+ ELHANYAGOLTÁTOK KERTEMET

HOME INDEX
ELHANYAGOLTÁTOK KERTEMET1988. április 5.

Dicsőség legyen Istennek! Akarsz-e Jézussal dolgozni?

Igen Szűzanyám, taníts meg kérlek, hogy engedelmeskedjek Neki. Növeld hitemet, szeretetemet és reményemet!

Megteszem. Igyekezz engedelmeskedni, gyermekem! Fogadd békémet! A Bölcsesség fog tanítani téged. Tégy mindent az Ő kezébe, Ő nem hagy el. Itt van Jézus .
1

Ne feledd, ezek a kötelékek örökké tartanak. Mindig melletted vagyok. Jöjj, imádkozz a lelkek megmeneküléséért! Azt kívánom, hogy elmélkedj szenvedésemről! Ezen a héten feszítettek keresztre. Soha ne kételkedj mirhám, ékesítsd Egyházamat! Ne engedd, hogy bárki elvegye tőled azt az adományt, amit tőlem kaptál. Lámpásodat sohasem hagyom olaj nélkül, mindig fel fogom tölteni. Az Ecclesiának szüksége van rád. Házam romokban hever.

Vassula! Nektek kell régi alapításomat újjáépítenetek, meg kell újítanotok falait; újítsátok meg szentélyemet! Én vagyok az Úr, és az én erőmmel fogjátok a régi romokat újjáépíteni, és régi alapításomat felékesíteni. Újítsátok meg falait, és én életre keltek minden halottat. Felébresztem a tetemeket, életre keltem őket újra. Ez lesz a nagy visszatérés, az életbe való visszatérés, mert ragyogó harmatom szépít meg téged, teremtés! Kiterjesztem országomat, és örvendezni fog az egész mennyország! Elhanyagoltátok kertemet, de én, az Úr, aki őrzője vagyok, szenvedélyesen szeretlek benneteket, és nem tudom elviselni, hogy kevés megmaradt virágomat tövis és tüskés bokor fojtsa el. Elérkezett az idő, hogy megtisztítsam és kiirtsam a töviseket és a tüskés bokrokat, hogy bimbóim virágba szökkenhessenek, és széppé tegyék kertemet . Az igazságosság fog uralkodni. Én, az Úr, felszólítom őket, hogy kössenek velem békét; akik nyitottak, azok visszatérnek hozzám és bűnbánatot tartanak. Ti mindannyian, akik kerestek engem, és arra vágyakoztok, hogy megismerjétek szeretetem útjait, jöjjetek és meg fogjátok hallani kiáltásomat a kereszten. Szeretetre, szeretetre, szeretetre van szükségem! Teremtés, nyisd ki szívedet és én meggyógyítalak és megvigasztallak.

Péter, gyűjtsd össze a nemzeteket, helyezd őket Szívembe! Keresztemről szólítalak: "Tápláld minden bárányomat Péter!" Újra megkérdezlek Péter: jobban szeretsz-e, mint ezek? Ha igen, ne hagyd, hogy a káinok meggyőzzenek, maradj állhatatos! Olyan törvényeket kérnek majd tőled, amelyek igazságosnak látszanak, azért, hogy minden lélekkel tetszésük szerint bánhassanak. Ezek a törvények emberektől származnak. Ne engedd, hogy rábeszéljenek! Emlékezz arra, hogy milyen vagyok én, az Úr. Szelíd és alázatos vagyok. Légy a tükörképem! Ha közelségemre vágyakoznak, miért nem figyelnek hangomra? Ajtójuk előtt állok, és zörgetek. Miért nem akarnak meghallani? Közelségemre vágyakoznak, és mégsem hallanak engem. Ez hitehagyásuk miatt van, amely olyan áthatolhatatlanná vált, mint az iszap. Itt vagyok, várom, hogy megnyissák szívüket, de félretolnak, elnyomnak engem. Emeljétek fel tekinteteteket és meglátjátok Megváltótokat. Ismerjetek fel! Ne tapossatok rá Gondviselésem műveire! Ha nem kínáltok békét gyermekeimnek, senki sem követ benneteket. Az én békémet adjátok gyermekeimnek! Ne lepődjetek meg azon, hogy milyen gyenge eszközöket használok fel arra, hogy rajtuk keresztül nyilvánuljak meg. Én; az Isten azt választom, aki nekem tetszik. Leányom, hagyatkozz rám, bízzál bennem! Mi ketten?

Igen, Uram.

Jöjj!


1 Jézus a bal oldalamon állt, és lábára mutatott, amely össze volt kötve az enyémmel.

previous index next