DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Vittnesbörd » Kyrkans hållning » Modifieringar av Troskongregationen (2005) » Vassula svarar Troskongregationen genom F. Prospero Grech »

FÖREGÅENDE | CDF INNEHÅLL | NÄSTA | LADDA NER PDF

Vassula svarar Troskongregationen genom F. Prospero Grech

Vassulas introduktionsbrev genom Fr. Prospero

Rome, 26.06.02

 

Högvördige Fader Prospero Grech
Collegio Sta Monica
Rom

Ang. Vassula Rydéns svar på Fader Prospero Grechs brev, skrivet på Hans Eminens Kardinal Joseph Ratzingers vägnar, för Troskongregationen, daterat den 4 april 2002

Bäste Fader Prospero Grech!

Först vill jag tacka för att Ni ger mig tillfälle att svara på de frågor Ni har beträffande mina skrifter och min aktivitet, vilka uttryckts så respektfullt i Ert brev den 4 april 2002, och som upprepar de kritiserade punkterna i Notifikationen från 1995.

Jag är medveten om den uppgift och det ansvar som tillkommer Er heliga Kongregation, nämligen att ”pröva andarna” (1 Joh 4:1). Jag har under dessa år insett något av hur komplicerad denna urskillningens uppgift är och hur känslig den är, eftersom jag själv under min väg har mött många personer som närmat sig mig med anspråk på att också ha gudomliga upplevelser, som de ville blanda med mina. Av försiktighetsskäl och på grund av det ansvar jag har, har jag gjort det till en princip att inte ta notis om dem. Därför uppskattar jag verkligen betydelsen av Ert arbete att skydda de troende från varje skada och att hålla tron ren från icke autentiska erfarenheter, men att likväl slå vakt om de äkta gåvorna som kan gagna Kyrkan.

Jag är också tacksam mot Er att Ni ger mig tillfälle att förtydliga och kasta ljus över vissa uttryck som kan verka oklara, eftersom de är skrivna på bildspråk i en poetisk eller symbolisk stil. Jag är även medveten om att det faktum att jag talar till katolska kristna fastän jag själv är grekisk ortodox är ovanligt, men hellre än att se det som en störning önskar jag ödmjukt att detta kan vara mitt lilla bidrag till läkningen av meningsskiljaktigheterna mellan kristna bröder. Sålunda vill jag så gott jag kan fullständigt ärligt och klart besvara de frågor Ni värdigats ställa mig, likaledes försäkrad om Er generositet, goda vilja och förståelse beträffande mina begränsningar i att uttrycka hela det panorama som innefattas i de 12 volymerna böcker med titeln Sant Liv i Gud (SLIG).

FÖREGÅENDE | CDF INNEHÅLL | NÄSTA | LADDA NER PDF

 
Vittnesbörd
Kyrkans hållning
    Modifieringar av Troskongregationen (2005)
        Kardinal Joseph Ratzinger
        F. Joseph Augustine DiNioa
        Vassula informerar läsare av SLIG om dialogen med CDF
        F Prospero Grech, OSA
        Vassula svarar Troskongregationen genom F. Prospero Grech
        Svar till fråga 1: Förhållandet mellan SLIG och Uppenbarelsen.
        Svar till fråga 2: Mitt förhållande som ortodox kristen till den Romersk-katolska Kyrkan
        Svar till Fråga 3: Förvirring i terminologin beträffande den Heliga Treenighetens personer.
        Svar till fråga 4: Protologi and Eskatologi.
        Svar till fråga 5: SLIG som en rörelse?
        Ärkebiskop Ramon C. Arguelles
        F. Lars Messerschmidt
        "Situationen har modifierats" säger påven Benedikt XVI
    Patriarken av Alexandria och hela Afrika, Theodoros II
    Kardinal Franjo Kuharic
    Cardinal Napier, Archdiocese of Durban, South Africa
    Kardinal Sfeir
    Kardinal Telesphore P. Toppo, Ärkebiskop av Ranchi
    Ärkebiskop Vincent Concessao, ärkebiskop av New Delhi
    Archbishop Frane Franic
    Archbishop David Sahagian
    Ärkebiskop Seraphim
    Bishop Felix Toppo SJ
    Bishop Anil Joseph Thomas Couto
    Biskop Jeremiah, ukrainsk-ortodoxa kyrkan i Sydamerika
    Hans högvördighet Riah Abu El-Assal, Anglikansk Biskop i Jerusalem
    Biskop Karl Sigurbjörnsson
    Bishop Theofylaktos Welcome Address
    Bishop Georges Kahhale
    Fr. Ion Bria prof. of Orthodox Theology
    Pope John Paul II
    Further CDF Resources
    International Bibliography
    Vassulas möten världen över
    Charitable ‘Acts of Love’
    Ekumenik och spiritualitet
    The Vassula Enigma
Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Andra religioner
Vittnesbörd från Sverige
Vittnesbörd från hela världen
Vittnesbörd från fångar

Kyrkans hållning
Information om Kyrkans hållning och spiritualiteten i Sant Liv i Gud
 

Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Individuella vittnesbörd av ortodoxa, katolska och protestantiska präster, ordensfolk, teologer och forskare
 

Andra religioner
Vittnesbörd från icke-kristna religioner (endast på engelska)
 

Vittnesbörd från Sverige
En samling korta och längre vittnesbörd från Sverige
 

Vittnesbörd från hela världen
En samling korta vittnesbörd från lekfolk runt om i världen
 

Vittnesbörd från fångar
En samling av vittnesbörd från fångar över hela världen
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Jag är den Ende Domaren
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Min Faders Ande hädas ständigt
 

 
HUVUDNYHETER:

Ny bokhandel
Nu har vi fått en ny e-bokhandel där du kan beställa böcker. Använder länken ovan.

 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message