HOME INDEX
JÖJJ SZÍVEM MENYEGZŐS SZOBÁJÁBA!


1997. január 28.
Ó, Uram, add nekem erődet,
hogy buzgón hirdessem Szavadat,
hiszen oly sokan égnek a vágytól,
hogy hallják szerető Szavadat,
és csendben, szomjasan Rád figyeljenek.

Csepegtesd rájuk egyenként Szavadat,
hogy felfrissüljenek!
Nézd, mint nyitják ki szájukat találkozóidon,
mintha fel akarnák fogni az év utolsó záporát.
Nagy szeretetedben hullasd esődet ott,
ahol senki sem élő,
és tedd kertté a terméketlen földeket!
Adj inni a távoli pusztaságnak,
és fakassz füvet a szárazságban!

Jöjj el mint Úr
és alázd meg a szívében büszkét!
Jöjj és taszítsd le királyi jogaroddal
trónjáról a gőgöst
és magasztald fel az alázatost, a szelídet!

Majd vess ki engem a viharba,
mert tökéletesen bízom Benned,
és remélem, hogy megőrzöl.
Nem félek a bajoktól,
mert győzelmi balladákat énekelve
itt vagy mellettem, Uram.
Nevetésed, mint folyók zúgása.
Szárnyadra veszel,
az ég felé repítesz,
hogy egyedül lehessek Veled
és fülembe súgd a Bölcsesség titkait.

Őrzőm és Örömöm,
oly boldogságot adsz szívemnek,
mit mások sohasem ismerhettek meg
a világ minden kincse és királysága árán sem.

Szívem Öröme, mutasd meg nekünk
Szent Arcod világosságát!


Leányom, áldásomat és békémet adom neked.
  Csodálatos dolgokat fogok tenni, vizet fogok meríteni Szívem forrásából. Fel fog frissülni lázas arcotok.
  Én leszek árnyékotok e vihar forróságában, amelyben vagytok. Eljövök magasztosságomban, leányom, mint Uratok, hogy legyőzzem a szívükben kevélyeket.
  És mivel beléd helyeztem trónomat, leányom, téged nem fognak széttépni e viharban.
  Szárnyaira vesz téged Kedvesed, hogy velem repülj az ég magasán, és közben esőként hullatom rád Szívemből a bölcsesség szavait. 1
  És most Őrződ és Örömöd kéri, hogy hajolj a Szívére...
  Ó, kedvesem, mi tart vissza attól, hogy közeledj hozzám? Alkotód vagyok, és talán jogom van meghívni téged fáradozásod után. 2
  Szájad szüntelenül az igazságot hirdette minden gyülekezetemben. Ajkadról dicséret és tiszteletadás szállt felém, Istened felé. Szemedet sohasem vetted le rólam, figyeltél utaimra. Légy áldott, hogy oly boldoggá tetted Alkotódat!
  Nevemet hallva megnyílt a füled, és szájam minden szava dallamként visszhangzott benned. Szavamat úgy hallottad szívedben, mint ezernyi énekes himnuszát, amikor kinyitottad füledet, hogy meghallgasd legszebb zsoltáraimat. Amikor kissé figyeltél rám, meghallottad a Bölcsesség szavát, hogy én, az Úr mindannyiatokról megemlékezhetek irgalmamban. Senki sem mondhatja: "Az ellenség karmai között hagyott minket..."
  Ó, arra kértelek akkor, hogy légy nagylelkű és szereteted jeléül ajánld fel nekem szívedet! Nagylelkű voltál, kedvesem, és gyorsan nekem adtad, isteni kezembe tetted szívedet, hogy én pedig színültig töltsem szeretettel, állhatatossággal és kitartással.
  Ezért akkor megesküdtem, hogy szívedet egyedül magamnak tartom meg és úgy vigyázok rá, mint szemem világára. És ahogy szemem e törékeny szívre tekintett, így szóltam: E törékenységtől fogja meghallani minden nemzet: "Közel van hozzátok az Isten, mindenkit megszabadít, aki segítségül hívja. Vizet ad a szomjazóknak. Könyörületes a szegényekhez és a gyengékhez és sokak életét meg fogja menteni, mielőtt eljön az Ő nagy napja." Nagylelkű felajánlásod miatt megígértem, hogy szívedet ujjongó áldozattá teszem.

