HOME INDEX
LÉLEK VAGYOK


1988. január 6.

Jézus, megdicsőült Tested érzi-e a szenvedést? Te és Édesanyád nem mentesültetek-e a szenvedéstől ott a mennyben?

Vassula, nekem nincs anyagi testem - lélek vagyok. 2 Mivel lélek vagyok, nem érzek fizikai fájdalmat, de Lelkem elviselhetetlenül szenved, ugyanúgy, mint Szent Édesanyámé, amikor azt látjuk, hogy gyermekeink egyenesen fejest ugranak a Sátán kelepcéjébe.

Uram, tehát Te is szenvedsz, amikor én? Amikor igazságtalanul vádolnak engem, akkor szenvedsz?

Ha hamisan vádolnak, akkor mindkettőért szenvedek - a vádlóért és a vádlottért. Az igazságtalanság a Sátántól ered, és mivel tőle ered, ez azt jelenti, hogy a vádlót a Sátán befolyásolta. A vádlottért viszont, mint áldozatért szenved Szívem. Szavaimat a Szent Bibliában igazolom. Megdicsőültem, de mivel egyesültem veletek, mindazt én is érzem, amit ti.

Köszönöm, Uram.


2Jézus megdicsőült Teste nem tekinthető földi értelemben vett anyagi testnek, vö. 1 Kor 15,43: "érzéki testet vetnek el - szellemi test támad föl."

previous index next