DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Vittnesbörd » Kyrkans hållning » Modifieringar av Troskongregationen (2005) » F. Lars Messerschmidt »

FÖREGÅENDE | CDF INNEHÅLL | NÄSTA | LADDA NER PDF

F. Lars Messerschmidt

Generalvikarie i den Katolska Kyrkan i Danmark

Inga dogmatiska betänkligheter angående Vassula Rydén

Den 10 juli i år sände prefekten för den katolska kyrkans troskongregation Kardinal Ratzinger ett brev till en del biskopar angående kongregationens hållning till Vassula Rydén, som skall besöka de nordiska länderna i oktober. (Stockholm 8 oktober och Göteborg 9 oktober)
En kort presentation av Vassula för dem som inte känner till henne. Hon föddes 1942 i Egypten av grekiska föräldrar och tillhör den grekisk ortodoxa kyrkan. Efter att ha gift sig med en svensk reste hon runt i världen och tillhörde det övre samhällsskiktet. Hon var då inte praktiserande kristen. År 1985, då hon bodde i Bangladesh, mötte hon Gud på ett speciellt sätt, vilket blev början på ett djupt kristet liv. Jesus kom på allvar in i hennes liv och hon började skriva ner sina dagliga samtal med honom. Vassula hör Jesu röst, men det egendomliga med denna kommunikation, som ännu pågår, är att Jesus samtidigt för hennes hand, dvs. han skriver sina budskap genom att använda hennes hand. Detta syns mycket tydligt i de handskrivna häftena som har blivit publicerade. Många kända teologer har skrivit om denna handskrift, som på många punkter skiljer sig från s.k. ”automatisk skrift”. Sedan dess har hon rest runt i hela världen och evangeliserat med utgångspunkt i sina skrifter, som kallas ”Sant Liv i Gud”. Hon har varit tre gånger i Danmark. (fyra i Sverige)
Den 6 oktober 1995 utfärdade Troskongregationen en s.k. notifikation, därför att många biskopar och katoliker hos dem hade sökt vägledning. Notifikationen var inte undertecknad, vilket i sig själv var egendomligt. Det blev den först när den publicerades i Acta Apostolicae Sedis 1996. Troskongregationen ansåg då att den borde varna de troende för att betrakta Vassulas skrifter som övernaturliga och de satte frågetecken vid vissa dogmatiska utsagor. En storm av protester kom då från erkända teologer, som menade att kongregationen inte alls hade förstått dessa skrifter och därför bedömde dem negativt.
De senaste åren har kongregationen haft en fortlöpande kontakt med Vassula, och nu föreligger det en skrivelse, som har sänts till de biskopskonferenser som har varit särskilt angelägna om att få klarhet i troskongregationens hållning till Vassula. 
Detta meddelande är mycket lakoniskt, men mot bakgrund av notifikationen från 1995 innebär det att kongregationen är nöjd med hennes svar och inte längre har några dogmatiska betänkligheter mot Vassula. Om hon verkligen är Guds redskap, tar kongregationen förklarligt nog inte ställning till, men överlåter till den enskilde biskopen, prästen och troende att själv bedöma det, biskopen skall bara, säger skrivelsen, om nödvändigt utfärda riktlinjer för de ekumeniska bönegrupper, som Vassula organiserar.
Det finns överväldigande många vittnesbörd från olika trossamfund och till och med från icke-kristet håll, att människor har kommit till en djup och äkta tro på Kristus genom att höra och läsa Vassula. Jesus säger att andliga ting skall bedömas efter deras frukter. Att frukterna av Vassulas gärning är goda, kan det inte råda något tvivel om, men var och en måste själv bedöma om hon är ett av Jesu Kristi redskap idag. Det är mot bakgrund av Kardinal Ratzingers korta skrivelse nu höjt över varje tvivel att en katolik med gott samvete kan betrakta Vassula som sänd av Gud. Men det är naturligtvis fritt för envar att inte göra det, man kan bara inte längre anföra dogmatiska skäl för att avvisa henne. När det gäller att bedöma andliga ting måste man lyssna till sitt hjärta. När det handlar om uppenbarelser och profetior befinner vi oss i ett sammanhang, där det måste råda frihet och respekt för varandras uppfattningar. 
Detta meddelande är mycket lakoniskt, men mot bakgrund av notifikationen från 1995 innebär det att kongregationen är nöjd med hennes svar och inte längre har några dogmatiska betänkligheter mot Vassula. Om hon verkligen är Guds redskap, tar kongregationen förklarligt nog inte ställning till, men överlåter till den enskilde biskopen, prästen och troende att själv bedöma det, biskopen skall bara, säger skrivelsen, om nödvändigt utfärda riktlinjer för de ekumeniska bönegrupper, som Vassula organiserar.
Det finns överväldigande många vittnesbörd från olika trossamfund och till och med från icke-kristet håll, att människor har kommit till en djup och äkta tro på Kristus genom att höra och läsa Vassula. Jesus säger att andliga ting skall bedömas efter deras frukter. Att frukterna av Vassulas gärning är goda, kan det inte råda något tvivel om, men var och en måste själv bedöma om hon är ett av Jesu Kristi redskap idag. Det är mot bakgrund av Kardinal Ratzingers korta skrivelse nu höjt över varje tvivel att en katolik med gott samvete kan betrakta Vassula som sänd av Gud. Men det är naturligtvis fritt för envar att inte göra det, man kan bara inte längre anföra dogmatiska skäl för att avvisa henne. När det gäller att bedöma andliga ting måste man lyssna till sitt hjärta. När det handlar om uppenbarelser och profetior befinner vi oss i ett sammanhang, där det måste råda frihet och respekt för varandras uppfattningar. 
Det finns överväldigande många vittnesbörd från olika trossamfund och till och med från icke-kristet håll, att människor har kommit till en djup och äkta tro på Kristus genom att höra och läsa Vassula. Jesus säger att andliga ting skall bedömas efter deras frukter. Att frukterna av Vassulas gärning är goda, kan det inte råda något tvivel om, men var och en måste själv bedöma om hon är ett av Jesu Kristi redskap idag. Det är mot bakgrund av Kardinal Ratzingers korta skrivelse nu höjt över varje tvivel att en katolik med gott samvete kan betrakta Vassula som sänd av Gud. Men det är naturligtvis fritt för envar att inte göra det, man kan bara inte längre anföra dogmatiska skäl för att avvisa henne. När det gäller att bedöma andliga ting måste man lyssna till sitt hjärta. När det handlar om uppenbarelser och profetior befinner vi oss i ett sammanhang, där det måste råda frihet och respekt för varandras uppfattningar. 
Denna gång är skrivelsen undertecknad av Kardinal Ratzinger själv. Han nämner att Vassula i sitt svar till kongregationen som är avtryckt i den senaste delen av Sant Liv i Gud, ”har bidragit med nyttiga klargöranden angående hennes äktenskapliga situation, liksom angående några (teologiska) svårigheter, som i den tidigare nämnda notifikationen riktades mot hennes skrifter, samt angående hennes mottagande av sakramenten (i den katolska kyrkan).”