"Én, az ő Teremtője és Hitvese
énekelek neki arról, hogy mily közel vagyok.
Ez a szív
csak Szent Arcomat fogja keresni.
A Szívembe viszem őt.
Mindent vissza fog utasítani,
ami nem én vagyok,
és mindenre szomjazni és vágyakozni fog,
ami én vagyok." 3

  A szíved akkor vágyakozva fog várni rám, a te Istenedre, és minden szereteteddel, ami máshoz kötött téged, egyedül az én királyi Szívem felé fordulsz. Igen, egészségedet és betegségedet, örömödet és bánatodat, vidámságodat és aggodalmadat, szórakozásodat és könnyedet, mindent, igen, mindent úgy fogsz fölajánlani Szívemnek, ahogy rózsacsokrot ad át valaki szerelmesének.
  Teljes Szívemből. vágyom arra, hogy ezt mindenkitől megkapjam.
  Tudom, hogy ha szívedet az én Szívembe tennéd, abban a közelségben vigasztalást és örömet találnék. Lelked örömére egyetlen titkot sem rejtenék el előled. Kezem, amelybe szívedet tetted, kedvesem, gyengéd és együttérző, ne félj hát!.. 4
  Nyújtsd kezedet a Szentély felé!... 5
  Két kezet adtam neked. Megcsókoltam és felkentem áldással, hogy kiszedegessék belőlem a Szívemet koszorúzó töviseket. Megáldottam kezedet, hogy ne fáradjon bele az írásba, és mindörökre hozzám legyen kötve. Megáldottam két kezedet, amelyek a szertartás végén 6 a dicsőség koronáját fogják fejemre tenni. Nem olvastad?

"Dicséretes a mű, mit kézműves alkot."
(Sir 9,17.)

Mit adhatok viszonzásképpen neked, választottam, azokért a mérföldekért, melyeket értem tettél meg, és azokért az órákért, melyeket állva töltöttél gyülekezeteimben az én kedvemért?

Kenyeret adtál nekem az égből, 7
amikor éheztem.
Élő vizet fakasztottál kebledből,
amikor szomjaztam.
Kegyes és szeretetteljes voltál hozzám,
bőkezű voltál jóságodban
és sohasem feledkeztél meg rólam.
Udvarodban nevelkedtem,
ahol kedveskedtél lelkemnek,
és amit kaptam, azt Tőled kaptam
. Őszintén beszéltél velem,
és engedted, hogy birtokba vegyelek.
Lámpásként ragyogtál fejem felett
mutatva, hogy merre menjek.
Áldott légy, Uram, Istenem,
örökkön örökké!
Te gondoskodtál rólam,
Neked miért kellene megtisztelned engem,
hogy viszonzást adj nekem
a Te cselekedeteidért?

Igaz, hogy én gondoskodtam rólad, de munkád gyümölcse megindította Szívemet. Önként szolgáltál engem, és e drága áldozatok láttán meghatódom. Ezért hadd ajánljak neked lelkigyakorlatot és zarándoklatot Testemben...

Ez az, amit Szentséges Szíved akar?

Igen! Igen... jöjj, meg fogsz pihenni Testemben. Feledkezz el magadról bennem és meríts erőt lábamból! Csak én és te. Közeledj hozzám, ha vágyakozol utánam és töltekezz belőlem! Felkínálom neked ezt a lelkigyakorlatot és zarándoklatot Testem kertjeiben. Mindenhova elkísérlek, egészen Szentséges Szívem menyegzős szobájába, ahova mindig elvezetem választottaimat, hogy rájuk leheljem különleges mirhaként szeretetreméltóságomat. Míg fejüket Szentséges Szívemen pihentetik, felfrissítem őket a keblemből fakadó élő vízzel.
  Miként egyetértés van a testvérek között, a férj és feleség között és boldogan élnek együtt, úgy fogunk mi is örülni egymásnak. 8
  Jöjj, szeretett gyermekem, lábamból erőt meríthetsz, és akkor a tied semmilyen terhet nem fog nehéznek találni. Akadálytalan lesz utad, amikor lábam nyomában haladsz, mert az lesz vezetőd, hogy az én elveimet kövesd. Amikor az én lábamban zarándokolsz, nem teszed lábadat a gonoszok ösvényére és nem követed azt az utat, amelyen a bűnös jár. Lábam rávezet téged, hogy kerüld el a bűnöket, fordíts hátat nekik, és haladj el mellettük. Ha az én lábamban zarándokolsz, sima útra, szilárd talajra visz téged. Nem fordulsz sem jobbra, sem balra, tisztán tartod lábadat a gonoszságtól és nem fogsz letérni az igazság útjáról. Ezen a zarándoklaton szeretett gyermekem angyalaim- hoz és szentjeimhez fog kiáltani: "Milyen jó dolog Őt szeretni!" Akkor visszaviszlek újból menyegzős szobámba, hogy megmutassam, miként gondoskodom enyéimről és megízleltetem veled édes szeretetemet...
  Miért vonul át árnyék szemeden, szerelmem?

