HOME INDEX
PÉLDABESZÉD A HANYAG SZOLGÁRÓL


1988. július 26.Uram?

Én vagyok. Azért vezetlek, hogy megmutassam, milyen állapotban van Egyházam. Egyházamat kegyetlenül megsebezték... és rövid időn belül megrendül az Ecclesia alapja. Ezt követően eltávolítják azokat, akik sebeit okozták, akik azzal a szándékkal gyűltek össze Testemben, hogy ártsanak neki. Megpróbáltatása éppen hogy megkezdődött. Jeruzsálem fala ledől és porrá lesz, hogy felépülhessen az én új Jeruzsálemem. Én, az Úr fogom újjáépíteni, én fogom megújítani falait, én fogom széppé tenni, és akkor új fedele alatt élhettek mindannyian, az új Égben és az új Földön. A Szeretet Szereteteként tér vissza hozzátok, közöttetek fogok élni, én leszek Istenetek és az én Nevemben mindannyian békésen fogtok élni. Lelketek tele lesz szentséggel és tisztasággal. Igen, Vassula. Villámként szállok alá föntről és teljesen megújítom Egyházamat. Sok megpróbáltatás következik, mert elhagyatottá tették házamat, kirabolták. Érted, Vassula? Mint amikor a ház ura, aki házát szolgáira bízta, és szigorú parancsot adott nekik, hogy házát tartsák rendben, ügyeljenek a betörőkre, de ők hanyagságukban és gondatlanságukban nem engedelmeskedtek parancsának: Amikor visszatér az úr, szolgáit alva találja, és amíg aludtak, kirabolták házát, értékeit ellopták. Ezek a szolgák nem engedelmeskedtek, hanem fellázadtak parancsai ellen. Ezekkel a szolgákkal szigorúan elbánnak, amikor hazajön Uruk. Eljövetelemkor házamat romokban fogom találni, és hiányozni fognak alapvető törvényem alkotóelemei. Bárányaimat szétszóródva és halálosan kiéhezve fogom találni. Ó Vassula, milyen sok mindent kell helyrehoznom... Tövis és bozót van a liliomok és a rózsák helyén; amelyeket saját kezemmel ültettem. Megfojtották virágaimat, egyiket a másik után. A Sátán segítségével növekedett fel a tövis és a bozót, hogy bekerítsék és tőrbe csalják Virágomat . 1 Nap mint nap közelebb jutnak hozzá és már olyan közel vannak, hogy mérgezett szúrásaikkal zaklatják. Azok a tövisek meg fogják fojtani őt. Péter a kelepcéjükben van és tehetetlenül áll közöttük.

Vassula?


Igen Szent Anyám.

Higgy, mert mindez meg fog történni. Fiam Teste még erősebben fog vérezni. Közel van Péter vége. Nincs szeretet.


1 II. János Pál Pápát

previous index next