HOME INDEX
LÉGY MEGHITTEN VELEM!


1989. január 17.

(Úgy érzem, hogy visszafejlődöm, ezért Jézushoz imádkoztam, hogy emeljen fel, és emlékeztessen arra az elmélkedésre, amelyre Ő tanított, hogy felismerjem és meghalljam hangját.)

Jézus?

Én vagyok. Virágom, emlékeztetni fo lg ak téged, hogyan kell elmélkedned és meghallanod engem. Én, aki az Ige vagyok, sugallatot adok neked, és Bölcsességgel tanítalak. Nyílj meg, nyílj meg, és engedd meg Szentlelkemnek, hogy betöltsön téged! Igen, elmélkedj! Másképpen hogyan tudnál elérni engem? A csendben emeld hozzám lelkedet, hittel! Ajánld fel nekem, a te Atyádnak akaratodat, és én, aki tudom, miré ván szükséged, vezetni és táplálni foglak. Így dolgozz kicsim, keményebben dolgozz!

Uram, megpróbálom.

Szerezz nekem örömet, beszélj velem! Imádkozz hozzám, imádkozz, imádkozz! Csupán imát kérek.

Az imádság, amikor Veled írok, Uram?

Igen, mivel velem, mindenható Isteneddel beszélgetsz. Örömet szerez nekem, ha veled vagyok. Mi lehet nagyobb annál, mint állandó kapcsolatban lenni velem, a te Isteneddel? Most egyesülve vagyok veled, én és te, te és én, együtt a szeretet egységében. Ó Vassula, nyugodj meg gyermekem! Hogyan képzelhetted, hogy te egyedül meg tudtad volna írni ezeket az üzeneteket? Egy ideig valóban elrejtettem előled Arcomat, hogy éreztes sem és megértessem veled, mennyire képtelen vagy nélkülem a tudás egyetlen szavát is leírni. Én vagyok a Kinyilatkoztatás, aki beszél, aki ajándékoz, aki tanít, aki megnyilatkozik, aki feltámad és aki táplálja az istentelen embereket. Vassulám, boldog vagy velem? Boldog vagy-e, hogy tudod, kihez tartozol? Isten vagyok; az élő Isten, a te Teremtőd. Szeretet vagyok, én vagyok a te Atyád, aki beszélek hozzád. Én vagyok a Szentháromság, szenteld nekem magad! Bár te igazán semmi vagy, én úgy követtelek téged, ahogy a szerelmes követi kedvesét. Rávettelek arra, hogy szeress engem, és megosszuk egymással műveimet. Számomra te jelentéktelen vagy. Elég vagyok önmagamban, mégis gyönyörűségemre szolgál, hogy világosságomban élsz. Gyönyörűségemre szolgál, hogy csarnokomban vagy, gyönyörűségemre van, hogy táplállak és felvirágoztatlak. Gyermekem, érted? Ne szomoríts meg! 1 Az édesapák mindig közel vannak gyermekeikhez.- Légy meghitten velem, de soha ne feledkezz meg Szentségemről! Szeretlek, és azt akarom, hogy szentségben szeress engem! Tiszteld törvényemet, mert ha törvényemet szereted, engem is szeretsz. Ha követed, engem követsz, törvényem hozzám vezet téged, az én házamba, amely a te otthonod is. Higgy bennem, mert nagy az én hatalmam. Mi ketten?

Az örökkévalóságig, Uram.

Dicsérj engem!

Uram, keress nekem a Szentírásban egy fejezetet; hogy feloÍvassam Neked. Keresek. Nyisd ki a Szent Bibliát! Kinyitottam, Dániel könyve volt: 3,52-90. Felolvastam ezeket a verseket az Úrnak: Örült neki.


1 Családias és bensőséges szavai miatt hirtelen, nagyon rövid időre, kétkedés fogott el. Azon tűnődtem, hogy vajon az Isten az, aki beszél? Ezzel megbántottam Őt.

previous index next