Mit fog mindehhez szólni az én orthodox népem! 9 Olajat csurgatsz rám Szentséges Szíved első és hátsó faláról. Kiárasztod rám illatodat, míg jobb karod tart engem. Nincsenek hozzászokva ilyen beszédhez!

Hozzá fognak szokni, mihelyt lelkük a mennybe jut... Akarod, hogy üzenetem gyorsan elterjedjen?

Igen, Uram, szeretném,
ha senki sem lenne megfosztva attól,
hogy üzenetedet hallja.
Azt akarom, amit Te:
Azt akarom, hogy mindenki
figyeljen dallamaidra
és mindenki azt mondhassa:
Olyan vagyok, mint a Magasságbeli gyermeke,
irántam való szeretete anyámét is felülmúlja.
(vö. Sir 4,10.)

Jöjj hát, és légy olyan, mint az okos lány! Pihenj meg és töltsd meg lelkedet Szentséges Szívem forrásaiból! Nem hallottad még, miként vigyázok enyéimre? Lelkileg akarlak megedzeni Testemben, erőssé akarlak tenni, hogy őszintén szeress és tanulj meg uralkodni magadon. Olyan vagyok, mint az anya, aki táplálja és gondozza gyermekeit. Neked éppen most van szükséged táplálékra, galambom, hogy erőhöz juss és növekedj szeretetemben... Megbíztalak, hogy eljuttasd szeretet-himnuszomat minden nemzethez, és neked még hosszú utat kell megtenned. Mielőtt azonban újból útnak indulsz, nővérem, egy ideig Bátyáddal kell maradnod, hogy megeddze lelkedet az övében. 10 Meghívlak Szívem menyegzős szobájába.
  Ha szomorúság vagy bosszúság ér, kedvesem, Szívemben békére lelsz, mert emlékeztetni foglak, hogy soha nem állhat semmi közéd és az én szeretetem. közé. Ki fogom előtted nyilvánítani szépségemet, és lelked átadja magát kedvességemnek. Akkor vágyadban, hogy birtokolhass engem, felajánlod magadat nekem, és én pecsétet teszek homlokodra házassági csókommal.
  Mutasd kezedet... azután tekints az enyémre és tarts zarándoklatot kezemben!
  Sok más jót is tett kezem, amit nem jegyeztek fel a Könyvben. . 11
  Nem volt még olyan király, aki úgy szolgálta volna alattvalóit, ahogy én "szolgáltam", aki a királyok Királya vagyok. Isteni mivoltomban nem ragaszkodtam az Istennel való egyenlőséghez, hanem szolgai alakot fölvéve kiüresítettem magamat (vö. Fil 2,6-7).
  Arról ismerem meg enyéimet, hogy kiüresítik magukat és követik isteni akaratomat.
  Nyújtsd ide kezedet, Vassulám, hogy megmentésetekre beleírjam tanításomat és művemet. Felkentem kezedet, hogy te is kend fel a beteget és a fáradtat. Megáldottam kezedet, hogy fáradhatatlanul adja nekem a jócselekedeteket. Újra és újra megcsókoltam, hogy erőt adjak neked. Továbbra is ragadd ki a lelkeket a gonosz lélek hatalmából és hozd hozzám őket! Az én kezem alkotta kezedet és adott formát neki, hogy tömjént és áldozatot ajánljon fel nekem. Kezem zarándokútján megtanulod, hogy milyen hűségesen szolgáltam és miként vittem végbe olyan műveket, amilyeneket még senki sem.
  Kedvesem akkor az én forrásomnál fog újból megpihenni. 12 Amíg fejed királyi Szívemen nyugszik, jobb kezedet az enyémben tartom, megkoronázlak szeretetemmel és gyengédségemmel, eltöltöm lelkedet vigasztalással, hogy olyan legyél, mint a sas, megújítalak, felfrissítelek, és éveid nem múlnak el árnyékként. Nem veszem le rólad tekintetemet: gyönyörűségemet lelem abban, hogy szeretem azt, aki engem szeret. Nem feledkezem meg azokról a pillanatokról, amikor színem előtt játszadoztál.
  És mások is így kiáltanak hozzánk a Lélek indítására: "Abba!"
