HOME MESSAGES


Vassula és a Máriás Papi Mozgalom

 

Vassula első kötetének (fénymásolt) II. függelékében elég világosan kitűnik, hogy Don Gobbi megszakított minden kapcsolatot mozgalma és Vassula között.

Miután azonban Don Gobbi személyesen tanulmányozta az üzenetet, 1991. június 15-én megszüntette ezzel kapcsolatos fenntartásait. Saint Mauriceban a svájci Máriás Papi Mozgalom találkozóján kijelentette:

“Vassulának megvan a maga szerepe az Egyházban és ő az Úrtól kapott útmutatásai szerint jár. Vassulának teljes testvériségben és együttműködésben kell megfelelnie annak, amit az Úr kér tőle, anélkül, hogy zavart keltene. Ezért nincs tovább értelme a megosztottságnak, a nézeteltérésnek vagy a gyűlöletnek. Amikor együtt vagytok a mozgalomban, tartsátok meg a mozgalom cönákulumait, és azok is részt vehetnek, akik Vassula cönákulumához tartoznak. (...) Úgy gondolom, ez a béke szava, amely szükséges ahhoz, hogy örömben, békében és testvériségben haladjunk előre.”

Szavait nagy tapssal fogadták. J. S. atya, akiről az első fénymásolt kötet II. függelékében szóltunk, szintén részt vett ebben a kibékülésben, Don Gobbi iránti teljes engedelmessége jegyében.

(Az Igaz élet Istenben I. kötetéből.)Fontos megjegyzés Fannan atyától: "Habár Vassula kap üzeneteket mind Jézus mind Mária Szent Szívétől, az üzenetek túlnyomó része mégis Jézustól, az Atyától és a Lélektől származik. Gobbi atya esetében az üzenetek a Szeplőtelen Szívtől származnak, így hát egy bizonyos értelemben Gobbi atya és Vassula írásai kiegészítik egymást, az egyik az egyik a másik a másik Szent Szívet juttatja inkább kifejezésre."


vissza a honlapra