20/10 - 2004

F. Lars Messerschmidt
Den Katolska Kyrkan i Danmark

Artikeln ursprungligen publicerad i den danska tidskriften Katolsk Orientering 21 september 2004

FÖREGÅENDE | CDF INNEHÅLL | NÄSTA | LADDA NER PDF

 
Vittnesbörd
Kyrkans hållning
    Modifieringar av Troskongregationen (2005)
        Kardinal Joseph Ratzinger
        F. Joseph Augustine DiNioa
        Vassula informerar läsare av SLIG om dialogen med CDF
        F Prospero Grech, OSA
        Vassula svarar Troskongregationen genom F. Prospero Grech
        Svar till fråga 1: Förhållandet mellan SLIG och Uppenbarelsen.
        Svar till fråga 2: Mitt förhållande som ortodox kristen till den Romersk-katolska Kyrkan
        Svar till Fråga 3: Förvirring i terminologin beträffande den Heliga Treenighetens personer.
        Svar till fråga 4: Protologi and Eskatologi.
        Svar till fråga 5: SLIG som en rörelse?
        Ärkebiskop Ramon C. Arguelles
        F. Lars Messerschmidt
        "Situationen har modifierats" säger påven Benedikt XVI
    Patriarken av Alexandria och hela Afrika, Theodoros II
    Kardinal Franjo Kuharic
    Cardinal Napier, Archdiocese of Durban, South Africa
    Kardinal Sfeir
    Kardinal Telesphore P. Toppo, Ärkebiskop av Ranchi
    Ärkebiskop Vincent Concessao, ärkebiskop av New Delhi
    Archbishop Frane Franic
    Archbishop David Sahagian
    Ärkebiskop Seraphim
    Bishop Felix Toppo SJ
    Bishop Anil Joseph Thomas Couto
    Biskop Jeremiah, ukrainsk-ortodoxa kyrkan i Sydamerika
    Hans högvördighet Riah Abu El-Assal, Anglikansk Biskop i Jerusalem
    Biskop Karl Sigurbjörnsson
    Bishop Theofylaktos Welcome Address
    Bishop Georges Kahhale
    Fr. Ion Bria prof. of Orthodox Theology
    Pope John Paul II
    Further CDF Resources
    International Bibliography
    Vassulas möten världen över
    Charitable ‘Acts of Love’
    Ekumenik och spiritualitet
    The Vassula Enigma
Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Andra religioner
Vittnesbörd från Sverige
Vittnesbörd från hela världen
Vittnesbörd från fångar

Kyrkans hållning
Information om Kyrkans hållning och spiritualiteten i Sant Liv i Gud
 

Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Individuella vittnesbörd av ortodoxa, katolska och protestantiska präster, ordensfolk, teologer och forskare
 

Andra religioner
Vittnesbörd från icke-kristna religioner (endast på engelska)
 

Vittnesbörd från Sverige
En samling korta och längre vittnesbörd från Sverige
 

Vittnesbörd från hela världen
En samling korta vittnesbörd från lekfolk runt om i världen
 

Vittnesbörd från fångar
En samling av vittnesbörd från fångar över hela världen
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Kom alltid ihåg Mitt milda ledarskap
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Jag lever i ditt hjärtats tystnad
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message