  Biztosítani akarom, hogy továbbra is osztatlan figyelmet és szeretetet adj nekem. Foglyul ejtelek Szívemben, mert vágyom szeretetedre. Úgy fogok figyelni a betolakodókra, mint őr a torony tetején. Úgy fogok vigyázni rád, szerelmem, mint szemem világára...
  És te örömmel látod igyekezetemet, amint magamnak akarlak megtartani. Odasietsz hozzám, és elrejtőzöl szárnyam árnyékában, ahogy a csibék szaladnak anyjuk szárnya alá. Meghúzódsz rejtekemben, és én Szívem. melegségébe fogadlak téged.
  Majd újból útra kelünk, én és te. Szájam kertjébe viszlek zarándokútra, és megtudod, mennyire sért engem, ha szájatok, amelyben engem fogadtok {Jézus a szentáldozásra gondol}, megfertőzi lelketeket és elméteket, amikor mérgező szavakat mondtok egymásnak. Tanuld meg szájamból az igazságot, és mindenütt csak az igazságot hirdesd! Szájad adjon nekem tiszteletet, engem dicsérjen éjjel és nappal! Énekeljen nekem szájad, mosolyogjon rám, ezernyi dallamként csendüljön fülemben, mint a zsoltáros legkedvesebb zsoltára! Szájad legyen kétélu kard, hogy legyőzze Egyházamban az eretnekségeket és az árulókat! Szájad legyen az én visszhangom és édes bor azok számára, akik rám szomjaznak! Tanítson meg mindenkit arra, hogy miként nyerheti el barátságomat. Az én szájamból meg fogod tanulni, galambom, hogy úgy beszélj, ahogy én akarom, és az én elgondolásom szerint fejezd ki magad. Akkor ezt a tudást fenntartás nélkül fogod továbbadni másoknak.
  Majd újból szólítani foglak, mint a fészkére vágyó galambot, hogy kipihend magadat Szívem menyegzős szobájában, és tekintetem a tiedet fogja keresni.

Uram, Te úgy gondoskodsz rólam,
mint senki más.
Te vagy az én felbecsülhetetlen Kincsem.
Senki és semmi
nem ad nekem az egész világon
annyi örömöt, mint Te.
Egyetlen tekintetedre fellángol lelkem,
és viaszként lágyul el szívem.
Egyetlen tekinteted elragadja lelkemet
szereteted mélységével.
Tekinteted olyan, Szent Istenem,
mint királyi nászdal,
mint liliomok illata,
mit hozzám hoz a szél.
Tekinteted olyan, mint a várkastély,
mit elefántcsont tornyok vesznek körül...

Királynak leánya! 13 Látod, hogy Királyod rád várakozik, hogy örömét lelje benned? Istened kent fel téged ajkával. Az én ajkam kegyelmet ad, az én ajkam a megmenekülés énekét dalolja neked, amit együtt énekelünk majd el a Király fiainak és leányainak 14, hogy megtanuljanak helyesen dicsérni és tisztelni minket. 15 Akkor majd... kivirágzik az erények napja és betölti dicsőségünkkel. az eget és a Földet. 16
  Nővérem! Hadd vigyen most magával Bátyád, hogy elzarándokolj szemébe, és lelked szemlélhesse a tökéletes világosságot, a test fő lámpását. Mondottam, hogy tested lámpása a szem, és ha szemed egészséges, egész tested megtelik világossággal, de ha szemed beteg, egész tested sötétségben lesz. Vigyázz, nehogy sötétséggé váljék a benned lévő világosság, mert a bunben fogsz járni anélkül, hogy tudnád. A vihar szele önmagában láthatatlan, és amikor a gonoszság mesterkedik, sötétségben mesterkedik, hogy észrevétlen maradjon... Szemem sok ehhez hasonlót látott. Ezért így imádkozz:

"Ó minden szentség Ura,
őrizd meg szentélyeidet 17 mindörökre
a megszentségtelenítéstől!
Tisztítsd meg áldozatod Vérével
a holt cselekedetektől lelküket!
Amen."

