HOME MESSAGES

Saint Philip Egyházközség
Legfőbb Egyházhivatala
Venezuela

IGAZOLÁS


Alulírott Monsignor Nelson Antonio Martínez Rust, C.I. NV-2.782.664, a venezuelai Saint Philip Egyházközség Püspöke ezúton engedélyezem BENITO PRIETO SOTO úrnak, hogy az egyházközség plébániáit felkeresse és a plébániák plébánosával egyetértve az “IGAZ ÉLET ISTENBEN“ tanításait ismertesse.

Jelen igazolást az Egyházközség Kúriáján adtam ki kettőezeregy február nyolcadik napján.

Saint Philip, 2001. február 8.

olvashatatlan aláírás

Nelso Martínez Rust
Saint Philip Püspöke

                       

Pecsét
2000. Jubileiumi Év Carrizal, Kolumbia
Coro Patrimony of Mankind
Tisztelt Vassula Asszony!

Békesség az Úrban!

Egyetértve az Érsekkel az Úr áldásának tekintenénk, ha meglátogatná Templomunkat Coroban.
Ennek alkalmas időpontja megítélésünk szerint a Szent Ádvent lenne, a Jubileumi Év előestje (9, 10 és/vagy 11.).
A Szent Szűz Szívébe ajánlom e kegyes eseményt.
Remélem megemlékezik rólam imáiban. Fogadja tiszteletteljes hódolatomat és áldásomat.

Testvére Krisztusban:

(olvashatatlan aláírás)

Monsignor Julio Urrego  
Coroi Érsekségi
Templom plébánosa


(olvashatatlan aláírás)

Monsignor Roberto Lückhert León

Kedves Ryden Asszony!

Nagy örömünkre és megnyugvásunkra szolgál, hogy a lelki megújulás egy újabb katalizátorát ismerhetjük fel Önben, aki könyvein keresztül rendkívül meggyőző nyelven tud szólni korunk nemzedékéhez. Sugalmazott missziója, hogy Krisztus üzenetét mindenkihez elvigye, igen nagy örömforrás az Egyház számára. Fáradhatatlan buzgósága, hogy görög gyökereiből merítsen  erőt, és keressen megújulást és megerősítést, az elkötelezett hűségről irigylésreméltó példát állít meggyötört fiataljaink elé.

Napjainkban, amikor az emberek szívében mély gyökeret vert a vaskos materializmus, üdítő számunkra tudni, hogy nincs minden elveszve, hogy vannak még köztünk olyan emberek mint Ön is, akik közösségben élnek a Teremtővel, és akik át tudják adni nekünk sugalmazottságuk üdvét.

Büszkén támogatjuk  ökumenikus misszióját és imádkozunk sikeréért.

Örömmel várjuk, hogy a következő könyvét olvashassuk. Addig is áldásunkat küldjük Isten Szent Városából és kérjük az Urat, hogy őrizze meg Önt.

David Sahagian érsek

                           Kancellár és Fősekrestyés

(Jeruzsálem örmény ortodox pátriárkája)

vissza a honlapra