HOME INDEX
IRGALMASSÁGGAL JÖVÖK ÉS KÖLTEMÉNYEKBEN SZÓLOK HOZZÁTOK


2001. május 21.

Nagy a mi bűnünk, Urunk,
mégis bocsáss meg és segíts,
hogy újból virágba boruljon testünk!
Szabadíts meg minden lelket a hálóból,
amit az ellenség vetett rájuk,
mert egyedül Te vagy a mi menedékünk,
sziklánk, erődünk és életünk!

A vész, mi belopakodott világunkba
és csak éjjel, a halál árnyékában terjed,
ám korbácsa fényes nappal hoz pusztulást,
most láthatóvá válik nyájad felett.
Ki fogod menteni népedet
a gonosz ember mocsarából?

A Szentírás mondja: Jahve szereti azokat,
akik ellenállnak a bűnnek.
Őrzi a hűségesek lelkét,
és kiszabadítja a gonosz karmaiból őket.

Nyújtsd ki erős karod és ments meg!
Fenséged előtt
hadd reszkessen az ellenség!
Ne engedd, hogy ezt mondja:
Mily megbízhatatlan a ti Istenetek!

Az ellenség kihív, próbára tesz Téged, Istenem,
hogy lássa, mire vagy képes.
Mutasd meg hatalmadat, én Jahvém,
aki irgalmadban újból éltre keltettél,
mutasd meg, hogy valóban Te vagy
a mi biztonságunk, a sziklánk
és mellettünk állsz.
Mutasd meg dicsőséged és hatalmad!
Ne feledkezz meg tieidről, az erényesekről,
a Te népedről, és azokról,
akik odaadóan szolgáltak Téged.

Mikor hirdetsz a mennyekből
égzengésben ítéletet?
Mikor állsz fel, hogy jogaroddal,
megérintsd a Földet
és csendet teremts?

Egyetlen rosszalló pillantásodtól
lángba borulhat a Föld minden eleme.

Egy mozdulatodtól,
pusztasággá válik a Föld.

Egyetlen haragos szavadra
lehullanak a csillagok az égről
és ránk zuhannak.

Uram! Én a Te kezed alkotása vagyok.
Te helyeztél belém szikrát,
hogy életben tarts.
Ha most szenvedés közt égek
az erényesekért, a Te népedért és az igazakért,
akik Benned akarják megtalálni az igazságot,
a Te lángod miatt van.

Engedd látnom,
amint igazságot szolgáltatsz szentjeidnek!
Mutasd meg erődet,
rendelkezz, hogy jóra forduljon minden!
Jöjjön el a Te diadalod!

1 Mondottam neked egykor, Vassula, hogy népem, a nyáj erre-arra letért a helyes útról. Ezért adtam e kegyelmi időt. E kegyelmi időben ki akartam nyilvánítani Nevem szentségét, hogy visszatérhessenek azok, akik csak e világnak élnek. E kegyelmi időben azért jövök hozzátok, hogy buzdítsalak titeket: éljetek szentül és kövessétek tanításomat! Az én Nevem sok országba és távoli szigetre eljutott. Ahogy mondottam, bejártam az egész világot kiáltásommal, hogy minden fül meghalljon és felfedezzen engem. Az áthatolhatatlan szívnek különleges kegyelmeket adtam, hogy isteni világosságom sugaraival megnyissam, és mint fényözön felragyogtam azokban a szívekben is.

Mit is mondjak ma?
Vajon elmulasztottam táplálni nyájamat? Elfordítottam-e szememet valaha is betegeitekről és az elhagyottakról? Nem egyengettem-e ösvényeteket, hogy járás közben ne essetek el? Nem mutattam-e meg nektek irgalmam mélységét? Nem léptem-e közbe, amikor láttam, hogy közületek sokan tartanak lefelé a halál útján, és oly messze vannak az élet ösvényétől?

Ám jaj! Oly sokan lázadnak még ellenem!… ahogy korábban már mondottam a jóknak és a rosszaknak. Nem mondtam-e neked, leányom, hogy menj és mondd meg mindenkinek, a jóknak és a rosszaknak:
"Hallhatóvá teszem hangom a magasságokból. Hangosan kiáltok, hogy mindenki meghallja, a jók és a rosszak. Hangom valóban eljutott a világ minden sarkába.
A jóknak éppúgy meg kell térniük, mint a rosszaknak!
A jóknak azért, mert nem teszik meg pontosan akaratomat és nem imádkoznak helyesen. Közülük sokan csak szavakkal közelednek hozzám.
A rosszaknak pedig azért, mert szívük keménysége és velem szemben tanúsított közömbösségük miatt folytonosan halálos bűnöket követnek el."

Megmondom neked, hogy miről van szó. A Szentírás arra tanít benneteket, hogy ha megfogtátok az eke szarvát, ne nézzetek hátra, mert nem lesztek alkalmasak arra, hogy bemenjetek Isten országába. Amikor még a bűn rabszolgái voltatok, nem éreztétek, hogy becsületesnek kell lennetek. És mi lett a következménye? Semmi más azon kívül, ami miatt most pirulnotok kell, mert az ilyen viselkedés a halálba torkollik.