  Ne engedd, hogy szemed a helytelen cselekedeten pihenjen, hanem emeld az égre, és én megmutatom neked háromszoros Szentségünk világosságát, hogy életed minden percében a mi Arcunkat szemléld, mely feléd fordul..
  Térj be a szemembe 18, hogy úgy lásd a dolgokat, ahogy én. Ne gondold, hogy el akarom rejteni előled azokat a félelmetes látványokat, amelyek véres könnyet fakasztanak szememből.
  Mivel arra neveltelek, hogy igaz életet élj bennem, megmutatom neked ezeket az undokságokat, hogy többet imádkozz.
  Testemben jelen van az istenség teljessége, és enyéim közül sokan éppen istenségem miatt üldöznek engem. Használd az én szememet 19, amikor Szavamat olvasod, hogy tökéletessé tegyelek a bennem való hit által! Szólj most Szívemhez, választottam!

Mit is mondhatnék?
Miről beszélhetnék Szívednek?
Te vagy az, aki túlértékeltél engem,
Te vagy az, aki meggyógyítottad szememet. 20
Felséges Istenem,
Te beszéltél nekem huségedről,
Te voltál az, aki királyi udvarodba vittél,
hogy szabadon járjak-keljek benne.
>
Az enyéim közé akartalak fogadni és neked akartam adni Testemet 21 ...
  Nagyon szerettelek volna kigyógyítani hűtlenségedből és menyasszonyaim közé akartalak sorolni téged...
  Forró vágyam volt, hogy bensőséges módon megismertessem magamat veled és megmutassam neked az igaz Istent, az örök Királyt. 22

"Ne hallgattassa el ez a világ liliomomat!
Ne szomorítsa őt összeesküvésük és ne érintse a lelkét!
Zsoltárom szóljon továbbra is nászdalként hozzá
és mindenkihez, aki hallja,
hogy megismerjék a Háromságos Igaz Istent,
aki mindenek Atyja."

  Liliomom, mindig arra indítalak, hogy így beszélj: "Nagy az én Uram!" Most beléphetsz Szívem menyegzős szobájába! 23 Nem olvastad?

"De örüljenek azok, akik hozzád menekülnek,
ujjongjanak mindörökké!"
(Zsolt 5,12.)

És:

"Jó nekem az Istenhez tartozni."
(Zsolt 73,28.)

  Jöjj ezért hozzám, a Jegyes hív téged, aki az én szőlőskertemet gondozod, jöjj, üdülj fel jelenlétemben, és dicsérni fogod szeretetemet mindenek fölött. Szentséges Szívem ragyogását látva szíved átadja magát szeretetreméltóságomnak. Visszhangként merül majd fel benned gyermekkorodban történt jelenésem, amikor minden kedvességemmel igyekeztelek magamhoz vonni téged. 24
 Mialatt magamhoz vontalak, városom, így szóltam: "Szívem folyójából fogom felfrissíteni városomat, és meg fogom szentelni ezt a várost, hogy megőrizzem a bukástól lakóhelyemet", és Királyod különleges illatként rád lehelte leheletét. Akkor rányomtam Arcom bélyegét a tiedre. Arcot az arcra, mindörökre megpecsételve. Várj egy kicsit és válaszolj e szavakra... szavaim szerezzenek neked örömet!

Mesterem vagy, és meghajolok előtted.
Taníts meg arra, ami Neked tetszik,
hogy amit teszek,
az elfogadható legyen számodra.
Gondolataim bizonytalanok,
és az a város, amelyről beszélsz,
agyagból van és rám nehezedik.
Azt mondod, Királyom,
hogy az enyémre nyomtattad Arcodat.

