HOME MESSAGES

Lucy Rooney SND növér és Robert Faricy SJ aty

közös tanúságtételük


(Mindketten a római jezsuita Szent Gergely Egyetem tanári karához tartoznak. 
Robert Faricy SJ atya ezenkívül a quitói Mária Társaság helyettes elnöke is.)
Vassula Ryden: Bangladesh országos tenniszbajnoka, a Sheraton Hotel manökenje, kiállító festőművész, az előkelő társaság tagja, feleség, háziasszony, két fiú anyja, valóban ő lenne az arra hivatott ideális személy, hogy korunkban kinyilatkoztatásokat kapjon? Talán igen, hiszen Isten útjai kiszámíthatatlanok, az Ő választása rendszerint nem esik egybe a miénkkel (Iz 55,8).

Meglepő számunkra az a rendkívüli mód, ahogyan a kinyilatkoztatásokat Vassula keze átveszi, hogy leírhassa. Őt magát időről időre kétségek gyötrik, de a szívében tudja, hogy valóban Jézus az, aki mozgatja a kezét: “Túlságosan reális vagyok, túlságosan kétkedő. Nem tehetek róla, ma megint kételyt érzek, hogy mindez megtörténik-e... Én, aki nagyon jól tudom, hogy nem rendelkezem kezem felett, és tudom, hogy milyen erőtlenné válok, amikor Isten veszi birtokba a kezemet!” (1987. április 9.).

Vassula minden érvet számbavett: hogy tudatalattija vagy gonosz lelkek hatása alatt áll, vagy lelki zavarai vannak. Tudja, mit fognak róla mondani, hogy elviselhetetlen, de legalábbis nevetséges. Ennek ellenére, a kigúnyolást is vállalva, bátran kiadja az üzeneteket. Tudja azt is, hogy mint üzenethordozónak, alázatosnak kell lennie. Amint Jézus mondta:

“Egyetlen pillanatig se gondold, hogy azért adtam neked ezt a karizmát, mert jobban szeretlek többi gyermekemnél!” (1987. január 23.).

De honnan lehet tudni, hogy az Úrnak tulajdonított szavak valóban Jézustól származnak? Hogyan lehet megbizonyosodni arról, hogy Jézus szólt Vassulához, Ő írt vele, és Ő diktált neki? Van-e okunk elhinni? Elhihetjük-e?

Mi hisszük, hogy Vassula élménye hiteles. Ez személyes véleményünk. Természetesen mi nem adunk - mert nem is tudnánk - erről semmiféle hivatalos elismerést vagy hitelesítést adni, hanem alávetjük véleményünket a hivatalos egyházi tekintély ítéletének.

Természetesen senki sem köteles elhinni, hogy amit Vassula Jézus szavának mond, az valóban az Ő szava, de éppúgy bárki el is hiheti. Ítélje meg mindenki saját maga! Olvassa el, és döntse el az Úr segítségével!

Mit üzen számunkra Jézus Vassulán keresztül? Azt mondta:

“Időnként eljövök, és felfrissítem mindazt, amit már tanítottam” (1987. március 1.).

“Üzenetem a béke és a szeretet üzenete... Azért jövök, hogy megmutassam irgalmasságomat e világnak ” (1987. március 8.).

Napjaink számos jelenéséből és kinyilatkoztatásából világossá válik - és ez teljesen összhangban van az Evangéliummal -, hogy az idők vége közel van. Küzdelem folyik, mielőtt a Sátán elveszti hatalmát. A jelenések nem a világ végére utalnak, hanem a szorongattatás idejére, amelyet majd a szeretet és a béke új korszaka követ a túlélők számára. Most tehát a megpróbáltatások sötét napjaira készülünk fel, miközben nem az ítélet, hanem az irgalmasság idejét éljük. Jézus mondta Vassulának:

“A ti korszakotok elvesztette minden lelki értékét” (1987. augusztus 26.).

“A világ szüntelenül megbánt engem, én pedig szüntelenül figyelmeztetem a világot létezésemre, és arra, hogy mennyire szeretem! Igazságosságom kelyhe betelt, teremtés! Igazságosságom súlya rátok nehezedik. Kiáltásom újra felzeng, és megrendíti az egész mennyet. Angyalaim remegnek attól, aminek be kell következnie. Az igazságosság Istene vagyok, és szemem belefáradt a képmutatás, az istentagadás, az erkölcstelenség szemlélésébe. Teremtésem romlottságában Szodoma mása lett. Megrendítelek benneteket igazságosságommal, ahogyan a szodomaiakat is megrendítettem. Tarts bűnbánatot, teremtés, még mielőtt eljövök! ” (1987. szeptember 1.).

Amikor Vassula azzal érvelt Istennek, hogy gyermekei talán csak alszanak, Jézus így válaszolt:

“Egyik órát alusszák át a másik után, egyik évet a másik után.”

Jézus azt mondja, hogy jeleket és figyelmeztetéseket küldött, de semmibe vették (1987. január 8.). Vassulában is irgalmának egy jelét kapjuk: “Te vagy sok jelünk közül az egyik” (1987. január 8.).

És Jézus megerősíti azt - ami mindnyájunkat meglep -, hogy a Szentlelket kiárasztja mindazokra, akik kérik, és megsokasítja a jelenéseket és a csodákat szerte a világon.

“Ünnepélyesen kijelentem, hogy kiárasztom Szentlelkemet fiaitokra és leányaitokra úgy, ahogy a korábbi nemzedékek életében még soha: saját kezemből táplállak benneteket, és szívetekbe írom egész törvényemet ” (Jézus Szívének üzenete Anglia számára, 1991. február).

“Mindazok az üzenetek az Atyától és tőlem származnak, amelyek szeretetre és békére szólítanak, és segítenek az elveszetteknek, hogy megtalálják a hozzám vezető utat ” (1986. október 10.).

Az örömhír ez:

“Minél gyengébbek és méltatlanabbak vagytok, annál inkább kereslek és szeretlek benneteket ” (1987. március 18.).

Hihetetlenül nagy az a kiváltság, amiről Jézus beszél mindannyiunknak Vassulán keresztül:

“Olyan nagyon szeretlek, hogy azt képtelen vagy felfogni ” (1987. január 18.).

“Én, az Isten, szenvedélyesen szeretlek ” (1986. december 10.).

És felső fokon:

“A Szeretet szeret téged ” (1987. augusztus 29.).

Olvassák el a könyvet, és osztozzanak abban az élményben, amelyet Vassula élt át az Úrral. Ez alapja lesz saját istenélményüknek. Olvassák hittel! Ne Vassulába vetett hittel, és ne az ő élménye hitelességébe vetett hittel, hanem Jézusban való hittel. Higgyünk! Jézus meg akarja osztani önmagát és szeretetét velünk e könyv által. Olvasás közben Jézus vezet minket, hogy jobban megismerjük, jobban szeressük, és komolyabban kövessük Őt.

És ha Ön, kedves Olvasó, nem római katolikus? Vassula sem az! Ez a könyv nemcsak római katolikusokhoz szól, hanem mindenkihez, akit az Úr arra indít, hogy elolvassa. Ha Ön ismeri Jézust, ez a könyv segítségére lesz abban, hogy még jobban megismerje. És ha még nem ismeri, ez a könyv abban is segít, hogy megismerje. Jézus ismeri Önt. És máris arra indította, hogy legalább idáig elolvassa!
vissza a honlapra