HOME INDEX
AZT AKAROM, HOGY PÁSZTORAIM LEGYENEK TISZTÁK!(Üzenet a február 17-i imatalálkozó részére.)

Béke legyen veletek! Az én Szavam világosság, az én Szavam béke és szeretet. Szavam egység és reménység. Jöjjetek hozzám, és gyakrabban olvassátok Szavamat!

Szeretteim, én vagyok az, Jézus, az irgalmas, Jézus, a ti Szabadítótok, aki e gyenge eszköz által szállok le, hogy szavaimat belé véssem. Teremtés, végtelen szeretetemből és túlcsorduló irgalmamból szállok le ebbe a sötétségbe, ebbe a sivatagba és szárazságba, hogy kiárasszam rátok Lelkemet! Leszállok, hogy megöntözzem ezt a száraz talajt, és folyókat fakasszak ebből a szomjas földből. Leszállok, hogy reggeli harmatként árasszam rátok áldásaimat. Azért jövök, hogy elűzzek minden gonoszságot; és kigyomláljam a bűnöket - békét és szeretetet ültetve helyébe. Ajkam kiszáradt a szeretetszomjúságtól. Szükségem van szeretetetekre, szomjazom a szeretetre, szomjazom a szeretetre...

Mennyire vágyik Szent Szívem arra; hogy megtanuljatok szeretni engem! Mennyire vágyom arra, hogy egyszer elérjetek a szeretet magaslatára, és hallhassam, amint így kiáltotok: "Abba!"... Akkor... csak akkor kezdenek majd begyógyulni Sebeim... Mennyire vágyom arra, hogy papjaim merítsenek végtelen szeretetemből, és megtöltsék szívüket! Irántuk való szeretetem olyan , hogy nagyságát fel sem fogják, amíg az égbe nem jutnak. Odaadás legyen a zászlójuk, hűség a fáklyájuk, tisztaság az ünneplő ruhájuk és szeretet a jelvényük, hogy engem ismerjenek fel bennük bárányaim, és világosan lássák képmásomat. Azt akarom, hogy pásztoraim legyenek tiszták, és jó gyümölcsöt teremjen tisztaságuk! Szerezzetek örömet Szentséges Szívemnek, és tökéletesen engedelmeskedjetek parancsolataimnak. Szeretni annyit jelent, mint parancsolataimat követni. Szeressétek egymást!

Ó világosságom gyermekei, éljétek Szavaimat, éljétek Szavaimat... Fogadjátok békémet és lakozzék bennetek! Fogadjátok szeretetemet és engedjétek; hogy betöltsön benneteket! Teljesen megújítalak benneteket, ha megnyíltok előttem: Bízzatok bennem, jöjjetek hozzám, és új nemzetet alakítok belőletek, tiszta nemzetet! Éljétek üzeneteimet, elmélkedjetek üzeneteimen! Szeretettel jöjjetek hozzám! Kövessétek lábam nyomát, mert elvezet benneteket hozzám, az én házamba, amely a ti házatok is. Tökéletlenségetek ellenére se legyetek félénkek! Karjaimat kitárom felétek, még ha langyos is szeretetetek. Boruljatok karjaimba, és én, aki a szeretet Mestere vagyok, megtanítalak arra, hogyan szeressetek engem és hogyan szeressétek egymást. Jöjjenek hozzám még azok is, akik nem szeretnek engem! Megbocsátottam nektek, jöjjetek és meggyógyítalak benneteket! Áldottak vagytok mindannyian, akik hisztek, pedig nem láttatok. Áldottak az én kis lelkeim, akiket különösen szeretek. Maradjatok kicsinyek és egyszerűek! Soha ne próbáljatok valamivé válni, maradjatok kicsinyek, hogy bejuthassatok Szent Szívem mélységeibe! Legyetek olyanok, mint a kisgyermekek, gyermeki hittel, mert ez az, ami Atyámnak tetszik. Soha ne hagyjátok abba az imádságot! Szerezzetek nekem örömet, és szívetekkel imádkozzatok! Kérem, hogy imádkozzatok az egységért, Testem egységéért! Kérem, hogy imádkozzatok a pápáért és a pátriárkáért! Kérem, hogy imádkozzatok minden papért! Imádkozzatok, hogy azok a bárányok, akik nem állnak Péter vezetése alatt, visszatérjenek Péterhez és kiengesztelődjenek. Imádkozzatok, hogy egy nyáj legyen egyetlen pásztorral! Imádkozzatok a békéért, az egységért, és hogy nagyobb szeretet legyen közöttetek! Imádkozzatok, hogy egyetlen tabernákulum körül dicsérhessetek! Egyesüljetek szeretteim és legyetek egy, éppen úgy, ahogy az Atya és én Egy és ugyanaz vagyunk. Megáldalak benneteket.

previous index next