Igen. 25 És míg így tettem, csókot adtam arra az ajakra, melynek visszhangommá kellett válnia és az igazságot kellett hirdetnie, hogy megeddzem Nevem himnuszának éneklésére és ezt mondja:

"Énekeljetek a béke Fejedelmének,
énekeljetek a Halhatatlannak,
a hatalmas Istennek!
Nyissátok ki a szíveteket,
hadd eméssze fel féltékeny szeretete!
Énekeljetek az Úrnak és Királynak,
és ujjongjatok eljövetele miatt!"

Jöjj, kedvesem, és jártasd végig szemedet Szívem mérhetetlen kincsén, mert a teljhatalmú Isten visz téged zarándoklatra fülembe...
  Meg fogod tanulni, miként hallgasd és értelmezd a ravasz beszédet, szerelmem. Ha figyelmet szentelsz nekem, tanulni fogsz a Bölcsességtől, és szomjazni fogsz minden tőlem származó szóra.
  Fülem kertjében megtanulod, hogy fülem meghallja mind-azok hangját, akik őszintén hívnak segítségül, és a szív tisztaságában jönnek hozzám bűneiket bánva, mint a "Siralmak könyvé"-ben. 26
  Megvallják esendőségüket, méltatlanságukat, hogy elhagytak engem. Ennek hallatára Szívem repes az örömtől. A töredelem hangja udvaromban vezeti őket. Halkabban kell beszélnetek, hogy meghalljátok hangomat. Jöjj és hallgasd meg, hogyan válaszolok a nyomorúságosnak és szegénynek, és hogyan mentem meg azt, aki engem szólít. Hívjatok, és fülem meghallja hívásotokat. Eljövök és megmentelek benneteket. Meghallgatom hívásotokat. Az én fülem mindent hall.   És te mint teremtmény, ne légy érzéketlen vagy süket a szükséget látók hívására, hanem nyisd ki füledet, hogy meghalljad hívásukat! Ne utasítsd vissza őket, hanem nyújtsd feléjük kezedet! Nem tudod, mennyire iszonyodom attól, ha teremtményeim nem figyelnek vagy nem válaszolnak a könyörgő kérésére?
  Szentséges Szívem fájdalmat érez.
  Fülem kertjében megtanulod, hogy Istenetek letekint trónjáról az emberek fiaira és leányaira, és ajkukra tapasztja fülét, amint lehajol hozzájuk.
  És te, aki ezerszer ezernyi angyalt láttál, amint dicsőséges trónom körül állnak 27, mondd meg nekik:
"Jöjjetek és halljátok! A Szent Isten tanított arra, hogy mondjam el, mit tett értem: Ha szívemben még bunös maradtam volna azután, hogy bunbánattal Hozzá kiáltottam és nyelvemmel dicsértem Őt, az Úr sohasem hallgatott volna meg. Isten azonban nemcsak meghallgatott, hanem figyelt is hívásomra és válaszolt imámra. Áldott legyen az Isten, aki háromságos az Ő Szentségében, aki nem vetette meg imámat és nem fosztott meg szeretetétől!"
  Ezt fogod mondani nekik.. 28
  Jöjj most, és térj be állandó otthonodba, Szívem menyegzős szobájába, ahol Királyod vár téged, hogy örvendezzen benned és te Őbenne! Jöjj angyalom és menyasszonyom! Vágyom arra, hogy felruházzalak Nevemmel és jelenlétemmel.
  Én magam leszek ruházatod, mert én Minden vagyok.
  Testemben jelen van az istenség teljessége, ezért bennem fogod meglelni beteljesedésedet.. Magamba kell rejtenem téged, és így, amikor eljön az idő, bemutatlak az Atyának..
  Én vagyok a te édes illatod, Vassula, és azt akarom, hogy olyan légy, mint a fényes csillag, ragyogj e nemzedék sötétségében és illatommal hintsd meg őket 29.
  Továbbra is ragyogni fogsz, mert a szájamból származó szót fogod hirdetni a világnak, mindenkinek fel fogod kínálni az élet szavát.
  És sokan látnak majd tebenned engem. 30 Mert Nevembe öltöztettelek téged, hogy valóban társam légy.
  A te igaz Istened, a te Urad, Jézus Krisztus, most szeretettel üdvözöl téged Szentséges Szívében: a te otthonodban...
  Felfedtem előtted birtokomat, én nővérem, én tulajdonom... Veled van kegyelmem ... IC

A mennyei Atya: És jóságom hozzánk köt téged...

