HOME INDEX
A TI KORSZAKOTOK HALOTT
MENNYIRE ÓHAJTOM AZ EGYSÉGET!


1988. április 18.

(Egyedül csak Jézusra gondoltam.)

Én vagyok. Béke legyen lelkednek! Arasd le, amit neked adtam. Tanítsd gyermekeimet! Tanítsd meg őket arra, hogy hagyjanak fel az ellenem való lázadással, tanítsd meg őket arra, hogy szeressék egymást! Imádkozz a lelkek megmeneküléséért, imádkozz az Egyházak Világtanácsáért! Imádkozz a nagy visszatérésért! A ti korszakotok halott, imádkozz korszakotok megújulásáért, újjászületéséért, egy új korszakért! Imádkozz azért, amit az én szeretett Jánosom kezdett meg Szentlelkem sugallatára. Ecclesiám egy lesz, meg fogom újítani, és sok lelket hoz vissza karjaimba! Bárányaim mind szétszéledtek. A Sátán rátok szabadította harag ját, megosztott, szétszabdalt, szétszórt és összezavart benneteket.

Péter! Ó Péter, ismerd fel az idők végét! Hogyan lehet, hogy sokan nem tudják felismerni az idők jeleit? A Sátán beárnyékolt titeket szárnyaival. Sokakat eltávolított az Igazságtól! Fogd meg a kezem, Péter, és én majd vezetlek. Halld meg kiáltásomat! Gyűjtsd össze keleti testvéreidet, hívd őket, hogy látogassanak meg engem az én házamban! Gyűjtsd össze keleti testvéreidet az én alapításomba! Hívd elém őket! Ó, milyen nagyon óhajtom ezt az egységet! Péter? Péter, ha rám hallgatsz, minden nemzetet összegyűjtök házamban. Megszentelem és megújítom őket. Esőként fogom hullatnia mennyből igazságom harmatát, és kertem kivirul. Az én éléstáramból töltöm fel a tieteket. Figyelj hangomra, Péter! Országom közvetlenül ajtód előtt van, országom közöttetek van. Hogyan lehetséges, hogy nem ismeritek fel? Péter, te tudod, hogy minden önmayában meghasonlott ország összeomlik. Házamat megosztották, és ma romokban hever. Beszélj nekik szabadító tervemről, kedvesem. Péter, szabadítsd meg gyermekeimet! Béke legyen veletek!

Jézus, Istenem, az orthodox pátriárkát hívod? Ő az, akit akarsz Uram?

Igen. Tervem az, hogy kelettől nyugatig, északtól délig egyesítsem a nemzeteket szárnyaim alatt és összegyűjtsem őket világosságomban. Egy nyájban egyesüljön mind az én védelmem alatt, egyetlen virrasztó pásztorral. Megígértem, hogy sohasem hagylak el benneteket és eljövök hozzátok a szorongattatás idején. Virágom, megtartom ígéretemet. Szeretlek benneteket, és türelmesen várom, hogy megnyíljék szívetek, és megértsetek engem. Meg ne keményítsétek szíveteket, mint a lázadás idején! Nyissátok ki szíveteket, utótokban állok! A Bölcsesség fog téged tanítani. Fogadd békémet!

Dicsőség legyen Istennek! Dicsértessék az Úr! Jöjjön el a Te országod!

Én foglak téged táplálni, Vassula . Mi ketten?

Mindörökkön...

...örökké!

previous index next