HOME INDEX
KIÁRASZTOM LELKEMET


1988. augusztus 20

Jézus?

Én vagyok. Ezekben a napokban a Sátán sokakat megtéveszt, megtámadja azokat a kinyilatkoztatásokat és jelenéseket, amelyek tőlem valók. Ha nem jöttem volna el, hogy megmentselek benneteket, még mindig a karmai között lennétek. Higgy, higgy irgalmasságomban, higgy műveimben, hasonlítsd össze magadat azzal, ami azelőtt voltál! Nem én jöttem el, hogy megmentselek téged? Én vagyok a Világosság, én mentettelek meg a sötétségtől. Vassula, a Sátán elszántan igyekszik összezavarni téged és igyekszik titeket egymás ellen uszítani. Értsd meg, hogyan ármánykodik. Össze akar zavarni benneteket. Tudja, hogy műveim sok lelket mentenek meg, ezért akarja meghiúsítani terveimet, és ezért küzd ellenem. Mindig meletted leszek. Olvasd el az Apostolok cselekedeteinek második feiezetét! Lelkem sokakra kiáradt onnan felülről, és mint mindig, néhányan kinevetik, mert képtelenek megmagyarázni misztériumait. Ujra és újra elmondtam, hogy Lelkemet kiárasztom az egész emberiségre és prófétálni fogtok. A fiatalok látomásokat látnak, 1 , az öregek pedig álmokat. Még a legutolsóra is kiárasztom Lelkemet. Csodákat teszek fenn az égen, és jeleket adok itt lenn a Földön. Teremtés! Valóban megértetted ezt a jövendölést? Nagyon kérem tanítóimat, akik nem hisznek a Bölcsesség műveiben, hogy keressék a példabeszédek reitett értelmét a régiek bölcsességében! Kérniük kellene, hogy eltelienek a megértés Lelkével, aki megérteti velük Nevem nagyságát. Óvakodj a Sátán csapdáitól! Előre figyelmeztettelek rosszindulatára. Gyermekem, én az Úr határtalanul szeretlek, és nem hagylak elveszni.

De Uram, vannak hamis jelenések, sőt még hamis kinyilatkoztatások is.

Igen vannak, de igen hamar leleplezem őket, és megmutatom, hogy hamisak. Melyik apa nézné végig, hogy gyermeke éveken át rossz úton jár, és ne figyelmeztetné? Melyik apa nézné végig, hogy gyermekét megtévesztik, anélkül, hogy szólna? Nem figyelmeztetné és nem mondaná meg neki az igazságot? Én, aki Szeretet és Irgalom vagyok, maradjak talán csendben, és hagyjalak e veszélyeknek kitéve, és ne siessek hozzátok, hogy felfedjem előttetek az igazságot? Gondolkozzatok raita, és értsétek meg! 2

Köszönöm Istenem türelmedet irántunk. Valóban nagy a te irgalmad.

Ó Vassula! Bárcsak megértenék irgalmamat! Jöjj hozzám! 3

Azt akarom, hogy támaszkodj rám! Azt akarom; hogy egész teremtésem támaszkodjék rám!


1ma általában gyermekek kapnak látomásokat, mint Medugorjéban, Fatimában, Garabandalban
2Isten úgy beszélt, mint egy nagyon türelmes apa.
3Éreztem Őt, azt akarta, hogy legyek közel Hozzá és támaszkodjam Rá.

previous index next