HOME MESSAGES


Henry Bordoeux atya (O. C. D.) tanúságtétele

(Marylake Monastery, Little Rock, Arkansas)“Mondd meg nekik, hogy az Úr Szíve szeretet!”

A Szent és Háromságos Isten iránti hálával írok bevezetést Jézus üzenetéhez, amelyet Vassulához és a világhoz intézett. Jézus kívánsága, hogy sürgőssége miatt közöljék.

Medjugorjei zarándokok lelki vezetőjeként 1990 májusában találkoztam egy pappal, aki beszélt nekem az üzenetekről, amelyeket Jézus adott Vassulának. Mély vonzalmat és érdeklődést éreztem az üzenetek iránt. Augusztusban kaptam meg a “Béke és szeretet” üzenetet. Megrendített Jézus szeretetének mélysége. Csak a Szentírás tanított engem így Jézus szeretetére és irgalmára.

Az üzenetek rendszeres napi olvasmányaim részévé váltak. Decemberben olyan jelet kaptam, amely hitelessé tette előttem az üzenetek természetfeletti eredetét.

És most nézzük meg azokat a tanításokat, amelyeket Jézus Vassulának és nekünk ad! Az üzenetek felfedik Isten terveit az Egyházzal és a világgal kapcsolatban. Ezek a jegyzetfüzetek Jézus korábban kifejtett tanításait bontakoztatják ki.

Kezdjük talán egy sarkalatos igazsággal, Jézus szeretetével, mivel ez az üzenetek fő mondanivalója: “Mondd meg nekik, hogy az úr Szíve szeretet” (1991. X. 14.)!

Jézus fájdalmas kiáltását hallhatjuk Vassulához intézett üzeneteiben: “Féljetek engem, és dicsőitsetek, mert eljött az idő, hogy ítéletet tartsak!” “Letelik irgalmasságom ideje, és közel van földi uralmam!” “Országom váratlanul jön el hozzátok” (1991. IX. 15.).

Magával ragadó leírást olvashatunk arról, hogy Isten miképpen adja meg a minden ember lelkiismeretébe hatoló megvilágosítást, amely egybecseng a Garabandálban adott hasonló jövendöléssel. Megtaláljuk benne az Evangélium tanítását arról, hogy ezek az események milyen hirtelen fognak bekövetkezni (1991. IX. 15.).

Két esemény lesz azon a napon, amelyet Jézus az “én napom”-nak nevez: a nagy tisztulás és a Szentlélek kiáradása. Ugyanolyan erőteljesen fog eljönni hozzánk, mint egykor az ősegyházba. A tisztulás és a Szentlélek eljövetele már folyamatban van, de sokkal erősebb lesz.

A tisztulással (és a büntetéssel) kapcsolatban mondja Jézus: “Azért mondom el ezt, hogy örüljetek annak a napnak, amikor Édesanyám sarka összetöri a Sátán fejét”. (1991. IX. 19.)

“Az én napom előtt még tűz lesz! Ne féljetek és ne szomorkodjatok, mert e tűz nélkül nem tud megváltozni a Föld színe”... (1991. IX. 19.)!

Jézus egész nyíltan szól: “Én vagyok az Igazság. Az Igazság mindig nyitva tartja Szívét, és a valóságnak megfelelően tárja elétek fontos terveit” (1991. IX. 19).

Szentlelkének eljövetelével kapcsolatban mondja Jézus: “Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy Szentlelkem teljes hatalmával és dicsőségével száll le rátok” (1991. IX. 19.).

Ezek a napok, amelyeket most átélünk, a nagy tisztulást megelőző napok. Igen közel van a tisztulás, közelebb, mint gondolnánk. Jézus mondja: “Eljött az óra, amikor életbevágóan fontossá, SÜRGŐSSÉ vált az állhatatosság és a hit, az imádság és az áldozat” (1991. IX. 19.)! Magasztos imát ad a nagy tisztulást megelőző napokra (1991. IX. 19.).

“A Szent Isten gyötrődik amiatt, aminek be kell következnie. Leírhatatlanul szomorú. Rá kell majd ejtenem kezemet erre a bűnös nemzedékre” (1991. X. 7.). Jézus e szavai világosan leírják, hogy Szíve mennyire szenved a mi eljövendő “nagy szorongattatásunk” miatt.

E lapokon világossá válik, mennyire vágyódik Jézus arra, hogy létrejöjjön közöttünk az egység. Arra tanít, hogy hajoljunk meg szívünkben, lelkünkben és szokásainkban. Az orthodoxokat, a protestánsokat, a katolikusokat és mindenkit arra tanít, hogy hajoljon meg. Merevvé tudunk válni az egységről alkotott elgondolásainkban.

