HOME INDEX
EGYETLEN OLTÁR KÖRÉ GYŰLVE


1988. április 19.

Atyám! Egyesíts minket Szent Nevedben egyazon hit és egyazon keresztség által, hogy úgy egyesüljünk Benned, ahogyan Te, Jézus egy vagy Atyánkkal! Tarts meg minket Szent Nevedben, amelyet Te adtál nekünk! Amen.

Mennyire fogok örülni, amikor egyetlen oltár körül gyűltök "össze, és ott dicsértek engem! ~ Beismeritek tévedéseteket, megbánjátok lázadásotokat, felismeritek irántatok való szeretetemet, és úgy szeretitek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket. Gyermekeim, legyetek tökéletesek!

previous index next