy üzeneteink szerint éljetek. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Amen .


previous index next