HOME INDEX
GYÓNÁS ÉS ÁLDOZÁS


Szent Ráfáel, Szent Gábriel és Szent Mihály arkangyal ünnepe,

1988. szeptember- 29.

Szent Mihály: Dicsőség a Magasságbelinek , 1 mert felemelt téged a halottak közül! Mindig óvakodnod kell a Sátántól. Légy összeszedett az Úr előtt! Imádkozz hozzám!

A Szent Mihály imát, az ördögűzést?

Szent Mihály: Igen, ha Isten teremtményei tudnák, hogy ez az ima mennyire leküzdi a gonoszt, minden nap elmondanák. Légy mindig felkészülve az Úr szavára! Az Örökkévaló szeret téged, dicsérd Őt! .

Ó, Szent Mihály, köszönöm, hogy vigyázol ránk és küzdesz értünk. Uram?

Én vagyok. Ne feledd, hogy a te környezeted pusztaság. Vassula, bánd meg bűneidet és gyónd meg nekem! Hallgatom. 2
Mindent megbocsátok neked. Megbocsátom bűneidet, amelyek beszennyezték lelkedet. Fogadd békémet! Szeretném egész teremtésem előtt hangsúlyozni: Törvényt adtam nektek. Ennek a törvénynek engedelmeskedjen mindenki! Tanítókat adtam nektek, akik Egyházamban szolgálnak, hogy vezessenek benneteket, és tanítsanak meg titeket arra, hogy milyen fontos engem a szentáldozásban fogadnotok, hogy mennyire fontos Véremet és Testemet fogadnotok. Véremet nem hiába ontottam ki patakokban; Véremet azért ontottam ki, hogy igyatok belőle! Szolgáimnak nem kellene Véremet távol tartani tőletek! A ti üdvösségetekért ontottam ki Véremet, Véremet is magatokhoz kell vennetek! Jöjjetek hát, és igyatok belőlem, és még többre fogtok szomjazni! Engedelmeskedjetek utolsó vacsorámon mondott szavaimnak! Ha pedig hozzám jöttök, előbb készüljetek fel arra, hogyan fogadjatok engem! Vizsgáljátok meg magatokat! Legyetek összeszedettek! Adjatok nekem tökéletes tiszteletet azáltal, hogy bűnbánatot tartotok és gyakran gyóntok. Gyóntatókat adtam nektek, szeretteim. Amikor nekik gyóntok, egyedül nekem gyóntok, én vagyok az, akinek gyóntok. Ne bánjatok úgy a Szövetség Vérével, mintha nem lenne szent! Ne feledkezz meg szent jelenlétemről! Mi ketten.

Igen.

Mi ketten.

Igen, Szűzanyám.


Később:

Szent Mihály: Vassula!

Szent Mihály?

Szent Mihály: Igen, én vagyok. Ezzel az ördögűző imával akartalak emlékeztetni téged ünnepemre, valamint Szent Gábriel és Szent Ráfáel ünnepére. Nyomtattasd ki, és terjeszd ezeket az imákat, mert korszakotoknak kétségbeejtően nagy szüksége van rá. A Magasságbelinek engedelmeskedem. Dicsőség legyen Istennek!

Dicsőség legyen Istennek, áldott legyen a mi Istenünk!

Gyermekem, én vagyok az, az Úr. Légy mindig éber, amikor ezeket az imákat mondod! Én, az Úr szeretlek, mert meghallgatsz engem. Soha ne kételkedj, táplálni fogom lelkedet. Jöjj, légy velem egy!

Mi ketten.

Mindörökkön...

...örökké, amen.

Áldott légy Szűzanyám!


1 Szent Mihályhoz imádkoztam
2 Meggyóntam Istennek.

previous index next