DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Vittnesbörd » Kyrkans hållning » Modifieringar av Troskongregationen (2005) » Vassula informerar läsare av SLIG om dialogen med CDF »

FÖREGÅENDE | CDF INNEHÅLL | NÄSTA | LADDA NER PDF

Vassula informerar läsare av SLIG om dialogen med CDF

Vassula skriver detta brev för att informera läsare om den senaste korrespondensen mellan henne själv och Troskongregationen

Rom 30.03.03

Kära läsare av SLIG.

Sedan år 2000 har jag haft äran att stå i kontakt med Hans Eminens Kardinal Joseph Ratzinger, prefekt för Kongregationen för trosläran. Den 6 juli 2000 underställde jag honom min ödmjuka anhållan att mina skrifter måtte underkastas ytterligare studium av nämnda kongregation, och att jag skulle få tillfälle att svara på de reservationer som uttryckts i Notifikationen av den 6 oktober 1995. Hans Eminens har välvilligt beviljat mig denna möjlighet och genom Fader Prospero Grech till mig överlämnat ett brev av den 4 april 2002, vilket innehåller fem frågor som jag skulle besvara. Mina svar på dessa frågor underställdes sedan Kongregationen för trosläran den 26 juni 2002. Kardinal Ratzinger har bett mig att publicera frågorna och mina svar, och jag är glad att delge dem åt er som ett uttryck för min officiella ståndpunkt.

Jag ber att publiceringen av detta dokument skall få tjäna sanningens och kärlekens dialog, som är så viktig inte bara för ekumeniken utan också för att låta Guds nådegåvor bära frukt i Kyrkan.

Må Gud välsigna er,

Vassula

FÖREGÅENDE | CDF INNEHÅLL | NÄSTA | LADDA NER PDF

 
Vittnesbörd
Kyrkans hållning
    Modifieringar av Troskongregationen (2005)
        Kardinal Joseph Ratzinger
        F. Joseph Augustine DiNioa
        Vassula informerar läsare av SLIG om dialogen med CDF
        F Prospero Grech, OSA
        Vassula svarar Troskongregationen genom F. Prospero Grech
        Svar till fråga 1: Förhållandet mellan SLIG och Uppenbarelsen.
        Svar till fråga 2: Mitt förhållande som ortodox kristen till den Romersk-katolska Kyrkan
        Svar till Fråga 3: Förvirring i terminologin beträffande den Heliga Treenighetens personer.
        Svar till fråga 4: Protologi and Eskatologi.
        Svar till fråga 5: SLIG som en rörelse?
        Ärkebiskop Ramon C. Arguelles
        F. Lars Messerschmidt
        "Situationen har modifierats" säger påven Benedikt XVI
    Patriarken av Alexandria och hela Afrika, Theodoros II
    Kardinal Franjo Kuharic
    Cardinal Napier, Archdiocese of Durban, South Africa
    Kardinal Sfeir
    Kardinal Telesphore P. Toppo, Ärkebiskop av Ranchi
    Ärkebiskop Vincent Concessao, ärkebiskop av New Delhi
    Archbishop Frane Franic
    Archbishop David Sahagian
    Ärkebiskop Seraphim
    Bishop Felix Toppo SJ
    Bishop Anil Joseph Thomas Couto
    Biskop Jeremiah, ukrainsk-ortodoxa kyrkan i Sydamerika
    Hans högvördighet Riah Abu El-Assal, Anglikansk Biskop i Jerusalem
    Biskop Karl Sigurbjörnsson
    Bishop Theofylaktos Welcome Address
    Bishop Georges Kahhale
    Fr. Ion Bria prof. of Orthodox Theology
    Pope John Paul II
    Further CDF Resources
    International Bibliography
    Vassulas möten världen över
    Charitable ‘Acts of Love’
    Ekumenik och spiritualitet
    The Vassula Enigma
Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Andra religioner
Vittnesbörd från Sverige
Vittnesbörd från hela världen
Vittnesbörd från fångar

Kyrkans hållning
Information om Kyrkans hållning och spiritualiteten i Sant Liv i Gud
 

Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Individuella vittnesbörd av ortodoxa, katolska och protestantiska präster, ordensfolk, teologer och forskare
 

Andra religioner
Vittnesbörd från icke-kristna religioner (endast på engelska)
 

Vittnesbörd från Sverige
En samling korta och längre vittnesbörd från Sverige
 

Vittnesbörd från hela världen
En samling korta vittnesbörd från lekfolk runt om i världen
 

Vittnesbörd från fångar
En samling av vittnesbörd från fångar över hela världen
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Var fast som en klippa
Lev Våra Budskap

 
Jag har vunnit frukter genom Mitt Gudomliga Verk
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message