HOME INDEX
ÉDESANYÁM SZEPLŐTELEN SZÍVE EGYESÜLT ISTENI SZÍVEMMEL1988. január 25.

Jézus?

Én vagyok.

Jézus, mind a mai napig ámulatba ejt mindez. A kinyilatkoztatásra gondolok, amely úgy jött, mint egy álom, és az ébredés után rádöbbenhetek, hogy mindez csak álom volt. Különös!

Vassula, mindenható vagyok és mindentudó. Fel akartalak ébreszteni a halálból, és meg akartalak világosítani. Emlékszel a "Nap" látomására?

Igen Uram, a fénygömbre.1

Ez a gömbölyű fény ugyanaz, mint amit ti "Napcsodaként" ismertek. Ez a gömbölyű fény, amelyet neked mutattam, ugyanaz, mint a fatimai. Hagytam, hogy belsejébe lépj. Megengedtem, hogy bemenj. Ó, Vassula, ha tudnád, mekkora kiváltságot adtam neked! Kicsim, ezt még nem fogod fel, mert fátylat tartok szemed elé.

Szeretlek, Istenem.

Vassula, Szentséges Szívembe rejtelek, drága vagy nekem. Én, a te Istened szeretlek. Soha ne félj tőlem, mert Szeretet vagyok. Mindig jóságos Atyád vagyok, csak akkor félj, ha ellenem lázadsz. Ó, Vassula, sok az én misztériumom. A legtöbb rejtve van előttetek. Vassula, gondosan figyelj rám most! Minden kinyilvánított jövendölés beteljesedik. Az Írás minden szava megvalósul. Vassula, azt kívánom, hogy rajzolj két Szívet!

Igen, egymáshoz közel, a valóságban egyesülve, vedd körül őket egy töviskoszorúval! Igen, Édesanyám Szeplőtelen Szíve egyesült az enyémmel. Mindegyikőtöktől azt kívánom, hogy úgy tisztelje az ő Szeplőtelen Szívét, ahogy megérdemli. Látod leányom, mennyire elborítják Szívünket az emberek tövisei, akik csak hálátlanságot, szentségtörést, és szeretetlenséget nyilvánítanak felénk - bűneik összességét. Vassula; én, az Ige szeretem és tisztelem őt, azt kívánom tőletek, hogy úgy közeledjetek Édesanyámhoz, és úgy tiszteljétek, ahogy én tisztelem. Azt kívánom, hogy minden térd hajoljon meg az ő tiszteletére, azt kívánom, hogy imádkozzátok a rózsafüzért, és köszöntsétek Szent Édesanyátokat. Azt akarom, hogy tegyétek jóvá bűneiteket, kérjétek meg őt, hogy tanítson meg benneteket erre . Légy éber, leányom! Jöjj, kinyilvánítottam előtted, miképpen lett eggyé Édesanyám Szíve és az én Isteni Szívem egyetlen töviskoszorúval körülvéve. Emlékeztetlek jelenlétemre. Szeretlek.

Én is szeretlek, Jézus.

Jöjj! Vassula, akarsz-e velem imádkozni?

Igen, Uram.

"Atyám, ó, Abba!
Felajánlom Neked akaratomat,
felajánlom életemet,
átadom magam.
Igazságos Atyám!
Ha ez a Te akaratod,
tégy méltóvá arra,
hogy egészen szolgálatodba vehess.
Tégy engem égő vágyaid áldozatává,
tégy Szíved szándéka szerint!"

Vassula, áldjad üldözőidet, imádkozz értük! Jöjj, imádkozz Szent Édesanyádhoz, imádkozz velem!2

"Ó Szent Anyám!
Úgy engesztellek
a Szeplőtelen Szívedet ért megbántásokért,
hogy kész vagyok a szeretet áldozatává válni
a Szeretetért. Ámen"

Vassula, imádkozz velem az Atyához! Jöjj, mondjuk együtt:

"Szeretett Atyám,
szükségem van Rád,
növeld hitemet,
szeretetemet,
reményemet,
hogy újból dicsőíthessem Szent Nevedet! Ámen.


1 ld. az 1987. III. 26-i üzenetet.
2 Jézus fogja diktálni.

previous index next