Most azonban újból megmutattam nektek az utat, és ti megszabadultatok bűneitek és vétkeitek mocsarából. Isten rabszolgái lettetek, és olyan jutalmat kaptok, ami megszentelődésetekhez vezet és végül mennyei otthonotokba visz benneteket.

A bűn fizetsége a halál. Az adomány, amit én adok nektek, az örök élet Jézus Krisztusban, az én Fiamban. Vassiliki, a bűnben töltött élet börtöne után szabad emberré tettelek, hogy az erények útján haladj, amit mindannyiatok számára készítettem. A kegyelem által oly dolgokat mutattam neked, amelyekről semmit sem tudtál. A kegyelmeknek ebben az időszakában megmutattam nektek ragyogásomat, és bár közületek sokakra kiárasztottam e kegyelmeket, még mindig sokan vannak távol tőlem.

Amikor e nemzedékkel megismertettem üzenetemet, hangosan kürtölték: "Jöjjetek és hallgassátok Isten Szavát!" Tömegesen jöttek az emberek, küldöttem köré gyűltek, hogy Szavamat hallgassák.
Meghallgatták, de soha nem értették meg teljesen Szavaimat. És még mindig hallgatják és olvassák, de a Szó nem járja át Szívüket, és továbbra is olvassák, de szívük távol van tőlem.

Nem követik Szavaimat. Inkább jeleket keresnek az égen, mert szívük még nem értem dobog. Közömbösen hallgatják Szavamat, és ezért nem valósítják meg a gyakorlatban.
Közöttetek van Isten országa, de nem látjátok, mert nem bántátok meg bűneiteket és nem adtatok helyet számomra. Amennyiben ez a csoda - mert csoda az, amikor beszélek - semmit sem jelentett nektek és nem is látjátok, akkor ti, akik ily sokat kaptatok, miképpen remélitek, hogy üres kézzel bejuttok a mennyországba? Igen közel van hozzátok az Isten, hogy van az, hogy nem látjátok Őt? Nem hallottátok, hogy az angyalok meghívtak benneteket lakomámra? Nem láttátok kezem nagyságát? Amikor én kiáltok, megrendül a világ, és sok ország meginog.

Azt kérdezted tőlem, leányom, hogy mikor hirdetek égzengés közben ítéletet?
Őszintén megmondom: Amikor letelik az irgalomnak és kegyelemnek ez az ideje.
Azután azt kérted tőlem, hogy erős kezem mentsen meg benneteket az ellenségtől.
Veletek voltam egész idő alatt, és ti még nem láttátok erős kezem? Ünnepélyesen kijelentem, aki bűnbánat által mutat igyekezetet és vissza akar térni hozzám, azt részesíteni fogom a Szentlélek keresztségében, hogy tiszta legyen hozzám hasonlóan.

Azt mondod, hogy az ellenség kihív engem. Igen ő mindig is kihívott, de nem tanítottalak-e meg arra benneteket, hogy ellenálljatok neki? 2 Nem álltam-e mindig ki amellett, hogy megmentsem a nyájat az ördög mocsarából? Az ördögnek nincs hatalma azok felett, akik belém vannak gyökerezve. Viszont azok, akiknek szíve még a mocsárban van, mint Bírójukat fognak meglátni engem azon a napon, amikor majd hozzám kiáltanak.

Az irgalomnak ebben az idejében azonban irgalmassággal jövök és költeményekben szólok hozzátok. Vallás és erény minden kimondott szavam. A boldogság olajával kenem fel azokat, akik közelednek hozzám, és megjelölöm őket homlokukon. Ezekben az időkben így közeledem hozzátok. Közeledésem megváltás, megmentő segítség, irgalom. Ha felfognátok, mit kínálok fel nektek, nem álldogálnátok itt tétlenül, hanem kinyitnátok szívetek ajtaját és szeretettel fogadnátok engem.

Elárasztalak benneteket csodákkal, hogy készenlétbe helyezzem lelketeket, és alkalmasok legyetek arra, hogy országomba lépjetek.

Te pedig, leányom, aki az én kertemben laksz, maradj békés, hogy figyelhess hangomra! Megáldalak téged és mindazokat, akiket neked adtam, hogy segítsenek az egység keresztjét hordozni, amit Fiam bízott rád.
Ne bánkódj azok miatt, akik figyelmen kívül hagyják mindazt a jót, amit művem ad, és azok miatt sem, akik nem hisznek benne. Egy napon majd megtörnek büszke hullámaik.
Látni fogod hatalmamat, amikor művem megsokszorozódik és megérinti ezt a bűnbe merült világot.
Jöjj, maradj elmélkedésben jelenlétemben! Veled vagyok.


1 A mennyei Atya szól
2 Megértettem, hogy az ördög rajtunk keresztül hívja ki Istent!

previous index next