HOME INDEX
A SÁTÁN HALÁLT HOZÓ GYÜMÖLCSÖT KÍNÁLT FEL OROSZORSZÁGNAK


1988. január 5.

Amikor elolvastam azt a részt, ahol Oroszország holtan fekszik, újra keserves sírásra fakadtam.

Ne sírj Vassula, megmondtam, hogy feltámasztom.

Szeretem őt, Uram, részvétet érzek iránta, Uram. Szeretem.

Szeresd úgy, ahogy én szeretem őt, ő is az én leányom - a te nővéred.

Uram, elmész hozzá és feltámasztod? Vajon visszatér-e Hozzád, Uram?

Elmegyek hozzá, feltámasztom és házamba viszem. Azt akarom, hogy minden gyermekem szeresse - szeretettel fogjuk őt körülvenni mindannyian.

Istenem, ugye azt mondtad, hogy folytatod január 4-ki üzenetedet?

Folytatom. Amikor földje terméketlensége miatt Oroszország a Sátán alattvalója lett, a Sátán halált hozó gyümölcsöt kínált fel neki, amelyet azok számára tartogat, akiket szeretek. Ez a gyümölcs fokozatosan öl. Minél többet esznek belőle, annál jobban kívánják. Lassan öl - halált hoz. Ezzel a gyümölccsel táplálta és ölte meg őt a Sátán. Úgy halt meg, hogy ezt a gyümölcsöt tartotta kezében. Vassula, bízzál bennem, fel fogom támasztani. Leányom, nyugodj meg, ne aggódj, engedd, hogy szabadon cselekedjek, és be fogom fejezni műveimet.

Uram, azért aggódom, mert kérted, hogy áldjam meg garabandali gyermekeidet, és adjam tudtukra üzenetedet 1 , majd fogadalmamra emlékezve látogassam meg szeretett szolgádat, János Pált, mossam meg lábát, és súgjam fülébe szavaidat, amelyeket rám bíztál. Azután olvastassam el velük [az egyházi tekintélyviselőkkel], miképpen kezdjenek hozzá az egyesüléshez, kérjem meg őket, hogy ismerjék el Garabandalt, és értessem meg velük hogy Garabandal valóban Fatima folytatása, és mennyire megbántják a Szűzanyát, mert nem tisztelik garabandali jelenéseit, és ezzel Fatima tévedését ismétlik meg. Ó Uram, most meg Oroszország! És folyton tudtomra adod, hogy ezt az üzenetet át kell adnom szolgádnak, János Pálnak, én meg SEMMIT sem tettem meg ebből, Szavad súlya van rajtam és nehéz viselni...

Mondd meg most!

Azt akarom mondani, hogy egész egyedül... Bocsáss meg!

Vassula, veled együtt viselem, megosztom veled keresztemet. Vassula, megbocsátok . Tanúkat is adtam neked, akik ugyanazt a keresztet hordozzák - elfelejted, hogy én, az Úr vagyok az, aki mindezt megteszem, nem pedig te. Neked szeretned kell engem, és belőlem táplálkoznod. Jöjj, füledbe súgom szeretetemet. Örülj leányom, mert elérkezett az idő. Úgy szeress, ahogyan én szeretlek. Jézus Krisztus, Isten szeretett Fia vagyok, a Megváltó. Rajzold le jelemet!


1 ez megtörtént 1991-ben
2 Elszégyelltem magam, de mivel O az Igazság, arra kért, hogy fejezzem be mondatomat.

previous index next