HOME INDEX
JELENTKEZTEK A SZÜLÉS ELSŐ FÁJDALMAI


1988: augusztus 25.

Uram?

Én vagyok. Vassula, imádkozz azért, hogy visszatérjen a Szeretet, imádkozz Egyházam megújulásáért, imádkozz újjászületéséért! Jelenlegi langyossága a szeretet lángjává változik, közömbössége buzgósággá és forró vággyá alakul, hogy megismerjen és kövessen engem. Hűtlensége hűséggé válik, szárazsága zöld legelővé. Egyházam a tisztaság forrásává lesz, megvigasztalja bárányaimat, enyhíti szomjukat és oltalmazza őket. Bárányaim megtalálják benne azt a melegséget, amit egykor én adtam nekik. Szeretetet és békét fognak találni, vissza fognak térni. Imádkozz tehát Egyházam megújulásáért! Imádkozz azért, hogy teljességükben megértsék az Evangéliumokat, és hogy a kihagyott részeket visszategyék! Imádkozz gyermekem, hogy egyesítsék Egyházamat, és régi ruháiba öltöztessék! Imádkozz, hogy Szavaimat ne magyarázzák tévesen, ahogy most teszik! Ezek a téves magyarázatok olyanok számotokra, mint a mérgezett étel. Az én Ételem tiszta és tápláló. Imádkozz papjaimért, hogy teljesen megértsék útjaimat, azt az Utat, amely valóban én vagyok. Ők még nem értettek meg engem. Imádkozz, hogy megvilágosodjanak. Ó gyermekem, imádkozz dicsőségemért, hogy végül újból dicsőítsék Szent Nevemet, és minden nemzet tisztelje!

Ó Jézus, mindez olyan távolinak tűnik, és eljöveteled még távolibbnak!

Leányom; fogadd békémet, lelkesen állj készen fogadásomra! Bizony mondom neked, hogy az órák elszállnak, szertefoszlanak, mint az árnyék, és ti már eljövetelem első jelét tapasztaljátok. Már jelentkeznek a születés első fájdalmai; de teremtésem kineveti, mint ostobaságot, és visszautasítja első jeleimet. Nem akarják elhinni, hogy a szülési fájdalmak már megkezdődtek! Ezért szenteld magadat nekem, gyermekem, és belőlem táplálkozz! Gondoskodom róla, hogy semmiben se legyen hiányod. Ne nézz se jobbra, se balra, jöjj egyenesen hozzám! Én vagyok az Úr. Tanítód és lelki vezetőd akarok maradni. A Bölcsességtől tanulsz, tőlem tanulsz, és én tartom kezemben a Bölcsesség kulcsát. Egyet sem engedek be a "tudósok"- közül; csak a gyermekeknek adom oda, csak egyszerű gyermekeknek engédem meg, hogy belépjenek a Bölcsességhez és találkozzanak vele.

Köszönöm Jézusom!

previous index next