HOME INDEX
SZENT ANYÁD MEGMAGYARÁZZA NEKED
A JELENÉSEK KÖNYVE 12. FEJEZETÉT


1988. január 26.

Vassula, akarsz-e Szent Édesanyáddal együtt dolgozni? Mi elválaszthatatlanok vagyunk .

Igen, Jézus, akarok.

Szeretlek, mindig Szent Édesanyád közelében vagyok, most ő fog tanítani.

Jézus a Szűzanyával volt. Megértette velem, hogy ha nem is látom őt mindig Jézussal együtt, az nem azt jelenti, hogy nincs Vele. Mindig együtt vannak.

Szűz Mária:
Leányom, mindig veled voltam, megvédelek és segítek neked.

Felfogtam, hogy a Szűzanya segít nekem, hogy bizonyos dolgokat megértsek. Azon az úton segít nekem, amelyet Isten választott számomra.

Mindvégig segítek neked.

Szűz Mária értésemre adta lokúcióban [belső hang által], hogy szeretné, ha elolvasnánk a Jelenések könyve 12. fejezetét.

Jöjj, megmagyarázom. Amikor a Sátán veszített, megfogadta, hogy üldözni fogja gyermekeim maradékát és harcba száll velük. Féktelen haragjában megfogadta, hogy elpusztítja őket, mivel tudja, hogy napjai meg vannak számlálva. Ezért annyi lelket akar magával ragadni, amennyit csak tud. Igen, ő a sárkány, és farkával megpróbál végigsöpörni Isten teremtésén, hogy elpusztítsa. 1 Vassula, gyermekem, mivel ő maga a hiúság, ezért becsmérli a Mindenható műveit. Be akarja bizonyítani Istennek, hogy elhibázta teremtését, és hogy gyermekeink arra vannak teremtve, hogy az ő gonosz útját kövessék. Vassula, szeretnék neked mondani valamit, aminek azok fognak örülni, akik szeretnek engem. Ez az év az én dicsőségemre lesz ! 2 Nem, nem érted egészen. Szeplőtelen Szívem diadalmaskodni fog! 3 Sok lelket fogok visszavinni Jézushoz.

A Szűzanya jelenéseire irányította figyelmemet.

Ahogy Lourdes-ban és Fatimában megjelentem, ugyanúgy jelentem meg Garabandalban is hasonló üzenetet adva. Garabandal a fatimai üzenet folytatása; de a Sátán újból port hintett az egyházi tekintélyviselők szemébe, hogy megzavarja őket. Saját magjait hintette szívükbe, hogy tagadják meg jelenéseimet, és akadályozzák meg, hogy üzenetem egyetemesen elterjedjen. Vassula, Szívünk vérzik, a beléjük szúrt tövisek sebezték meg. Mennyire sírok miattatok gyermekeim! Szeretlek, Vassula! Átszúrt Szívem majd megszakad, mert látom, miként söpör el benneteket farkával a Sátán! Vassula, szeretnék füledbe súgni valamit, figyelj! 4

Vassula, Jézus fátylat tett szemedre. Ha eljön az ideje, felemeli fátyladat. Azt akarom, leányom, hogy bízzál Benne. Engedd, hogy ezen az úton vezessen! Ne szomorkodj virágom, mindig veled vagyok, emlékezz arra, miként jelentem meg Torinóban templomom előtt!

Igen! 5

Igen, azért jelentem meg, hogy hívjalak benneteket. Azt akartam, hogy jöjjetek be templomomba, kedves gyermekem. Sok embernek megjelenek, különböző helyeken. Bárcsak tudnátok, mennyire szeretlek benneteket. Szeretnélek megölelni és Szívemre szorítani benneteket!

Egy gondolat merült fel bennem, szomorú gondolat. Talán a magánkinyilatkoztatások sokasága lehet az egyházi tekintélyviselők kétkedésének oka. Ez ugyanis meghaladja ismereteiket, ahogy Jézus már kétszer mondta. Kétely, kétely, kétely, hitetlenkedés, bizonytalanság és. bizonytalanság...

Gyermekem, miért felejted el, hogy mi történt Jézussal, amíg testben volt a Földön? Üldözték, nevetségessé tették, és nem hittek Neki a farizeusok. Isten mennyei művei közül sokban ma is kételkednek. 6 A ti korszakotok olyan mélyre süllyedt leányom, mint Szodoma. Jézus figyelmeztetett téged, hogy sok támadód lesz, de én megvédelek téged a legrosszabbtól, ami bekövetkezhetne. Jöjj Vassula, ne felejtsd el, mi történt Isten legszentebb helyén. Azért mondom ezt, hogy emlékeztesselek arra, hogy Isten Szentséges Szívébe helyezett téged. Megengedte; hogy belépj fényébe, igen, a "Napba". 7 Láttad Isten legszentebb helyét!

Szűzanyám, én nem tudtam, hogy az a hatalmas "fénylabda" ugyanaz volt, mint a fatimai!

Akkor nem tudtad. A Szeretet emelt fel téged és helyezett Szívébe, ezt fogja tenni gyermekeink maradékával is. Gyermekeinket hívjuk. Isten meg akarja bocsátani bűneiket. Bűnbánatra és elégtételre akarja tanítani őket. Útjaira akarja őket megtanítani, őszinteséggel fogja táplálni őket, és meg fognak térni. Jöjj, tisztelj engem, Vassula! Tekints engem Szent Édesanyádnak, az én gyermekem vagy.

Igen Szent Anyám. Most már van egy Szent Családom. Szeretlek. 8

Ne aggódj! Füledbe súgom szavaimat. Vassula, én minden ember Édesanyja vagyok. Jöjj! 9

Igen Vassulám, sebek borítanak az egyházi tekintélyviselők újabb tévedése miatt, mert elvetik garabandali üzenetemet. Garabandal a fatimai üzenet kibővítése. Vassula, pihenj most! Holnap hívni foglak.

Igen Szűzanyám: Áldott légy!

Leányom, jöjj hozzám, amikor akarsz.


1 Sokféleképpen akarja velünk elfeledtetni Istent.
2 Nem értettem.
3 Most megértettem.
4 Szűz Mária titkot súgott nekem. Időnként azt hiszem, hogy álmodom és fel fogok ébredni.
5 Szűz Mária hatalmas szobor alakjában jelent meg unokatestvérem előtt, hogy megmutassa nekünk, merre van temploma.
6 Sok egyházi tekintélyviselő.
6 Napnak neveztem.
8 Aggódtam a holnapi nap miatt.
9 Éreztem Szívét. Szűzanyánk Szívét is sebek borítják, mint Jézusét.

previous index next