HOME INDEX
SZABAD AKARAT


1988. május 7.

Uram?

Én vagyok! Két szolgámat kérdezem: készen álltok-e továbbra is nekem dolgozni? Készen álltok-e a rátok váró megpróbáltatá sok ellenére is? Ha még mindig készen álltok, le fogom irami utasításaimat, és követhetitek.

Később:

Szűz Mária

Vassula, mindig megvigasztallak, amikor a dühös farkasok megsebzik lelkedet. Enyhítsd Fiam szomját, csillapítsd betölthetetlen szeretet-szomját! Imádkozzunk az Atyához :
"Irgalmasság Atyja!
Téged imádva időzöm lábadnál,
remélek és hiszek Benned,
határtalanul szeretlek! Amen."
(Megismételtem.)

Köszönöm, Szűzanyám, engedd, hogy rád támaszkodjam!

Kedvesem, Fiam és én sohasem hagyunk el téged! Hallgasd meg Fiamat!

Én, Jézus, szeretlek téged, lélek.

Szeretlek Uram! Uram! Mit tegyünk most? 1

Én magam teszek mindent. Én vagyok az Egy és az egyedüli Szent, a tiszta Ecclesia. Imádkozz ezért az egységért, imádkozz azokért a lelkekért, akik visszautasítanak titeket, szeretteim. 2

Jöjjetek hozzám, amikor szíveteket vad farkasok kínozzák ! Hallgassatok meg, az evangélikus pap ismételten vadul megkorbácsolja hátamat. 3 Dávidtól kérdezem: Készen állsz-e elégtételt adni e pap tévedéséért egy áldozati cselekedettel? Imádkozz ezért az eltévedt bárányért, imádkozz érte, engesztelj kedves Dávidom, böjtölj kenyéren és vízen minden pénteken! Hajlandó vagy-e Megváltód szenvedését enyhíteni? Szeretlek kedves lélek. Hallgass meg Vassula, az én országom köztetek van.

Szívem Pétere, bárányaim Pétere! A szent név, amelyet neki adtam, ez: bárányaim Pétere. De a káinok megfosztották trónjától, ellopták tőle a koronát, amellyel megtiszteltem. Én, az Úr, szeretem őt, ő az én Lelkem kedvese. Visszaadom neki az ellopott koronát. Legyőzöm a hamis királyságokat, amelyek meggyengítették Testemet. Ingatag királyságok, gyökértelen királyságok ezek. Felforgatom a hamis királyságokat, és életre keltem világosságomban, mint egy fáklyát az én igazi királyságomat. Péternek végérvényesen visszaadom székét, trónra emelem, vaspálcát adok kezébe, átadom neki a hatalmat, hogy pásztorként uralkodjék. Összegyűjtöm szétszéledt bárányaimat. 4 Majd két karommal körülveszem ezt a nyájat, és senki, de senki, még a gonosz sem lesz képes egyetlen bárányt sem ellopni ebből a nyájból. Rájuk terítem köpenyemet, megvédem őket, melegemmel oltalmazom őket. Péternek visszaadom, amit akkor adtam neki, amikor még testben éltem a Földön. Egyetlen ember sem fogyja akaratom kötelékeit elszakítani, mert mindaz, ami most megy végbe, az a ti cselekedetek, nem az enyém. Megvetem az anarchiát és az ellenem való lázadást, Vassula! Menyasszony! Testvérek! Én, az Úr, megáldom minden lépéseteket! Én, az Úr, akit te keresel, hirtelen lépek be templomomba. Ajtótok előtt állok és zörgetek, beengedtek? Magammal hozom szabadító tervemet. Tekercsem teleírva, készen arra, hogy elfogyasszák 5 Szólj arról is, hogy a "Béke és szeretet" szabadító tervét azért adtam; hogy úgy tiszteljék Péter székét, ahogy megérdemli. Azért jövök, hogy visszaadjam neki a pásztorok koronáját. Közeledj Péter... közeledj Péter… közeledj Uradhoz !

Köszönöm Uram.

Ne fáradj bele az írásba! Mi ketten?

Igen, Uram, mi ketten.


1 Úgy értettem, hogy melyek a további utasítások?
2 Jézus hangja nagyon szelíd és bensőséges volt.
3 Jézus egy Vancouverben élő, kanadai protestáns papra utalt, aki teljesen hitetlen ezzel a kinyilatkoztatással kapcsolatban.
4 Látomásom volt angyalokról, amint igyekeztek visszaterelni a nyájba a bárányokat.
5 elolvassák

previous index next