A Szentlélek: És hozzám is. Örültünk, hogy láttuk benned, amit az ember képtelen saját erejéből észrevenni.. A mi békénket adjuk neked...

(A fenti üzenetet sok megszakítással kaptam. Füzetemben negyvenkilenc oldal terjedelmu.)


1 Láttam Uramat és Királyomat, amint az egekben repültünk egymás mellett ülve. Láttam, amint felém hajolt és fejemet gyönyörű fehér csipkefátyollal betakarta. Fehérsége úgy ragyogott, mintha gyémántokkal lett volna meghintve. Úgy beburkolt a fátyolba, hogy csak arcom maradt szabadon. Megértettem, hogy a fátyol jelképezte a bölcsesség szavait, melyekkel elárasztott és teljesen beborított.
2 Jézus arra a meghívásra célzott, hogy vegyek részt lelkigyakorlaton vagy zarándoklaton az Ő Testében. (Az 1997. január 26-i üzenetben.) Valóban nem válaszoltam erre a meghívásra.
3 vö. Iz 54,5
4  Majd kezemre tekintve és mindkettőt kezébe véve mondta a következőket:
5  Tudtam, hogy magára utal, amikor a Szentélyt említi.
6 Jézus küldetésre gondolt, amikor a szertartás szót használta
7 lelki mannát
8  Kezdtem megérteni, hogy Jézus azt akarja, legyek teljesen egyedül Vele. Ezért nem engedte, hogy találkozót szervezzenek nekem néhány héten keresztül. Jézus azt akarja, hogy mindenki tartson időnként Őbenne lelkigyakorlatot.
9 Itt két kezembe takartam arcomat.
10  Tudtam, hogy Jézus azt akarja, hogy pihenjek meg egy lelkigyakorlaton Testében, hogy visszanyerjem testi és lelki erőmet.
11 Jézus a Bibliára utalt. Ahogy szeretett tanítványa mondta: "Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem, hogy az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene" (Jn 21,25).
12 Jézus úgy érti, miután visszatértem küldetésemről, újból Szívére hajolhatok, hogy felfrissítsem erőmet.
13 Krisztus az én nevemmel rokonértelmű néven szólított, mivel Vassiliki "királylány"-t is jelent.
14 Isten egész teremtésének. Jézus itt arra utal, hogy királyi a származásunk, királyi sarjak vagyunk, mert a mi Teremtőnk király.
15 A Szentháromságot.
16 Eljön az új Ég és az új Föld, amikor Isten egész teremtése megújul a második pünkösdben.
17  1Kor 3,17: "Isten temploma szent, és ti vagytok az."
18 Jézus átvitt értelemben beszél
19 Jézus jelképesen beszél
20  jelképesen
21 az Oltáriszentséget
22 Jézus határozott, de halk hangon, mintha parancsot osztana, mondta a következőket. Úgy tunt, mintha magának beszélne, mintha hangosan gondolkozna.
23 Valahányszor menyegzős szobájába hív jó Urunk, az lelkigyakorlatra szólító meghívást jelent, mert értésemre adta akaratát, hogy gyakran legyek vele egyedül, és csak az Ő számára.
24 Gyermekkoromban részesültem ebben a látomásban. Jézus rám mosolygott. Derékig láttam Őt. Így szólt: "Jöjj hozzám!" Láthatatlan erő vonzott Hozzá. Amikor olyan közel voltam Hozzá, hogy arcunk összeért, úgy éreztem, mintha arcomat magába olvasztaná az Ő Arca.
25 Ahogy már említettem, látomásomban Krisztus magához vonzott, míg arcunk összeért, és úgy tűnt, hogy arcom keresztülment az Ő Arcán.
26 Megértettem, hogy Jézus itt nemcsak magára, hanem a gyóntatókra is utalt.
27 megértettem, hogy Szentséges Szíve körül is ott állnak
28 Szent Istenem azt kérte, hogy olvassam el a 66. zsoltár 16-20. versét.
29 a nemzedéket
30 Amikor Krisztus Szent Arca jelenik meg az én arcom helyett.

previous index next