“Szent Nevem és szeretetem kedvéért egyesítsétek egyházaimat! Az igazi keresztény bensőleg keresztény. Az igazi egység a szívben van és a szívben jön létre. Az egység nem betűkből áll, hanem lélekből” (1991. X. 13.).

Vassula szerepe igen fontos az egyházak (a keresztények szívének) egyesítésében. “A te küldetésed, kicsim az, hogy népemet egyetlen névben, az én Nevemben gyűjtsd össze, hogy együtt törjék meg a Kenyeret. Nem kell aggódnod! Tedd meg azt, ami tőled telik, és a többit én teszem meg” (1991. X. 14.).

Az Úr jelenleg is munkálkodik: “A Föld várandós, és hangosan kiáltozik szülési fájdalmában. Hamarosan véget ér azonban a várakozás ideje. Már rád leheltem, teremtés! Sorra életre keltelek és megtisztítalak benneteket” (1991. X. 24.).

Jézus azt hirdeti, hogy milyen sürgős lélekben szegénnyé válni: “De milyen nehéz bejutni világosságomba azoknak, akik saját lelkükben halmoztak fel gazdagságot” (1991. X. 29.)!

“Megtagadták az én Lelkemet és inkább saját lelkük vezetésére bízták magukat” (1991. X. 29.).

Időnként nem könnyű megérteni Jézus jövendöléseit, de Ő, a Tanító ad nekünk útmutatást. Hív, hogy menjünk Hozzá, ismerjük meg, milyen végtelen az Ő szeretete, fogadjuk el szeretetét, és válaszoljunk szeretettel Neki: tartsunk bűnbánatot, hűségesen ragaszkodjunk Hozzá, és engedelmeskedjünk akaratának. Ez az Atya réges-régi vágya. Azt várja, hogy fiai és leányai visszatérjenek Hozzá. A legnagyobb szívfájdalmat az okozza a mi Urunknak, aki Szeretet, hogy nem válaszolunk Neki. A következő felhívásban tárja elénk az üzenetek alapvető igazságát, a mi megszabadításunk tervének és sürgető felhívásának okát:

“Jöjjetek, fogadjátok szeretetemet, és térjetek meg!”

Egy másik igazság: Az Úr igazságosságának órája igen közel van. Reményt önt belénk, amikor megmondja, hogy mit fog bennünk művelni a Szentlélek. “Ha majd Szentlelkem megostromol benneteket, mindannyian át fogtok változni”  (1991. XI. 24.).

Jézus hangsúlyozza az Ő Szíve és Boldogságos Édesanyja Szíve között fennálló örök egységet. “A mi két Szívünk fel van kenve és él” (1991. XII. 24.). A két Szent Szívet azonosítja a Jelenések könyvében említett (Jel 11,1-8.) két tanúval, a két olajfával és a két gyertyatartóval. Ezt a két gyertyatartót a legtöbben elutasítják:

“A mi két Szívünk valóban terhére volt e világ népeinek”.

De: “A mi két Szívünk, amelyek ellen küzdöttetek, végül győzni fog” (1991. XII. 24.). Eszünkbe jut Szűzanyánk fatimai jövendölése: Végül az én Szeplőtelen Szívem fog győzni!

A hamis lokúcióról és a hamis jövendölésekről mondja Jézus: “Vassula, légy óvatos! Sokan állítják, hogy látnak engem... de ők nem az enyéim... nem kérnek tőlem tanácsot” (1992. I. 20.).

Jézus szemléletesen írja le a lélek gyötrelmes éjszakáját, ahogy Keresztes Szent János is. “Bár lelked szinte lángba borul, valahányszor felemelem kezemet, hogy összetörjem mindazt, ami még fogva tart téged, ne félj, ne siess el rémülten! Engedd, hogy gyökerestül kitépjem lelkedből e gyengeségeket” (1992. I. 20.)!

Az 1992. I. 26-i üzenetben olvashatjuk azt az imádságot, amely Jézust arra kéri, hogy árassza el a lelket és tisztítsa meg teljesen. Mélysége félelmetes! Bárcsak megadná Jézus e sorok minden olvasójának azt a szent kegyelmet, hogy készségesen fogadja Szívének terveit!

Kegyelmes Atyánk, küldd el nekünk Szentlelked átható leheletét, hogy a Te dicsőségedre keltsen életre bennünket!

Amen.

 
vissza a honlapra