HOME INDEX
PATAKOKBAN FOLYT ÉRTED VÉREM
OSZD MEG VELEM KELYHEMET!


1988. április 7.

Jézus?

Én vagyok, fogadd békémet, Vassula! Értsd meg, hogy nem azért vezettelek ezen az úton, nem azért neveltelek, hogy elhagyjalak. Szeretlek benneteket! Én, az Úr keresem a lelkeket, hogy meggyógyítsam és megmentsem őket. Ó lélek! 1 Igen, én vagyok a te Szabadítód, kedves lélek. Hozzád jöttem, hogy meggyógyítsalak. Én, az Úr az ajtódban állok és zörgetek. Ó szeretett lélek, magamhoz vontalak, táplállak, jöjj! 2 Közeledj hozzám! Széppé teszlek és megtisztítalak, minden sebedet meggyógyítom. Újjáalakítalak gyermekem. Én jöttem hozzád, én kerestelek, lélek! Jöjj, és megvigasztallak, jöjj, és pihenj meg bennem, lélek! Jöjj hozzám, és egyél engem, jöjj, és igyál engem! Halld meg Megváltód hívását, és lelked élni fog. Szeretlek, kedves lélek. Patakokban folyt érted Vérem, a te üdvösségedért! Lélek! Jöjj, és megosztom veled köpenyemet! Megoltalmazlak. Menedéked leszek. Én vagyok Jézus, és Jézus Szabadítót jelent! 3

Üzeneteimet terjesztve növeld országomat, úgy, mint eddig. Én vagyok az, aki országom kiterjesztése által akarom megismertetni műveimet. Ne feledd, hogy én mindig elérem céljaimat: Mosolyodj Szabadítódra, áldj engem! 4

Áldott légy Jézus Krisztus, áldalak Téged!

Én is megáldalak. Ma éjjel járj velem lélekben! Testvéreim elhagytak, és egyikük elárult. Vegyél részt getszemáni gyötrelmeimben, ne hagyj el engem !

Nem hagylak el, Uram.

Gondolj rám szüntelenül, ezzel vigasztalj! Mutasd meg, hogy te nem hagysz el, Vassula. Vegyél részt kínjaimban, oszd meg velem kelyhemet, légy velem mindvégig, éld át szenvedésemet, dicsőíts engem! Maradj közelemben!

Igen Jézus, megteszem. 5

Ó Vassula! Térj be Szentséges Szívembe! Hatolja mélyére, ott békére lelsz. Én, az Úr fenntartottam egy helyet számodra. Hozzám tartozol és én tehozzád. A Szeretet vezet téged.

Uram, Neked adtam szívemet, azt tehetsz velem, ami Neked tetszik.

Bízz hát bennem, fogd meg a kezem! Nem hagylak el soha.

Vezess Uram, mert Te vagy vezetőm és Istenem!

Jöjj, ne feledkezz meg rólam! Áldd meg Beatricet! Én, az Úr áldom még őt. Mi ketten?

Igen Uram, mindörökre együtt.

Nagycsütörtök 1988. április 7.

Szerdán a templomban a pap egyenként mindenkit megáldott mirhával kevert olajjal. Az Egyház által megáldott olajkeverékbe kis vattát mártottunk, amit hazavihettünk. Beatrice eljött hozzám, hogy együtt menjünk a templomba. Jézus azt kérte, hogy áldjam meg őt. Tehát megáldottam Beatricet azzal az olajjal és mirhával, amit kaptam. Így kell áldani: Az áldás alatt a kereszt jelét rajzoljuk a mirhával és az olajjal a homlokra, a bal és a jobb arcra, az állra, mindkét tenyérre és a kézfejekre. A pap a test és a lélek gyógyulásáról beszélt. Jézus lokúcióban 6 megértette velem, hogy Ő maga mondja ezeket a szavakat. Nyelvi nehézségeim miatt a templomban olykor elkalandoztak gondolataim. A klasszikus görög nyelvből, amit használnak, alig értettem valamit. Nehéz volt a három óra alatt megfékezni gondolataimat, de Jézus biztosított, hogy sikerülni fog. Valahányszor gondolataim kezdtek elkalandozni, Jézus azt mondta: "Légy közelemben", "maradj közelemben"! Úgy emlékszem, legalább tízszer rám kellett szólnia.


1 Ez a kiáltás annak a személynek szól, aki éppen most olvassa írását.
2 A "táplállak" szó az üzenet olvasását és megértését jelenti.
3 Jézus ezt az üzenetet annak adta, ahhoz a személyhez beszél, aki éppen olvassa. Nem véletlen, hogy te az Ő üzenetét, a "Béke és szeretet" üzenetét olvasod. Jézus megkeresett téged, eljött hozzád és átadta neked ezt az üzenetet; hogy olvasd el.
4 Megfordultam és áldottam Jézust.
5 Látszott, hogy Jézus újra átéli szenvedéseit.
6 belső hang által

previous index next